B2B-sisältömarkkinoinnin trendit 2024

Organisaation näkökulma: tiiviimmin yhteen 

Markkinoinnin ja myynnin funktioiden vuosikymmeniä kestänyt pitkä taival on etenemässä vauhdikkaammin kohti yhteisiä polkuja. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijatalo DemandGenin tutkimuksen mukaan 53 % amerikkalaisista B2B-myyjistä sanoo, että heidän organisaatioissaan myynti ja markkinointi tekevät jo hyvin töitä yhdessä. 

Vaikka vasta ollaan yhteistyön puolimatkassa, niin luvut ovat huimasti nousseet edellisen vuoden vastaavasta tutkimuksesta. Täydelliseen integraatioon on vielä matkaa, mutta suunta on ehdottoman oikea! Näemme, että myös Suomessa markkinointi- ja myyntifunktiot liikkuvat lähemmäs toisiaan nimenomaan asiakasymmärryksen ja yhteisten asiakaspolkutöiden avulla. 

”Olemme matkalla kohti yhteistä kaupallista tiimiä.” 

Knowit Solutions Oy, markkinointijohtaja Jonna Ikonen 

https://openviewpartners.com/blog/b2b-marketing-in-2024/

Tekoälynäkökulma: tekoälyn hyödyntäminen kiihtyy 

Harva meistä olisi viime vuonna tähän vastaavaan aikaan osannut sanoa, missä olemme tekoälyn hyödyntämisen osalta juuri nyt. Jokainen markkinointitiimi on kiinnostunut, seuraa ja varmasti myös testaa tekoälyn käyttöä markkinoinnissaan. Samaan aikaan olemassa oleviin työkaluihimme tulee uusia tekoälyominaisuuksia. 

Varmaa on, että tahti on niin kiivas, että vuoden 2024 lopulla olemme jälleen ihan eri vaiheessa tekoälyn hyödyntämisen kanssa. Koeta pysyä mukana! 

Content Marketing Instituten mukaan amerikkalaisista B2B-markkinoijista jo 72 % hyödyntää jollakin tavalla tekoälyä. Samalla 61 % heistä kertoo, ettei siihen ole vielä ohjeistuksia.  

Sisältöteemojen keräämiseen tekoälyä hyödyntää jo samaisen tutkimuksen mukaan yli puolet. Vähän alle puolet hakee oikeita avainsanoja ja otsikoita, ja samainen määrä kirjoittaa tekoälyn avulla draft-versioita sisällöistä. 

Varmasti edellä luetellut tehtävät tulevat yleistymään. Myös ostopolkujen maailmassa tulemme saamaan tekoälyltä entistä enemmän apuja esimerkiksi viestien tai sisältönostojen ajoitukseen. Tämä auttaa ostavaa asiakasta saamaan entistä paremmin tukea ostopolulleen. 

Sisältönäkökulma: kohdennettu ja puhutteleva sisältö arvossaan 

Edelleen markkinoijien mielestä yksi vaativimmista asioista sisältömarkkinoinnissa on laadukkaan ja systemaattisen sisällön tuottaminen. Content Marketing Instituten mukaan lähes 60 % tutkimukseen vastanneista markkinoijista pohtii, että oikeanlaisen sisällöntuottaminen halutulle kohderyhmälle on haastavaa.  

Huomioitavaa on se, että aikaisempina vuosina haaste oli saada tuotettua riittävä määrä sisältöä, kun haaste on nyt kääntynyt sisällön osuvuuteen ja laatuun. Amen! 

Digimarkkinoinnin näkökulma: eduntainment 

Nykypäivänä taistellaan ihmisten huomiosta kaiken sisällön osalta. Samaan aikaan ihmisten keskittymiskyky vähenee. Vaikka sisältö olisi informatiivista ja opettavaista mutta tylsää, ihmiset siirtyvät kuluttamaan jotain muuta sisältöä. Kun käytössämme on rajaton määrä sisältöjä, emme halua tuhlata aikaamme pitkästyttävään sisältöön. 

Markkinointikontekstissa termi eduntainment viittaa sisältöön, joka samanaikaisesti viihdyttää ja opettaa tuotteesta, palvelusta tai brändistä. Se esittää informatiivista sisältöä hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla tehden siitä kuluttajalle houkuttelevamman ja mieleenpainuvamman. Tämä ei ole uusi konsepti – opettavaista sisältöä on ollut olemassa vuosikymmeniä, mutta se, miten yritykset hyödyntävät sitä markkinoinnissa, on vasta alussa. 

Eduntainment-sisällöissä yhdistyvät syvä ymmärtäminen kohderyhmästä, tarinan kertomisen taito sekä viihdyttävät sisältömuodot – unohtamatta sisältöjen jakelua eri kanavissa niihin sopivissa muodoissa. 

Ota yhteyttä