HubSpot CRM – modernia ja helppoa asiakkuudenhallintaa

HubSpot CRM kuvituskuva. Lähikuva työpöydästä ja auki olevasta läppäristä. Pöydällä on myös HubSpot brändin juomapullo, kynä ja vihko.

HubSpot CRM Hub on monipuolinen CRM-järjestelmä, joka antaa HubSpotin käyttäjille kattavat ja laajat työkalut asiakkuuksien ja liidien hallintaan. HubSpot CRM Hubin työkalut ovat koko organisaation käytettävissä ja sen tarjoamat automaatiot helpottavat toistuvia rutiineja.

CRM (Customer Relationship Management) tarkoittaa asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja erityisesti teknologiajärjestelmää, jonka avulla asiakkaita ja heitä koskevia asioita hallinnoidaan. Kaikilla organisaatioilla on jonkinlainen CRM-järjestelmä, mutta valitettavan usein käytössä on erilaisia Excel-listoja tai laskutusjärjestelmiä, jotka eivät varsinaisesti tarjoa käyttäjilleen minkäänlaisia aputoimia.

Yritys- ja kontaktihallintaa organisaation tarpeiden mukaisesti 

HubSpotin CRM Hubissa on osa-alueet sekä yrityksien (Company) että kontaktien (Contacts) hallintaan. HubSpotin CRM Hubissa kaikilla yrityksillä ja kontakteilla on täysin omat uniikit profiilinsa, jossa juuri heitä koskeva tärkeä data ja tieto on tallessa. Näin HubSpotin CRM-käyttäjät voivat työskennellä myös kontaktitasolla ja mahdollistaa kontakteilleen uniikin kokemuksen, kun heitä ei kohdella pelkästään osana tiettyä organisaatiota.

Sekä kontakteista että yrityksistä löytyy myös omat koontinäkymät, josta pääsee katsomaan tarkemmin kaikki HubSpotin CRM-järjestelmästä löytyvät kontaktiprofiilit ja yritysprofiilit. Näiden massanäkymien lisäksi HubSpotin kontakti- ja yrityslistoja on mahdollista myös suodattaa eri tarpeisiin paremmin sopivaksi. Sekä kontakteja että yrityksiä voi suodattaa täysin kustomoidusti valmiiksi listoiksi, joita kaikki HubSpotin CRM-käyttäjät voivat hyödyntää. Tällaisia valmiita näkymiä ovat esimerkiksi dynaamisesti toimivat asiakasvastaavalistat, jotka mahdollistavat sen, että kukin käyttäjä näkee tietyllä listalla aina vain omat kontaktinsa tai omat asiakasyrityksensä.

Yrityksiä ja kontakteja voi erotella listoihin myös tiettyjen ryhmien ja segmenttien perusteella. Jos HubSpot CRM -järjestelmässä esimerkiksi erotellaan asiakastasoja toisistaan, yritysten päänäkymään on mahdollista rakentaa valmiit näkymät kaikille asiakastasoille. Näin ne päivittyvät reaaliaikaisesti ja eri asiakastasoilla olevien yrityksien lukumäärää on helppo hallinnoida. Erilaisilla kustomoiduilla näkymillä siis isojenkin yritys- ja henkilömäärien hallinnointi on helppoa!

HubSpotin CRM-järjestelmän kontakti- ja yritysprofiilit ovat rakenteeltaan hyvin samakaltaiset. Profiilit koostuvat kolmesta pääosasta: asiakaskortista, aktiviteettisyötteestä sekä assosiaatioista.

Kuvakaappaus HubSpotin kontaktinäkymästä. HubSpotissa sekä kontakteista, että yrityksistä löytyy omat koontinäkymät.
Koontinäkymistä pääsee katsomaan tarkemmin kaikki HubSpot CRM -järjestelmästä löytyvät kontakti- ja yritysprofiilit.

HubSpotin yritys- ja kontaktiprofiilit

Asiakaskortistosta löytyy kunkin henkilön ja yrityksen tärkeimmät tiedot. Usein nämä asiakaskortit pitävät sisällään esimerkiksi nimitietoja, osoitetietoja ja yhteystietoja. HubSpot on kuitenkin vienyt tietojen hallinnan vielä astetta pidemmälle – HubSpotin CRM-järjestelmässä nämä asiakaskortistot on mahdollista räätälöidä ja rakentaa täysin ilman rajoituksia. Organisaatiot voivat siis itse valita HubSpotin CRM-järjestelmään halutut kenttätiedot, joita käyttävät, seuraavat ja raportoivat niin kontakteista kuin yrityksistä. Tällöin HubSpotin CRM-järjestelmään voi rakentaa täysin räätälöidysti myös erilaisia segmenttejä yrityksen oman tarpeen mukaan. Segmentointi mahdollistaa sen, että HubSpotin CRM-käyttäjät voivat erotella yrityksiä ja kontakteja erilaisiin ryhmiin ja hyödyntää niitä esimerkiksi markkinoinnin kohdistuksissa tai myynnin listauksissa. Tällöin samankaltaiset organisaatiot ja henkilöt voidaan kerätä kootusti samoihin näkymiin.  

Erilaisia segmenttejä voi olla esimerkiksi asiakastason merkkaaminen (A, B, C, D), myydyt palvelut/tuotteet, kontaktin rooli organisaatiossa ja niin edelleen. Segmenttejä rakennetaan HubSpotin “Properties”-työkalun kautta ja käytännössä täysin erilaisia segmenttiryhmiä voi olla lähes rajattomasti! Näin voidaan aidosti varmistaa se, että CRM-järjestelmä tukee organisaation liiketoimintaa. 

Kun Hubspotin CRM-järjestelmään on perustettu segmenttejä ja ryhmiä, niitä pystyvät hyödyntämään kaikki organisaation käyttäjät CRM-järjestelmästä löytyvien kontakti- ja yritysprofiilien kautta. Profiilien merkkaamista erilaisiin ryhmiin ja segmentteihin voi tehdä manuaalisesti, mutta toimintoihin on mahdollista rakentaa myös automaatioita “HubSpot Workflows” -työkalun avulla. Esimerkiksi asiakastasot voivat siis päivittyä automaattisesti HubSpotin CRM-järjestelmässä kullekin asiakkaalle toteutetun myynnin mukaan.

Kuvakaappaus HubSpotin kontaktiprofiilista. Profiilit koostuvat kolmesta pääosasta: asiakaskortista, aktiviteettisyötteestä sekä assosiaatioista.

HubSpot CRM -järjestelmän kontakti- ja yritysprofiilit ovat rakenteeltaan hyvin samakaltaiset. Profiilit koostuvat kolmesta pääosasta: asiakaskortista, aktiviteettisyötteestä sekä assosiaatioista. 

HubSpot Insights tool täydentää yritystietoja automaattisesti 

Jokainen myynti- ja asiakastyötä tekevä henkilö tietää, kuinka aikaavievää asiakasyritysten ja yhteyshenkilöiden tietojen täyttäminen CRM-järjestelmiin pahimmillaan on. Yhteystietojen, osoitetietojen ja ryhmätietojen lisäämisiin voi kulua valtaosa työpäivästä, varsinkin erilaisten tapahtumien jälkeen, joista on kerätty paljon uusia kontakteja ja yrityksiä. 

HubSpot CRM tarjoaa tähänkin helpotusta “HubSpot Insight Database” -työkalun avulla. Jos HubSpotin CRM-järjestelmän yritysprofiileista löytyy domain eli yrityksen verkkosivuston osoite, “HubSpot Insights” -työkalu lähtee automaattisesti täyttämään kyseisen organisaation tietoja hyödyntämällä kansainvälistä yritysrekisteriä. Automaattisesti täydentyviä yritystietoja ovat esimerkiksi yrityksen virallinen nimi, osoitetiedot, liikevaihto- ja henkilöstöluokka, käytössä olevat verkkoteknologiat, sosiaalisen median profiililinkit sekä esittelyteksti.  

HubSpotin “Insights” -työkalu hakee tiedot automaattisesti suoraan kaikkiin profiileihin välittömästi, kun organisaation profiileihin saadaan domain-tieto täydennettyä. Domain saadaan usein suoraan kontaktien sähköposteista, sillä se löytyy yrityssähköpostien loppuosasta. Tästä HubSpot osaa sen automaattisesti tunnistaa, jolloin domainiakaan ei tarvitse manuaalisesti täyttää, vaan se perustuu suoraan kontaktiprofiilin syntyessä. 

Insights-työkalu voi siis säästää HubSpotin CRM-käyttäjiltä paljonkin aikaa! 

HubSpotin aktiviteettisyöte

Aktiviteettisyötteellä tarkoitetaan profiileista löytyvää osa-aluetta, johon koostuu sekä manuaalisia että automaattisia aktiviteettimerkkejä. Näitä aktiviteettisyötteitä muodostuu kahdesta eri tekijästä: asiakkaan tai liidin tekemistä aktiviteeteista sekä HubSpotin CRM-käyttäjien tekemistä aktiviteeteista. Aktiviteettikirjaukset koostuvat usein kolmesta tiedosta, eli aktiviteetin tapahtuman ajankohdasta (pvm ja kello), aktiviteetin otsikosta ja aktiviteetin tarkemmasta selitteestä. 

Asiakkaiden ja liidien aktiviteetit tallentuvat HubSpotin CRM-järjestelmän profiileihin automaattisesti, jolloin organisaationne CRM-käyttäjät pysyvät koko ajan tietoisena siitä, mitä heidän kontaktinsa ovat viime aikoina tehneet. Tällaisia aktiviteettimerkintöjä asiakkaista ja liideistä ovat esimerkiksi verkkosivustolla käynnit ja lomakkeiden lähettämiset. Mikäli kontaktit on tunnistettu ja he tekevät toimenpiteitä verkkosivustollanne, ne tallentuvat suoraan profiilin aktiviteettisyötteelle. Näin pystyy suoraan näkemään, mitä sisältöjä tietty käyttäjä on tarkastellut. Lisäksi profiileihin tallentuu automaattisesti esimerkiksi reagoinnit organisaation tekemään digimarkkinointiin ja uutiskirjeisiin. Jos organisaatio käyttää erilaisia asiakaspalvelun työkaluja, kuten chattia tai chatbottia, kontaktien lähettämät viestit ja keskustelut linkittyvät automattisesti profiileihin talteen.  

Organisaation omien käyttäjien tekemät aktiviteetit koostuvat pääosin sähköposti-, muistiinpano-, tehtävä-, puhelu-, tapaamis- tai tarjoustyyppisistä kokonaisuuksista, jotka usein ovat varsinkin myyntitiimin tärkeimpiä aktiviteetteja. 

Sähköpostikeskustelut automaattisesti HubSpot CRM -järjestelmään

Outlookin tai Gmailin kaltaiset sähköpostipalvelut ovat usein organisaatioiden käytetyimpiä työkaluja, joiden kautta viestitään asiakkaille ja liideille useita kertoja päivässä. Samalla varsin usein esimerkiksi erilaiset tarjoukset ja tilausvahvistukset toimitetaan asiakkaille suoraan sähköpostin liitetiedostojen kautta. Sähköpostit sisältävätkin usein erittäin arvokasta tietoa, joka olisi hyvä saada kirjattua talteen muidenkin nähtäväksi. Valitettavan usein näitä kirjauksia joutuu kuitenkin tekemään manuaalisesti, jolloin mutkia oiotaan ja kirjauksia jätetään tekemättä. 

HubSpotin CRM-järjestelmässä sekä Outlook, Gmail että muutkin sähköpostipalvelut on mahdollista integroida eli linkittää yhteen CRM-järjestelmän kanssa. Tämän avulla sähköpostiin saadaan HubSpot CRM-järjestelmän lisätyökalu: “HubSpot Sales Tools”, jonka avulla sähköpostikeskustelut on mahdollista kirjata CRM-järjestelmään oikeiden kontakti- ja yritysprofiilien sisään täysin automaattisesti. Sähköpostiviestin lisäksi “HubSpot Sales Tools” tallentaa myös mukana olevat mahdolliset liitetiedostot suoraan, jolloin tarjouksetkin löytyvät aina oikeasta paikasta yritys- ja kontaktiprofiilin tietojen sisältä. 

Automaattisen sähköpostiviestin kirjaamisen lisäksi “HubSpot Sales Tools” mahdollistaa käyttäjilleen myöskin “tracking”-seurantatoiminnon. Tämän seurantatoiminnon avulla HubSpotin käyttäjät pystyvät seuraamaan, milloin vastaanottaja avaa heidän lähettämiään sähköpostiviestejä. Seurantatoiminto ei perustu lukukuittaukseen vaan toimii täysin automaattisesti niin sanotun seurantakoodin aktivoinnin kautta. Seurantatoiminto ilmoittaa HubSpotin käyttäjälle, kun heidän lähettämänsä tärkeä sähköpostiviesti, kuten tarjous, on avattu. Tämä auttaa oikea-aikaisen follow-up-soiton tekemisessä! 

Kolmas sähköpostitoiminnallisuus liittyy kontakti- ja yritysprofiilien perustamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa käyttäjät keskustelevat uusien henkilöiden kanssa sähköpostitse ja haluavat perustaa näistä kontaktit HubSpotin CRM-järjestelmään. Kun käyttäjä klikkaa sähköpostityökalun sisällä ”Add to HubSpot” -painiketta, HubSpot perustaa automaattisesti CRM-järjestelmään sekä kontaktiprofiilin että mahdollisen yritysprofiilin.

Puhelinkeskustelut tallentuvat automaattisesti HubSpotiin

Puhelin on usein yksi myyjän parhaista työkaluista ja erilaisia puhelinkeskusteluja saattaa mahtua myyjän työpäivään useita kymmeniä. Puhelinkeskustelujen merkinnät vaativat usein manuaalisia kirjauksia, mutta HubSpotin CRM-järjestelmässä nämäkin on mahdollista automatisoida! 

Niin Andoid kuin iPhone-puhelimiin on mahdollista ladata puhelimien sovelluskaupoista maksuton HubSpot CRM -sovellus. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat saada täysin automaattisia aktiviteettimerkintöjä suoraan kontakti- ja yritysprofiileihin niin soitetuista kuin vastaanotetuista puheluista. Pelkän soittomerkinnän kirjaaminen on jo tärkeää, mutta lisäksi käyttäjät voivat vielä täydentää puhelumerkintää lisäämällä soittoa koskevia muistiinpanoja tai follow-up-tehtäviä.  

HubSpotin puhelinsovelluksesta löytyy myös soittajan tunnistamistyökalu “Caller ID”. Kun joku organisaation HubSpot CRM -järjestelmän kontakteista ottaa puhelimitse yhteyttä, sovellus hakee automaattisesti puhelimen ruudulle kaikki kontaktin tärkeimmät CRM-tiedot, vaikka kyseistä soittajaa ei olisikaan tallennettu käyttäjän omaan puhelinluetteloon.  

HubSpotin puhelinsovellus mahdollistaa erilaisia soittotyökaluja, mutta itseasiassa puhelinsovellus toimii myös taskumallin CRM-järjestelmänä. Käyttäjät voivat hyödyntää puhelimellaan kaikkia tärkeimpiä HubSpotin CRM-järjestelmän ominaisuuksia, kuten tarjouksia, kontakti- ja yritysprofiileja ja vaikka chat-työkalua.

Muistiinpanot HubSpotiin aikajärjestyksessä

Usein erilaisia asiakastapaamisten muistiinpanoja ja muita tärkeitä asiakkuuksiin tai tapaamisiin liittyviä asioita kirjataan ylös muistivihkoihin tai erilaisiin sähköisiin muistiinpanotyökaluihin. Nämäkin ovat toimivia malleja, mutta niissä piilee haaste materiaalien ryhmittelyn ja jakamisen osalta. Tähän haasteeseen HubSpotin CRM-järjestelmän kontakti- ja yritysprofiileista löytyy muistiinpanoille tarkoitettu osio “Notes”, jonne organisaation käyttäjät voivat tallentaa muistiinpanoja.  

Kun muistiinpanot kirjataan suoraan HubSpotin CRM-järjestelmän oikeisiin yritys- ja kontaktiprofiileihin, niiden jakaminen muille käyttäjille on helpompaa ja samalla nämä muistiinpanot asettuvat myös automaattisesti aikajanasyötteelle. Tällöin asiakkuuteen kirjattuja muistiinpanoja on helppo käydä läpi kootusti aikajärjestyksessä tai tarvittaessa palata vaikkapa vuosiakin vanhoihin muistiinpanoihin.

HubSpot CRM -järjestelmän muistiinpanot ovat lähtökohtaisesti aina luettavissa myös muiden käyttäjien osalta, jolloin tiedon jakaminen yhden asiakkuustiimin kesken on helppoa. Lisäksi muita käyttäjiä on mahdollista myös niin sanotusti tägätä muistiinpanoille. Jos tällaisen tägäyksen tekee muistiinpanon sisään ja tallentaa merkinnän, lähtee kaikille tägätyille henkilöille HubSpotilta automaattinen sähköpostiviesti, jossa koko muistiinpano on kokonaisuutena luettavissa.

Tapaamismerkinnät integroidusti talteen

Asiakasrajapinnassa työskentelevillä käyttäjillä saattaa olla viikossa kymmeniä etä- ja lähitapaamisia asiakkaiden kanssa. Näiden tapaamisten kirjaaminen ja seuraaminen on haastavaa, sillä usein siihen ei ole järkeviä keinoja, vaan tiedot löytyvät usein vain muistiinpanoina muistivihkoista. 

HubSpot CRM -järjestelmästä löytyy valmiit integraatiot kalenterityökaluihin, käytitpä sitten esimerkiksi Outlookin tai Gmailin kalenteria. Tämä kalenteritoiminnallisuuden integraatio toimii niin, että käyttäjien tapaamiset alkavat tallentumaan HubSpot CRM -järjestelmän kontakti- ja yritysprofiilien sisään täysin automaattisesti.  

Integraatio toimii vieläpä täysin automaattisesti, eli aina kun saat tai lähetät uuden tapaamiskutsun HubSpotista löytyville kontakteille, tapaaminen kirjautuu talteen aktiviteettina. Toki omat sisäiset tapaamiset on mahdollista helposti suodattaa näistä pois, jolloin aitojen asiakastapaamisten seuraaminen on helppoa. 

Integraatiosta on lisäksi suojaus, eli omat normaalit kalenterivaraukset tai yksityiset tapaamiset eivät siirry HubSpot CRM -järjestelmään.

Helppoa tehtävänhallintaa

Usein erilaisia työpäivän ja tulevaisuuden to do -tyyppisiä asioita kirjataan omaan sähköiseen kalenteriin, josta niitä sitten kootusti seurataan. Tämäkin on toki aivan toimiva tapa hallinnoida omia tehtäviään, mutta riskinä on, että tehtävät eivät merkkaamattomina siirry seuraavalle viikolle. On siis mahdollista, että jokin tehtävä jää vaille huomiota. 

Myös tällaisiin sisäisten tehtävien kirjaamiseen ja seuraamiseen löytyy HubSpot CRM -järjestelmästä työkalu “Tasks”. Työkalun avulla kaikki HubSpot CRM -käyttäjät voivat rakentaa itselleen tai muille käyttäjille ajastettuja tehtäviä, kuten soittoja, sähköposteja tai normaaleja to do -tehtäviä. Näihin “taskeihin” pystyy määrittelemään laajat otsikoinnit ja lisätiedot, jolloin tehtävän sisällön tarkempikin kuvaaminen on mahdollista. Lisäksi tehtävät on mahdollista liittää koskemaan tiettyä yritystä ja kontaktia, jolloin “Tasks” onkin oiva työkalu myyntitiimin kontaktilistojen rakentamiseen! 

Tehtäville on luonnollisesti aina jokin deadline, jonka voi myös HubSpot CRM -järjestelmän tehtäville asettaa. Pelkän deadlinen lisäksi näille tehtäville pystytään määrittelemään myös automaattisia muistutuksia. Kun tehtävän deadline lähestyy, HubSpot lähettää automaattisesti sähköpostiviestin henkilölle, joka on määritetty tehtävä suorittamaan. Tämä varmistaa, että tehtävät tulevat varmasti suoritettua. 

Tehtävien seurantaan löytyy myös koontinäkymiä, josta käyttäjät voivat helposti seurata omaa tehtävälistaansa aikajärjestyksessä. Tehtävät ovat myös sellaisia, että ne poistuvat listoilta vasta, kun käyttäjä merkitsee kyseisen tehtävän suoritetuksi. Tehtävä ei siis poistu näkyvistä, vaikka se olisi vanhentunut, jolloin riski tehtävän unohtamiseen on hyvin pieni.

Automaattista asiakashallinnan ja aktiviteettien raportointia

Raportointi ja seuranta ovat tärkeä osa asiakkuuksienhallinnan kokonaisuutta. Tämän vuoksi myös raportoinnin työkalut ovat HubSpot CRM -järjestelmässä erittäin laajat. HubSpotin “Dashboards”-työkalu tarjoaa valmiita ja kustomoituja raportointityökaluja niin asiakkuuksien hallintaan, myyntiin, markkinointiin kuin asiakaspalveluunkin. 

Asiakkuuksien hallinnan osalta kaikilla yrityksillä on toki omia tarpeitaan siihen, mitä asioita raporteilta halutaan seurata. HubSpot CRM -järjestelmä tarjoaa hyviä valmiita ratkaisuja, joita voi suoraan ottaa käyttöön. Tällaisia yleisiä asiakkuuksienhallinnan raportteja ovat erimerkiksi aktiviteettiraportit, asiakaslistat ja näiden vertailut edellisiin ajankohtiin. 

Koska aktiviteettien, kuten sähköpostien, puhelinkeskusteluiden ja tapaamisten kirjaamiseen löytyy valmiit työkalut HubSpotin CRM-järjestelmästä, on myös näiden raportointi helppoa. Aktiviteettiraporttien avulla organisaatiot voivat käyttäjä- tai tiimikohtaisesti seurata aktiviteettien määrää hyvinkin helposti ja reaaliaikaisesti. Aktiviteettiraportitkin ovat täysin muokattavissa oman tarpeen mukaan, jolloin organisaatio itse valitsee mitkä aktiviteetit kokevat tärkeäksi ja mitä aikajaksoa halutaan seurata. Samalla erilaisten aktiviteettien määrää pystyy kootusti tai käyttäjäkohtaisesti seuraamaan ja mittaamaan helposti. 

Myös erilaisia asiakas- ja liidiraportteja löytyy HubSpotin CRM-järjestelmän raportointipohjista valmiina. Tämän avulla organisaatiot voivat helposti seurata eri elinkaarivaiheen kontaktimääriä ja samalla tavalla valvoa näiden kehittymistä ja muutosta eri aikajaksojen välillä. Lisäksi raporteilta voi selkeästi seurata kontaktien luontimääriä, omistettuja asiakkaita ja työstössä olevien kontaktien määriä. Ja kaikki raportit toimivat aina automaattisesti ja reaaliaikaisesti, kun ne kerran rakentaa valmiiksi. Toki myös valmiiden raporttien muokkaaminen on helppoa! 

Jos raportointiin tarvitaan vielä astetta enemmän potkua ja räätälöintiä, niin HubSpot CRM -järjestelmässä on myös kustomoitu raportointityökalu, jolla yritykset pääsevät rakentamaan tarvitsemiaan raportteja kätevästi myös täysin itse. Raportinrakennustyökalulta löytyy valmiina erilaisia lähtökohtia, jolloin uusien raporttien tekeminenkin on tehty käyttäjille helpoksi. Raportointityökalulla voit rakentaa niin yksinkertaisia “Single object” -raportteja kuin monimutkaisia “Cross-object” tai “Funnel” -raporttejakin. 

Raportointityökalulla voi myös visuaalisesti rakentaa minkälaisia raportteja tahansa, tarvitaanpa sitten listoja, piirakoita tai vaikka erilaisia janaraportteja.

HubSpot Activity Feed – lähetettyjen sähköpostien avaukset ja klikkaukset talteen

Erityisesti myyntitiimissä on usein monia erilaisia asioita, joista pyritään pysymään kokoajan mahdollisimman hyvin tietoisina: sähköpostien avaamiset, uudet yhteydenotot ja omien liidien verkkosivustokäynnit. Usein tämä on haasteellista, kun kaikki hallinnoidaan eri järjestelmien kautta. HubSpot CRM -järjestelmä kokoaa nämä kaikki samaan paikkaan. “Activity Feed” on jokaisen käyttäjän uniikki näkymä, josta pääsee näkemään juuri itselleen oleellisien aktiviteettien toteutumisia. Aktiviteettisyöte täydentyy reaaliaikaisesti ja kerää selkeästi näkyviin mikä aktiviteetti on tehty, kuka aktiviteetin on tehnyt ja milloin se on tapahtunut. 

Tällaisia seurattavia aktiviteetteja ovat esimerkiksi lähetettyjen sähköpostien avaamiset ja klikkaukset, erilaisten lomakkeiden täytöt, omien liidien verkkosivustokäynnit ja omat sovitut palaverit. Tällöin käyttäjän on helppo pysyä koko ajan tietoisena siitä, mitä kaikkea isossa kuvassa on tapahtumassa.

Account Based Marketing – HubSpot Target Accounts

Account Based Marketing (ABM) tarkoittaa markkinointimallia, jossa pyritään vaikuttamaan kohdennetulla markkinoinnilla hyvinkin tarkasti määriteltyyn ja usein suhteellisen pieneen kohderyhmään, joka on valittu yrityksen strategisiksi ihanneasiakkaiksi. Account based -markkinoinnissa tavoiteasiakkaat on itse valittu tarkkojen määritysten perusteella. Voidaan siis olla varmoja, että he ovat juuri ne parhaimmat asiakkaat, joille voidaan tarjota parhaat ratkaisut. 

HubSpot CRM tarjoaa yritysten käyttöön Account based -markkinointia varten “Target Accounts” -työkalun. Tämän avulla organisaatiot voivat määritellä ja valita itselleen HubSpot CRM -järjestelmän sisältä ne yritykset, joita halutaan tavoitella. “Target Accounts” -yritysten joukkoon on mahdollista valita myös uusia verkkosivustolla vierailleita yrityksiä hyödyntämällä “Prospects tool” -työkalua. Kun tavoitetilit on saatu valittua, osaa HubSpot jatkossa tehdä organisaatioille omia ehdotuksiaan lisättävistä tavoiteasiakkaista samankaltaisiin toimialoihin ja muihin yritystietoihin perustuen. 

“Target Accounts” -työkalun avulla organisaation käyttäjät pystyvät helposti yhdestä koontinäkymästä seuraamaan ja hallinnoimaan kaikkia tavoiteasiakkaitaan. Työkalusta näkee suoraan esimerkiksi tavoiteasiakkuuksien määrän, kuinka monelle näistä on päästy aloittamaan myyntityö ja kuinka monesta tavoiteasiakkuudesta on saatu tunnistettua päättäjät ja ostajat.  

Lisäksi työkalun avulla on helppo seurata organisaation omien aktiviteettien etenemistä tavoiteasiakkaiden näkökulmasta.

HubSpot Prospects tool – Tunnistetaan verkkosivuvierailijat helposti

Uusien prospektien ja verkkosivustovierailijoiden tunnistaminen on organisaatioille erittäin tärkeää, ovathan nämä usein potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat päätyneet organisaation verkkosivustoille, mutta eivät ole vielä konvertoituneet. Näiden prospektien tunnistamiseen on olemassa useita erilaisia työkaluja, mutta myös HubSpot CRM tarjoaa tähän suoraan oman “Prospects tool” -ratkaisunsa.

HubSpotin “Prospects tool” seuraa ja tunnistaa organisaation verkkosivustolla käyvät yritykset ja koostaa niistä organisaation käyttöön reaaliaikaisia näkymälistoja.

HubSpot CRM -järjestelmän “Prospects”-työkalu pystyy kertomaan käyttäjilleen verkkosivustolla käyneiden yritysten nimet ja verkkosivuston osoitteet, sivujen katselumäärät, käynnit verkkosivustolla, viimeisimmän sivustokäynnin päivämäärän ja esimerkiksi lähteen, josta kyseinen yritys on verkkosivustolle päätynyt. 

Koska “Prospects” on HubSpot CRM -järjestelmän oma työkalu, uusien prospektien siirtäminen hoidettaviksi liideiksi CRM-järjestelmän puolelle on hyvin helppoa. Kaikki “Prospects” -työkalun listalle kerääntyneet yritykset voi yhden napin painalluksella siirtää suoraan CRM-rekisterin puolelle, jolloin myyntitiimi pystyy ottamaan yrityksen haltuun.

Kuvakaappaus HubSpotin Prospects -työkalusta. Työkalun avulla voi seurata ja tunnistaa organisaation verkkosivustolla vierailevat yritykset.

HubSpot Prospects tool seuraa ja tunnistaa organisaation verkkosivustolla käyvät yritykset ja koostaa niistä organisaation käyttöön reaaliaikaisia näkymälistoja.

HubSpot CRM -järjestelmän käyttöönotto ja hinta

HubSpot CRM on moderni CRM-järjestelmä, joka tarjoaa tavallisten yritys- ja kontaktitietojen lisäksi paljon erilaisia hyödyllisiä työkaluja organisaatioiden käyttöön. Työkalut helpottavat aidosti jokapäiväistä työtä ja tarjoavat hyötyä organisaation kaikille käyttäjille tiimistä riippumatta. HubSpot CRM on järjestelmä, jonka tehtävänä on aidosti auttaa organisaatioita myymään enemmän! 

HubSpot CRM -järjestelmän etu on se, että kaikki yleiset CRM-työkalut on mahdollista saada käyttöön ilman kuukausittaista lisenssikustannusta! Jos organisaatio tarvitsee käyttöönsä lisätyökaluja, seuraavan tason investoinnit ovat alkaen 46 €/kk. Lisätietoja HubSpotin lisensseistä pääset lukemaan täältä.  

On kuitenkin hyvä muistaa, että HubSpot CRM -järjestelmä on kuitenkin vain työkalu. Jos järjestelmää ei ole otettu kunnolla käyttöön tai jos sitä ei ole rakennettu sopimaan organisaation tarpeisiin, sen tarjoama lisäarvo katoaa ja järjestelmän käyttö jää hyvin suppeaksi. Tämän takia on tärkeää panostaa HubSpot CRM -järjestelmän käyttöönottoon heti alusta alkaen, jotta siitä saadaan aidosti rakennettua toimiva työkalu yrityksen omiin tarpeisiin. 

Myynninmaailma on sertifioitu “HubSpot Platinum Partner” ja olemme toteuttaneet asiakkaillemme useita kymmeniä erilaisia HubSpot CRM -järjestelmän käyttöönottoja. Toteutamme kaikki projektit aina räätälöidysti ja suunnitelmallisesti, jolloin järjestelmä saadaan aidosti rakennettua juuri asiakkaan tarpeisiin sopivaksi työkaluksi. HubSpot CRM -järjestelmän käyttö on aina jatkuvaa tekemistä ja olemmekin aina asiakkaidemme kumppanina myös käyttöönoton jälkeen kehittämässä työkalua ja prosesseja eteenpäin!

Mitä muuta HubSpot mahdollistaa esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun? Kannattaa tutustua kattavaan artikkeliimme “Mikä on HubSpot? – Opas HubSpotin maailmaan“.

Kiinnostaisiko sinua kuulla HubSpot CRM-järjestelmän ominaisuuksista vielä tarkemmin? Voit varata maksuttoman HubSpotin esittelyn asiantuntijoiltamme suoraan alla olevasta kalenterista. Voit ottaa meihin myös yhteyttä täältä.Lisää aiheesta

Ota yhteyttä