HubSpot Asiakasportaalit, Sandboxit ja 7 muuta HubSpotin uutuutta

Tietokoneella työskentelevä henkilö.

Yksi maailman suurimmista markkinointitapahtumista, HubSpotin Inbound2021 -tapahtuma vietiin läpi etänä. 12.–14.10.2021 välisenä aikana järjestetyssä tapahtumassa oli jälleen kerran useita erilaisia puheenvuoroja niin markkinoinnista, myynnistä, asiakaspalvelusta, CRM-järjestelmistä kuin HubSpotin uutuuksista.  

Koostin alla olevaan blogitekstiin poimintoja suurimmista HubSpotiin tulevista uutuuksista Inbound2021 -tapahtuman ympärillä. 

HubSpotin uutuudet pähkinänkuoressa: 

  • Customer Portals – Asiakasportaalit 
  • Custom Feedback Surveys – Kustomoidut asiakaskyselyt 
  • HubSpot Payments – Maksupalvelut yhdistettynä HubSpotiin 
  • Uusia HubSpot Built Data Sync -integraatioita 
  • HubSpot Custom Report Builder – Kustomoituja raportteja
  • Operations Hub – Uusi Hub datan keskittämiseen 
  • Flexible Associations – Tietojen assosioinnin monipuolistaminen 
  • HubSpot-käyttäjien lisäämisen helpottaminen 
  • HubSpot Sandboxes – Testiympäristö

Customer Portals (In Beta) 

Niin inbound-ajattelun kuin HubSpotin omankin ajattelutavan mukaisesti kaikessa yrityksen toiminnan keskiössä on aina asiakas. Ja tähän HubSpot on jälleen kerran tekemässä isoja satsauksia, sillä HubSpotin käyttäjien keskuuteen on tulossa uusi iso päivitys: Customer Portals eli asiakasportaalit. 

Customer Portals -työkalu tulee nimensä mukaisesti mahdollistamaan sen, että jatkossa myös asiakkaat saadaan mukaan HubSpotin järjestelmään. Tämä tulee toisin sanoen tarkoittamaan isoja kehitysaskeleita erityisesti HubSpotin Service -puolen käyttäjille, sillä jatkossa asiakkaat pääsevät kirjautumaan asiakasportaaliin, josta he pääsevät käsiksi suoraan yrityksen Knowledge Base -artikkeleihin ja samalla myös seuraamaan omia mahdollisia avattuja tukitikettejä.  

Knowledge Base on jo olemassa oleva työkalu, jonka avulla yritykset pystyvät koostamaan suoraan HubSpotin järjestelmän kautta erilaisia asiakkaiden kysymyksiin vastaavia artikkeleita ja tukiohjeita. Näiden avulla asiakasta saadaan autettua vuorokauden ympäri tarjoamalla heille helposti saatavilla olevia ohjeita. Samalla Knowledge Base on mahdollista yhdistää esimerkiksi Chat-työkaluun, jolloin pystytään keskusteluikkunan avulla tarjoamaan mahdollisia tukisisältöjä ja ohjeita asiakkaille jo ennen kuin he ottavat asiakaspalveluun yhteyttä. Tämä tietysti miellyttää asiakasta, mutta samalla keventää asiakaspalvelutiimin resurssia, kun yleisiin kysymyksiin pystytään vastaamaan tukisisältöjen avulla. 

Customer Portalsin avulla asiakkaat pääsevät käsittelemään ja seuraamaan heidän omia Support- ja Service-puolen tukitikettejään sekä sitä kautta suoraan kirjautumaan rajoitetusti yrityksen oman HubSpot-tilin sisälle. Tällä tavoin pystytään ottamaan asiakas mukaan yrityksen toimintaan paremmin ja tarjoamaan heille aina reaaliaikaisen seurannan nimenomaan heidän tukitikettiensä osalta. Samalla asiakkaat pystyvät myös jättämään omia reagointejaan tukitikettien tilanteisiin, mikä tekee tukitoiminnasta paljon mutkattomampaa. 

Lue lisää täältä

Custom Feedback Surveys (käytössä Service-lisensseillä)

HubSpotin Service-ominaisuuksiin on tullut myös toinen odotettu päivitys: Custom Feedback Surveys. Custom Feedback Surveys mahdollistaa HubSpotin asiakaspalautteen puolelle uuden kyselymahdollisuuden eli kustomoidut asiakaskyselyt nykyisien NPS-, CSAT- ja CES-kyselyjen rinnalle.

Custom Feedback Surveyn avulla HubSpot tarjoaa käyttäjilleen paljon räätälöidymmän asiakaskyselymahdollisuuden, jossa HubSpotin käyttäjät pystyvät rakentamaan haluamansa automaattiset asiakaskyselyt täysin kustomoidusti ilman rajoituksia. Tämän avulla HubSpotin Service -puolen käyttäjät voivat itse valita kysymykset ja vastausmahdollisuudet juuri omiin tarpeisiinsa ja kerätä paljon aiempaa relevantimpaa asiakaspalautetta yrityksen liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

HubSpot Payments Feature (in Beta)

Myös maksaminen on yksi iso osa ostokokemusta sekä B2C- että B2B-puolella, ja usein maksujärjestelmät ovat ulkopuolisista työkaluista rakennettu kokonaisuus, joka syö aikaa niin myyjältä kuin asiakkaaltakin. HubSpot on nyt tehnyt omaan järjestelmäänsä päivityksen, jonka avulla myös maksutyökalut saadaan tuotua HubSpotin CRM-järjestelmään varmistamaan saumaton ostokokemus.

HubSpotin Payments-työkalu tulee osaksi Sales-puolelta löytyvää Quotes-kokonaisuutta. Maksutyökalut saadaan jatkossa tuotua suoraan asiakkaalle lähtevän tarjouspyynnön yhteyteen, jolloin käyttö on helppoa molemmille osapuolille, ja samalla tiedot ovat reaaliaikaisesti tallessa CRM-järjestelmässä.

Uusia HubSpot Built Data Sync -integraatioita

HubSpot on vuoden 2021 aikana rakentanut omaan App Marketplace -kokonaisuuteen jälleen lisää uusia valmiita integraatioita asiakkaidensa käytettäväksi. Uusia HubSpotin integraatioita ovat mm. Aircall ja NetSuite. Pääset tarkastelemaan HubSpotin omia ja muiden rakentamia valmiita integraatioita HubSpotin App Marketplacelta: https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/apps-for-operations-teams/page/2.

HubSpot Custom Report Builder

HubSpotin raportointityökaluista on jo pidemmän aikaa löytynyt tavallisten single object-, funnel- ja attribuutioraporttipohjien lisäksi myös Custom Report Builder, jonka avulla HubSpotin käyttäjät ovat pystyneet rakentamaan täysin kustomoituja raportteja niin myynnin, markkinoinnin kuin asiakaspalvelunkin osalta.

Nyt HubSpot on tehnyt tähän työkaluun vielä uusia päivityksiä, joiden myötä Custom Report Builderille on rakennettu uusia datalähteitä, kuten Media ja Sales email, joiden avulla käyttäjät pääsevät tekemään yhä räätälöidympää raportointia omiin tarpeisiinsa.

Samalla Custom Report Builderin käyttöliittymää on päivitetty käyttäjäystävällisemmäksi. Jatkossa myös Custom-raportteja pääsee työpöytänäkymissä (Dashboards) suodattamaan helposti raportin taustalta käyttämällä filttereitä, eikä käyttäjien tarvitse siirtyä erikseen Custom Reportsien puolelle.

Lue lisää täältä

Operations Hub

Datan keskittäminen ja hyödyntäminen yhden järjestelmän kautta on ollut pitkään yksi HubSpotin keskeisimmistä tavoitteista, minkä myötä HubSpotiin on syntynyt kokonaan uusi Hub-kokonaisuus: Operations Hub. Operations Hubin avulla käyttäjät pystyvät tietojoukkoja hyödyntämällä rakentamaan erilaisia esivalittuja kenttiä ja laskettuja arvoja raporttien luomiseksi, jolloin yritys saa käyttöönsä luotettavampaa ja johdonmukaisempaa raportointia päätöksenteon tueksi. Samalla Operations Hub tulee helpottamaan erilaisten integraatioiden käyttöönottoa. Sen kautta kaikille tulee käyttöön esimerkiksi mahdollisuus integroida oma HubSpot CRM-järjestelmänsä Snowflakeen, joka on yksi maailman suurimmista tietovarastoista.

Operations Hub on toistaiseksi ollut käytettävissä pääosin kokeiluversiona ja siitä on ollut vain Starter- ja Professional-versiot, mutta 1.11.2021 alkaen HubSpot lanseeraa käyttöön myös Operations Hub Enterprisen.

