Encore Pohjanmaa – Markkinoinnin ja myynnin palvelulla uusia asiakkaita

Uusi yritys kasvuun yhteisillä tavoitteilla ja kumppanuudella

Encore Pohjanmaa perustettiin vuonna 2016. Jo silloin oli selvää, että uuden yhtiön kasvua, tunnettuutta ja asiakashankintaa tukemaan tarvitaan vahvaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. Myynninmaailman avulla uuden yhtiön kasvutavoitteet saavutettiin nopeasti.

– Halusimme päästä suoraan sanoista tekoihin. Tarvitsimme yhteistyökumppania, joka tekee kanssamme konkreettisia toimenpiteitä, ja jonka avulla saamme myyntiä tukevia liidejä. Olemme onnistuneet tavoitteissa Myynninmaailman kanssa mainiosti, kertoo Encore Pohjanmaan toimitusjohtaja Jarkko Moinio.

Myynninmaailman tiimi on osa yritystä

Encore Pohjanmaa myy asiakkailleen jätehuollon modernia ja kokonaisvaltaista hallintaa: Asiakkaat voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä kustannustehokkaasti. Yritys haluaakin profiloitua erityisesti kiertotalouden managerina ja ratkaisumyyjänä.

Liiketoiminnan asiantuntijaosuus on hyvin saman tyyppistä kuin Myynninmaailman liiketoiminta. Encore Pohjanmaassa koetaankin, että Myynninmaailman tiimi on osa omaa organisaatiota.

– Tätähän yritysten väliset kumppanuussopimukset parhaimmillaan ovat. Esimerkiksi kuukausittaisissa palavereissamme en koe lainkaan olevani ostaja, vaan näen, että teemme yhtiön myynnin ja markkinoinnin eteen yhdessä töitä. Meillä on yhteinen tavoite. Myynninmaailman tehtävä on tehdä oma osuutensa siinä, että Encore yhtiönä kasvaa ja tunnettuus nousee, summaa Moinio.

Asiakkaan tavoitteet

  • Kasvattaa tunnettuutta
  • Saada nopeasti uusia liidejä ja kauppaa
  • Vahvistaa asiantuntijabrändiä kiertotalouden managerina

Toimenpiteet

  • Markkinoinnin suunnittelu ja toimenpiteiden toteutus yhdessä
  • Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta
  • Sosiaalisen median kanavien ylläpito
  • Myynnin tukena toimiminen ja sparraus
  • Kiertotalouden manageri -asiantuntijaroolin lanseeraaminen asiakkaalle

Verkkosivujen kävijämäärä on kasvanut yhteistyön aikana

+ 500 %

“Tarvitsimme yhteistyökumppania, joka tekee kanssamme konkreettisia toimenpiteitä, ja jonka avulla saamme myyntiä tukevia liidejä. Olemme onnistuneet Myynninmaailman kanssa tavoitteissa mainiosti.”

Kommentit yhteistyöstä

“Me teemme Myynninmaailman kanssa tiiminä töitä yhdessä asetettujen tavoitteiden eteen. Tätä on kumppanuus.”

Jarkko Moinio
toimitusjohtaja
Encore Pohjanmaa

Encore Pohjanmaa

Encore Pohjanmaa tarjoaa yrityksille ympäristö- ja kierrätyspalveluita Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan talousalueilla. Yhtiön tavoitteena on kasvaa yhdeksi alueen johtavista yritysjätteen kierrättäjistä. Yhtiö toimii kiertotalouden managerina eli myy kokonaisratkaisuja, joilla yritykset voivat pienentää hiilijalanjälkeään.
Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää