Videotuotanto

Videoiden suosio kasvaa jatkuvasti: ihmiset käyttävät joka viikko keskimäärin 19 tuntia videoiden katseluun netissä. Koska yhä useammat suosivat videomateriaalia tekstin rinnalla, videoiden merkitys myös markkinoissa kasvaa vuosi vuodelta. Oli kyseessä sitten yksittäisen tuotteen esittelyvideo tai laajempi brändivideo, ammattitaidolla toteutetut videot ovat varma tapa vangita kohdeyleisön huomio hyvin kilpailluilla markkinoilla. Yrityksille videotuotanto antaa mahdollisuuden viestiä omasta toiminnastaan, tuotteistaan, palveluistaan ja arvoistaan monipuolisesti ja elävästi.

Video yritykselle – tehdään teille sopiva kuvaustuotanto

Yrityksen videotuotantotarpeita ja -tavoitteita voi olla monenlaisia, ja huolella toteutettu video on hyvä keino vaikuttaa niihin. Videoiden avulla voit esitellä tuotteesi tai palvelusi selkeästi ja nopeasti, ja ne auttavat asiakkaita ymmärtämään, mitä yrityksesi tarjoaa. Samalla voit esitellä yrityksesi arvoja ja tuoda sen persoonaa esille, joka auttaa luomaan entistä vahvempia asiakasyhteyksiä. Muun muassa vastuullisuusteemoista voidaan viestiä videoiden kautta tehokkaasti.
Videoita voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa yhteyksissä. Videoiden jakaminen sosiaalisessa mediassa ja verkkosivustoilla auttaa lisäämään yrityksesi näkyvyyttä verkossa ja saamaan uusia asiakkaita. Yritysvideo on olennainen osa yrityksen verkkosivustoa. Mainonnassa voidaan nostaa kiinnostavia videototeutuksia ja kohdentaa niitä eri kohderyhmille.

Erilaiset videot – yritysvideosta asiakastarinavideoon

Videotuotanto on markkinoinnin ja viestinnän välineenä monipuolinen. Asiakkaiden ostoprosessissa on useita vaiheita, joissa yritys pystyy vaikuttamaan videon keinoin. Oli kyse siis yritysvideosta, asiakastarinavideosta tai vaikkapa ohjevideosta, jokaisella videon muodolla on paikkansa yrityksen myynnin ja markkinoinnin tukena.

Yleisimpiä yrityskäyttöön tehtäviä videoita ovat erilaiset yritysvideot, asiakastarinat, tuote- ja ohjevideot sekä webinaarit. Toteutettavien videoiden ei aina tarvitse olla pitkiä tai monimutkaisia – lyhyet ja selkeät videot voivat olla viestinnällisesti yhtä tehokkaita. Tärkeintä on valita oikea videotyyppi haluttuihin tavoitteisiin nähden.

Kun tavoitteena on houkutella uusia asiakkaita ja kertoa yrityksen olemassaolosta, erilaiset yritys- ja brändivideot tai erottuvat mainosvideot auttavat päämäärän saavuttamisessa. Jos puolestaan halutaan vahvistaa jo kiinnostuneiden asiakkaiden sitoutumista, samaistuttavat asiakastarinat tai vakuuttavat asiantuntijalähtöiset sisältövideot toimivat hyvin. Erinomainen tapa on myös yhdistellä tekstimuotoista yritystarinaa, asiakastarinaa tai asiantuntijatekstiä erilaisiin videoihin ja julkaista sisältö sekä tekstinä että videona. Näin yrityksen viesti on tehokkaasti saatavilla eri tavoilla: niille, jotka haluavat lukea tarinan tai katsoa ja kuunnella sen, tai sekä että. Koska asiakkaan ostopolku ei pääty kuitenkaan vain tuotteen ostoon, on tärkeää tarjota hyödyllistä sisältöä myös jo olemassa oleville asiakkaille asiakasuskollisuuden vahvistamiseksi. Tässä ostopolun vaiheessa asiakkaat voivat kaivata esimerkiksi erilaisia ohjevideoita tuotteiden käyttöön.

Tuotamme videot paikkakunnasta riippumatta

Tällä hetkellä toimimme Oulu-Seinäjoki-Vaasa-Tampere-Helsinki-akselilla, mutta videotuotantoa toteutetaan valtakunnallisesti siellä missä pitääkin. Oli kyseessä sitten pieni kylä Pohjois-Lapissa tai teollisuusyritys Itä-Suomessa, kokoamme aina tavoitteisiin ja laatutasoon sopivan tiimin, ja olemme paikalla siellä missä asiakaskin. Silloin kun budjetti on kohdillaan, tavoitteet korkealla ja laatu pitää olla hiottua timanttia, lähdemme vaikka kuuhun. Aina ei toki kannata lähteä Helsingistä Rovaniemelle asti kuvamaan yksittäistä asiaa, vaan sen voi toteuttaa usein myös paikallisesti.

Olemme toteuttaneet videoita muun muassa Tampereella, Oulussa, Seinäjoella, Vaasassa ja Helsingissä. Viimeisimmät videotuotannot on toteutettu Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Showreelistämme voit katsoa, millaista videotuotantoa käsistämme ja editointipöydältämme valmistui viime vuonna.

Videotuotannon vaiheet

1.

Kuvaus ja editointi

Toisin sanoen voidaan puhua myös alkutuotannosta, tuotannosta ja jälkituotannosta. On hyvä muistaa, että videotuotantoja on eri kokoisia: joskus riittää, että tuotannon tekee ”mies ja kamera”, ja joskus taas täytyy tehdä produktiomaisesti työtä huomattavasti isommalla tiimillä hyödyntäen myös ulkopuolista osaamista.

2.

Alkutuotanto

Alkutuotanto on asiakkaalle yleensä melko näkymätöntä työtä, joka pitää sisällään kaiken suunnittelun ja järjestelyn. Alkutuotantoon sisältyy esimerkiksi tuotannon ideointi, käsikirjoituksen tekeminen, kuvauspaikkojen miettiminen, soveltuvan työryhmän rakentaminen, mahdollisten näyttelijöiden hankkiminen sekä kuvakäsikirjoituksen laatiminen. Alkutuotannon tarkoituksena on luoda suunnitelma, joka ohjaa videotuotannon tekemistä sekä jälkituotantoa.

3.

Tuotantovaihe

Tuotantovaihe on asiakkaalle videotuotannon näkyvin osuus: pakettiautollinen tavaraa kuskataan yrityksen kotiovelle ja aulaan lastataan valoja, jalustoja, kamerasalkkua ja dronea. Tiimi häärää ja valmistelee ympäri yrityksen toimitiloja. Siltä se monesti saattaa näyttää. Kuvaustuotantoa kuitenkin lähdetään tekemään aina suunnitelman pohjalta: mitä kuvataan? Mitä pitää korostaa? Mitä ei saa näkyä? Yritysvideoiden kohdalla monesti kuvataan enemmän kuin suunnitellaan, sillä asiakkaan tarpeet eivät useinkaan tule loppumaan vain yhteen projektiin. Kun kuvaukset ovat käynnissä, on hyvä suunnitella ja ennakoida, mitä muuta voidaan tulla tarvitsemaan myöhemmin. Esimerkiksi teollisuusyrityksissä usein kuvataan yhden laitteen koko prosessi sen sijaan, että taltioidaan vain yleiskuva laitteesta yritysvideota varten. Tällä tavoin voidaan myöhemmin tehdä myös esitysvideo kyseisestä laitteesta saman videomateriaalin pohjalta.

4.

Jälkituotanto

Jälkituotannossa on kyse editoinnista. Editoidessa kuvattu videomateriaali käydään läpi ja joukosta valitaan alkutuotannossa määritetyt kohtaukset, jotka jäsennellään tavoitteen mukaisesti. Videon musiikit voidaan tehdä joko itse omalla sound designilla tai ostamalla lisenssit valmiisiin tuotoksiin erilaisista äänikirjastoista. Jälkituotannossa voidaan lisätä tarvittaessa erilaisia tehosteita tai tehdä kuvankäsittelyn tapaan värimäärityksiä loppuaineistoa varten. Jälkituotannossa on pohjimmiltaan kyse siitä, että lähdetään etsimään ja luomaan videoihin halutunlaista fiilistä.

5.

Aineisto

Videotuotannosta käteen jäävän loppuaineiston määrä on tänä päivänä huomattavasti laajempi kuin ennen. Aikaisemmin riitti, että markkinoinnissa on käytössä vain yksi aineisto. Nykyään videoita kuitenkin tarvitaan eri mittaisina ja eri kuvasuhteisiin sopivina. Pystyvideot kasvattavat jatkuvasti suosiotaan trendaavilla some-alustoilla, kuten Instagramissa ja TikTokissa. Tärkeintä on ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon videoiden käyttökohteet ja halutut tavoitteet. Näin ne voidaan huomioida jo kuvauksessa ja editoinnissa parhaimman mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi.

Hyväksy statistics, marketing evästeet nähdäksesi sisällön.

Asiantuntija-artikkelit, Videotuotanto

Videomarkkinoinnin tilastot 2023 – vinkit ja faktat B2B-yritysten videomarkkinointiin

Videomarkkinointi on tehnyt vahvan nousun markkinoinnin maailmassa. Markkinoijat pitävät videoita hyvänä investointina ja toimivana tapana hankkia liidejä – ja ylipäänsä toimivana sisältöformaattina, joilla he voivat auttaa asiakkaita oppimaan uutta ja ymmärtämään monimutkaisia asioita. Tässä artikkelissa jaamme mielenkiintoisimmat tilastopoiminnat, jotka valottavat videoiden merkitystä B2B-markkinoinnissa.
4 min

Videotuotannon hinta

Videotuotannossa puhutaan enemmän budjetista kuin hinnasta. Budjetti määräytyy sen mukaan, millainen lopputulos halutaan saada ja miten. Videotuotannossa usea asia voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, jolloin budjetista on helppo keskustella.

Ennen koko tuotannon alkua on hyvä pohtia, kenelle ollaan tekemässä, millaisilla tavoitteilla ja minkälaisella budjetilla. Tyypillisesti hintaan vaikuttaa työryhmän koko, halutut lopputavoitteet, projektin vaatimat kuvauspäivät ja kuvauspaikka. Kustannuksiin vaikuttaa myös se, tarvitaanko videoon näyttelijöitä tai muuta ulkopuolista osaamista. Esimerkiksi laadukas brändivideo voi vaatia projektipäällikön, ohjaajan, kuvaajan, editoijan sekä äänisuunnittelijan. Kevyemmät sisältövideot, kuten asiakashaastattelut, voidaan puolestaan toteuttaa kustannustehokkaammin teemalla ”kuvaaja ja kamera”. Todellisuudessa nämä pienetkin toteutukset vaativat suunnittelua, kuvausta sekä jälkituotantoa, mutta vain pienemmissä määrin.

Jos videotuotantoon käytettävät eurot halutaan käyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattaa suunnitteluvaiheessa suunnata katse myös jo tulevaisuuteen. Yhden projektin sijaan on kannattavinta toteuttaa laajempi tuotantokokonaisuus kerralla. Kaikista fiksuinta on pyrkiä ennakoimaan, mitä muuta videomateriaalia voidaan vielä tarvita ja toteuttaa kaikki kerralla valmiita resursseja hyödyntäen.

Videotuotannon ohella on aina mahdollista toteuttaa myös valokuvaus. Tällä tavalla voidaan kätevästi hyödyntää samat hetket, kun tarvittava henkilökunta ja toimitilat ovat valmiina kuvausta varten. Videotuotannon yhteydessä toteutettu valokuvaus on myös investointina huomattavasti pienempi.

Ota yhteyttä