Flexible Associations

Tietojen assosioiminen eli liittäminen toisiinsa on ollut HubSpotin työkalun sisällä aina keskeinen ominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asiakasvastaava on nähnyt omien asiakkaidensa profiileista suoraan oikeasta palstanäkymästä kaikki kontaktiin oleellisesti liittyvät asiat, kuten organisaation, myyntikohteet, liitetiedostot, tukitiketit ja asiakaspalautteet. Tähän asti pienoisena haasteena tietojen linkittämisessä on ollut se, että esimerkiksi henkilö ei voi olla liitettynä kuin yhteen organisaatioon ja myyntikohteilla on voinut olla vain yksi asiakastili valittuna.

Nyt HubSpot on tuonut käyttäjilleen mahdollisuuden hyödyntää Flexible Associations -ominaisuuksia, joka mahdollistaa paljon joustavamman tietojen linkittämisen. Tämä tulee mahdollistamaan siis jatkossa sen, että henkilö voi olla samoilla tiedoilla useamman organisaation palveluksessa esimerkiksi hieman eri rooleissa. Samalla myyntikohteiden puolella Dealit pystyy jatkossa liittämään koskemaan useampaa organisaatiota, joka on iso helpottava tekijä esimerkiksi, jos tehdään HubSpotissa laajempaa sopimushallintaa, johon liittyy usein useampi organisaatiotaho.

Flexible Associations ominaisuus on nyt jo mahdollista ottaa käyttöön kaikilla HubSpotin tileillä.

HubSpot-käyttäjien lisäämisen helpottaminen

Helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys ovat olleet Inbound2021 -tapahtuman kantavia teemoja ja näitä teemoja tukemaan on toteutettu päivityksiä myös HubSpotin User-puolelle.

Käyttäjien lisääminen HubSpotiin on toistaiseksi ollut melko aikaa vievää ja monimutkaista, koska käyttäjille on pitänyt käytännössä valita kohta kohdalta tarkasti kaikki käyttöön tulevat työkalut ja pääsyt. Tämä vie HubSpot CRM-admineilta aikaa ja samalla aiheuttaa riskejä siihen, että käyttäjille annetaan esimerkiksi vajaita käyttöoikeuksia, joita sitten selvitellään jälkikäteen.

HubSpot on nyt rakentanut käyttäjien lisäämisen prosessin kokonaan uusiksi ja mahdollistanut valmispohjien käyttämisen käyttäjän luomisen yhteydessä, jolloin voidaan suoraan valita roolipohjaisesti perustyökalut kullekin käyttäjäryhmälle käyttöön. Lisäksi käyttöön tulevat ominaisuudet ovat nyt paljon helpommin nähtävillä, jolloin niiden tarkastaminenkin on nopeaa.

Lisäksi jatkossa käyttäjiä pystytään luomaan myös Import-työkalun avulla, jolloin varsinkin käyttöönoton yhteydessä prosessi helpottuu huomattavasti.

HubSpot Sandboxes

Kun puhutaan järjestelmien tai niiden ominaisuuksien käyttöönotoista, niin harvoin selviää prosessista tekemättä yhtään testejä, muutoksia ja päivityksiä. esimerkiksi olemassa olevan HubSpot CRM-järjestelmänkin sisälle tapahtuvien isojen muutosten tekeminen on ollut haastavaa, kun on joutunut miettimään tarkasti, miten tämä yksi muutos tulee vaikuttamaan muihin CRM-, myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutoimintoihin sekä automaatioihin.

Testailun helpottamiseksi HubSpottiin on syntymässä jälleen uutta ominaisuutta: HubSpot Sandbox. HubSpot Sandboxin avulla organisaatiot saavat käyttöönsä käytännössä oman testiportaalin, joka on kopio käytössä olevasta HubSpot CRM-tilistä. Tämän avulla organisaatio pääsee tekemään testailuja ja esimerkiksi kokeilemaan, kuinka jokin integraatio tulisi toimimaan tai miten jonkin Sales Pipelinen -vaiheen muuttaminen vaikuttaisi sisäisiin automaatioihin.

Lue lisää täältä

Kirjoittaja: Teemu Lahti, johtava myynnin ja markkinoinnin automaation asiantuntija, Team Lead

Ota yhteyttä