Inbound2022 – Built by you, Powered by HubSpot

Yksi maailman merkittävimmistä inbound-markkinoinnin tapahtumista, Inbound2022, on parhaillaan käynnissä Bostonissa, Yhdysvalloissa. HubSpotin organisoima Inbound-markkinointiin ja kasvumarkkinointiin keskittyvä seminaari on muutamana edellisenä vuotena järjestetty etätapahtumana Tänä vuonna päästään nauttimaan hybridimallista ja Myynninmaailmalta onkin paikalla kuusi edustajaa kuulemassa inbound-markkinoinnin ja kasvumarkkinoinnin uusimpia trendejä.

Myynninmaailman johtava myynnin ja markkinoinnin automaation asiantuntija, automaatiotiimin Team lead Teemu Lahti koostaa tässä blogissa yhteen Inbound-tapahtuman ensimmäisen päivän teemoja.

Connecting data, people and customers

Ensimmäisen päivän keynote-puheenvuoron teema keskittyi ihmisten, datan ja asiakkaiden yhdistämiseen. Pandemia, etätyöskentely ja nykyinen haastava ekonominen tilanne on aiheuttanut yrityksille uuden ongelman: yhteyksien katkeamisen. Yhteyksien katkeamista on nähtävillä niin ihmisten, datan kuin asiakkaidenkin osalta.

Erityisesti pandemian aiheuttama pakollinen etätyöskentely on aiheuttanut ongelmia yritysten sisällä, kun henkilöstön väliset yhteydet ovat katkenneet. Työkaveria ei ole voinut enää koputtaa olkapäälle kysyäkseen apua, vaan yhteys pitäisi saada avattua etänä, mikä luonnollisesti aiheuttaa kitkaa. Yrityskulttuuritkaan eivät pääse kehittymään totutulla tavalla ja ihmisten yksinäisyys kasvaa. Ihmiset tarvitsevat menestyäkseen yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämän vuoksi yritysten onkin tärkeää panostaa omaan henkilöstöönsä ja miettiä uudenlaisia ratkaisuja yhteisön rakentamiseen.

Yrityksillä on nykyään käytössään kymmeniä tai jopa satoja erilaisia työkaluja. Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, että myös dataa löytyy useista eri lähteistä. Samalla dataan liittyen on noussut uudenlainen haaste, kun kolmannen osapuolen data ei ole enää niin relevanttia eikä omaa ensimmäisen osapuolen dataa vielä välttämättä kerätä kunnolla. Yritysten olisikin tärkeää viimeistään nyt varmistaa, että oma data on kunnossa ja tieto kulkee eri yksiköiden, tiimien ja järjestelmien välillä saumattomasti keskenään. Samalla yritysten on syytä panostaa ensimmäisen osapuolen datan keräämiseen, eli kerätä dataa suoraan omasta asiakasryhmästä markkinoinnin käyttöön (vs. Googlen ja muiden alustojen data). Erityisesti tämän haasteen taklaamiseen myös HubSpot on panostanut uusilla ominaisuuksillaan, joista löytyykin alempana lisää tietoa.

Yhden haasteen muodostavat katkenneet asiakasyhteydet. Asiakkaat odottavat yhä enemmän kontekstia, lisäarvoa, personointia ja helppoutta, ja tähän yritysten on tartuttava. Jo valtaosa myös B2B-asiakkaista odottaa verkko-ostamisen mahdollisuutta. Yritysten on siis varmistettava, että asiakkaan koko ostopolku on tehty helpoksi. Anna siis asiakkaillesi lisäarvoa, personoitua viestintää ja apua sekä erilaisia ostokokemuksia.

HubSpotin uutuudet Inbound2022-tapahtumassa

Tapahtumassa julkaistaan myös useita uudistuksia HubSpotin työkaluihin. Tänä vuonna uudistukset keskittyivät erityisesti datan ja asiakkaiden yhdistämiseen.

Customer Journey Analytics – Asiakaspolun analytiikka

HubSpot on kokonaisvaltainen työkalukokonaisuus, josta parhaimmillaan löytyy kaikki asiakastiedot sekä myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu. On tärkeää, että tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä, mutta tiedon tulee myös olla selkeästi raportoitavissa. Tähän onkin tullut paljon uudistuksia, joista ensimmäisenä esittelyssä Customer Journey Analytics.

Customer Journey Analytics, eli asiakaspolun analytiikkaraportti tarkoittaa HubSpotin raportointityökaluihin tulevaa päivitystä. Uusi ominaisuus tuo HubSpotia käyttäville organisaatioille käyttöön uudet työkalut asiakaspolun mittaamiseen. Organisaatiot pystyvät raportointityökalun avulla näkemään jatkossa omien asiakkaidensa eri ostopolkujen etenemisen janamuodossa alkupisteestä aina päätepisteeseen saakka. Tämä selkeä ostopolun raportointi auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaidensa ostopolkuja ja samalla tarjoaa mahdollisuuden kehityskohteiden löytämiseen. Tämä uusi merkittävä raportointityökalu tulee avoimeen betaan lokakuussa 2022.

HubSpot Formatted fields

HubSpotissa on ollut muutamia uniikkeja tietokenttiä, joiden avulla on toteutettu erilaisten duplikaattien ja linkityksien hallintaa. Näitä ovat olleet esimerkiksi yrityksen domain, kontaktin sähköpostiosoite tai erilaiset ID-tiedot, jotka syntyvät automaattisesti HubSpotin tietoihin. Tähän on tulossa HubSpotissa muutos ja jatkossa Formatted fieldien eli formatoitujen tietokenttien avulla voidaan itse valita, mitä tietokenttiä hallintaan käytetään. Jatkossa yritykset voivat siis rakentaa esimerkiksi kustomoidun kentän Y-tunnukselle ja käyttää sitä määräävänä tietona, jolloin HubSpotiin ei esimerkiksi pääse syntymään tuplayrityksiä.

Property rules

HubSpotin räätälöintiin liittyen yksi merkittävin mahdollisuus ovat kustomoidut tietokentät, Propertyt. Näiden avulla HubSpotin käyttäjät voivat itse päättää, minkälaisia tietoja haluavat asiakkaistaan ja liideistään kerätä ja kirjata HubSpotin CRM-järjestelmään. Kustomoidut tietokentät ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta nyt niihin on tullut iso päivitys: Property rules eli tietokenttien säännöt.

Tietokenttien sääntöjen avulla yritykset voivat määritellä tarkemmin, mitä tietoa kenttään voi kirjata. Jatkossa tietokenttiin määritellään tarkemmin, mitä merkkejä sinne hyväksytään ja samalla voidaan asettaa erilaisia ala- ja ylärajoja.

Custom customer views

Custom customer views -uudistus tarkoittaa uutta päivitystä HubSpotin profiilihallintaan. Asiakasprofiilien tietokenttiä on voitu jo pitkään kustomoida vastaamaan yrityksen tarpeita, mutta nyt koko asiakasprofiilin näkymä on kustomoitavissa yrityksen omiin tarpeisiin sopivaksi.

Profiilien kaikki kolme osa-aluetta on siis mahdollista kustomoida esimerkiksi tiimikohtaisesti sopimaan juuri yrityksen omiin tarpeisiin. Näin voidaan tiimeittäin valita mitä tietokenttiä, aktiviteetteja ja liitännäisiä tietoja profiileissa näkyy. Tämä helpottaa tiimien toimintaa huomattavasti, koska esimerkiksi asiakaspalvelu tarvitsee usein erilaisia tietoja kuin myyntitiimi.

Payments

Koko Inbound2022-tapahtuman keskeisimpiä teemoja on verkko-ostamisen helppous ja se, kuinka asiakkaidemme ostopoluista voidaan poistaa mahdollisimman paljon kitkaa. Yksi eniten kitkaa aiheuttavista kokonaisuuksista varsinkin B2B-puolella on ollut maksut. Myös HubSpot on tarttunut tähän teemaan ja kehittänyt merkittävästi HubSpotin maksumahdollisuuksia.

Easy to purchase – HubSpot on lisännyt tilaamiseen ja ostamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Pian asiakkaat pääsevät tekemään tilauksia ja ostoja erilaisten lomakkeiden ja linkkien kautta, mikä parantaa ostokokemusta huomattavasti.

Easy to pay – HubSpot on lisäämässä myös erilaisia maksumahdollisuuksia ja tuo alustaansa esimerkiksi luottokorttimaksut, pankkimaksut ja erilaiset kuukausimaksumahdollisuudet.

Easy to connect – HubSpot on kehittämässä myös laskutukseen liittyviä kokonaisuuksia. HubSpottiin tulee valmiita automaatiokokonaisuuksia, joiden avulla voidaan tiettyjen laskutusjärjestelmien kanssa lähettää lasku suoraan integraation kautta automaattisesti.

Data sync raportit ja automaatiot

HubSpotin tutkimusten mukaan vain kolme prosenttia CRM-järjestelmien datasta on täysin validia, ajantasaista ja luotettavaa tietoa. Yritysten keräämiä tietoja on siis tämän vuoksi luonnollisesti hankalaa ja vaivalloista käyttää ja asiakkaiden oikeanlainen palveleminen kärsii.

Data sync -raportit ja -automaatiot ovat yksi mielenkiintoisimmista lisäyksistä. Datan synkronoinnin raportoinnin avulla HubSpot tulee jatkossa automaattisesti raportoimaan käyttäjilleen, jos HubSpotin CRM-järjestelmän sisällä löytyy jotain rikkinäistä dataa. Samalla taas data-automaatiot mahdollistavat sen, että HubSpot tulee automaatioiden avulla tarjoamaan ohjattuja suosituksia datakorjauksiin liittyen. Näiden työkalujen avulla datan ylläpitäminen tulee olemaan yrityksille helpompaa.

HubSpot Connect.com

“Connecting people, data and customers” – tämä oli HubSpotin avauspuheen kaikkein tärkein teema. Nykypäivän etätyöskentely ja muuttunut ostokäyttäytyminen ovat luoneet yrityksille uusia haasteita, joissa niin tiedot kuin ihmisetkin tuntuvat jakautuneen ja yhteydet katkenneen. Tämän yhtälön korjaaminen onkin nyt tärkein asia, jota HubSpotkin kannustaa aidosti miettimään.

HubSpot on tehnyt ison panostuksen yhteisöllisyyteen liittyen ja avannut uuden yhteisöalustan: https://connect.com. Connect.com on HubSpotin käyttäjille ja Inbound-markkinoinnin toteuttajille avattu verkostoitumisalusta, johon kuka tahansa voi liittyä. Alustaan voi perustaa oman profiilin ja verkostoitua erilaisten ihmisten kanssa, jotka esimerkiksi kamppailevat samanlaisten haasteiden kanssa.

Ota yhteyttä