T-DRILL Oy – Kansainvälistä näkyvyyttä digimarkkinoinnilla

Vientiyrityksen myyntiin ja markkinointiin uutta tehoa kehitysprojektilla

Myynninmaailman ja T-Drillin yhteistyö alkoi vuonna 2015, johon asti T-Drillin markkinointi hoidettiin pitkälti perinteisin markkinoinnin keinoin: messujen ja esitteiden välityksellä. Yhteistyön alkaessa tavoitteeksi asetettiin näkyvyyden kasvattaminen Suomessa ja vahvana vientiyrityksenä erityisesti maailmalla.

Näkyvyyttä päätettiin hakea digimarkkinoinnin keinoin, jonka myötä Myynninmaailma on tehnyt T-Drillille kokonaisvaltaista Google-mainontaa. Mainonta koostuu Google Ads-, Display, Remarketing ja Youtube-mainonnasta ja mainontaa on tehty Suomen lisäksi ympäri maailmaa. Hakusanamainonnassa on ollut mukana myös useampia kieliä. Sosiaalista mediaa haluttiin koordinoida itse, mutta sen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen saatiin tukea Myynninmaailman somesparrauksista.

”Halusimme lisätä mm. verkkosivujen kävijäliikennettä ja saada lisää näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Lähtötilanne oli se, että vain rajattu joukko oli tietoinen eri ratkaisuistamme. Tänä päivänä verkkosivuillamme on hyvin paljon aktiivista liikennettä, joista suuri osa on toivotusti uusia kävijöitä moninaisilta teollisuudenaloilta.” kommentoi T-Drillin markkinointikoordinaattori Jessica Ekola.

”Myynninmaailma hoitaa tehokkaasti puolestamme Google-mainonnan ja raportoi meille säännöllisesti mainonnan tuloksia. Noin kahden kuukauden välein istumme yhdessä alas käymään vielä tarkemmin läpi, millaisia tuloksia on saatu aikaan ja millaisia toimenpiteitä voitaisiin jatkossa tehdä.”

Näkyvyyden kasvattamisen lisäksi tavoitteena oli tehostaa jälleenmyyjien myyntiä entisestään. Myynninmaailma toteutti T-Drillille monipuolisen myynnin kehitysprojektin, joka käynnistettiin myyntihenkilöstön haastatteluilla ja kouluttamisella ja jatkui johtamiskäytäntöjen läpikäynnillä ja kehittämisellä sekä myyntiprosessin tarkentamisella. Kehitysprojektiin osallistui koko T-Drillin myyntiosasto.

Asiakkaan tavoitteet:

  • Näkyvyyden kasvattaminen Suomessa
  • Maailmanlaajuinen näkyvyys vahvana vientiyrityksenä
  • Verkkosivujen kävijäliikenteen lisääminen
  • Jälleenmyyjien myynnin tehostaminen

Mitä me teimme?

  • Myynnin kehitysprojekti
  • Kokonaisvaltainen Google-mainonta
  • Somesparraukset
  • Myynnin koulutukset

 ”Myynnin kehitysprojektissa myyntiä ja asiakaspalvelua tarkasteltiin erilaisista näkökulmista. Saimme sieltä paljon uusia asioita pohdittavaksi ja uusia työkaluja toimintamme tehostamiseen.”

”Myynninmaailma hoitaa tehokkaasti puolestamme Google-mainonnan ja raportoi meille säännöllisesti mainonnan tuloksia.”

Kommentit yhteistyöstä:

”Voin suositella Myynninmaailmaa. Myynninmaailma on asiakaslähtöinen toimija: he eivät tarjoa valmista sapluunaa millä edetään, vaan toimenpiteet katsotaan aina asiakkaan tarpeista käsin. Yhteistyömme on ollut hyvin lämminhenkistä. Koskaan ei ole tarvinnut jäädä miettimään asioita yksin vaan aina on voinut kysyä ja aina on saanut apua.”

Jessica Ekola, markkinointikoordinaattori, T-DRILL Oy

T-DRILL Oy

T-DRILL suunnittelee, valmistaa ja markkinoi putken haaroitukseen, käsittelyyn, katkaisuun ja muotoiluun käytettäviä koneita ja laitteita. Vankka panostus tuotekehitykseen, huoltoon ja tehokkaaseen tuotantoon yhdessä monen vuosikymmenen kokemuksen kanssa ovat tehneet T-DRILListä erikoisalansa edelläkävijän. T-DRILLin juuret ovat Suomessa, markkinat maailmalla. Vientiin tuotannosta menee noin 95 %.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää