Google-mainonta – kaikki mitä sinun tulee tietää Google Ads –markkinoinnista

Mitä on hakukonemarkkinointi ja Google-mainonta?

Mitä on hakukonemarkkinointi? SEM = SEO + SEA

Hakukonemarkkinointi eli SEM (Search Engine Marketing) on olennainen osa digimarkkinointia. Sillä on tarkoitus edistää verkkosivuston löydettävyyttä internetin hakukoneissa. Hakukonemarkkinointi voidaan jakaa kahteen osaan:

  1. Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization)
  2. Hakusanamainonta eli SEA (Search Engine Advertising)

Hakukoneoptimointi (SEO) on verkkosivuston tekniikkaan, rakenteeseen ja sisältöön tehtäviä toimenpiteitä, joiden avulla hakukoneet (kuten Google, Bing, Yahoo ym.) ymmärtävät paremmin, mihin asioihin kyseinen sivusto liittyy. Silloin hakukoneet myös osaavat tarjota sivustoa relevanttina hakutuloksena, kun aiheeseen liittyviä hakuja tehdään. Onnistuneen optimoinnin tuloksena sivuston sijoitus paranee niin sanotuissa orgaanisissa hakutuloksissa. Näkymisestä orgaanisissa hakutuloksissa ei tarvitse maksaa hakukoneelle.

Hakusanamainonta (SEA) tarkoittaa mainostilan ostamista hakukoneiden hakutulossivuilta. Mainostaja maksaa hakukoneelle mainoksen klikkausmäärään perustuen. Parhaat maksulliset mainokset sijoittuvat orgaanisten hakutulosten yläpuolelle. Hakusanamainonnasta käytetään usein muitakin termejä, kuten pay-per-click -mainonta (PPC) tai avainsanamainonta.

Mitä on Google-mainonta?

Google-mainonta on kaikkea mainontaa, mitä kontrolloidaan Google Adsin kautta. Google Ads on maailman käytetyimmän hakukoneen eli Googlen verkkomainostusjärjestelmä. Osa Google-mainonnasta on hakusanamainontaa (SEA), mutta Google Adsissä on myös paljon muita mainosmuotoja. Vaihtoehtoja mainostajalle on runsaasti ja uusia ominaisuuksia kehitetään koko ajan lisää.

Googlen eri mainosmuodot

Google hakusanamainonta (SEA)

Kun puhutaan Google-mainonnasta, ensimmäisenä tulee yleensä mieleen hakusanamainonta. Se tarkoittaa sitä, että jotakin asiaa googlaavalle henkilölle näytetään hakutulossivulla niin sanottujen orgaanisten hakutulosten lisäksi mainoksia. Mainokset ovat tavallaan mainostavan yrityksen maksamia hakutuloksia. Ulkoisesti ne ovat hyvin samannäköisiä, kuin orgaaniset hakutulokset. Mainostava yritys maksaa mainoksen klikkauksista Googlelle.

Hakusanamainonnan ehdottomia etuja ovat sen kustannustehokkuus ja mainosten hyvät kohdentamismahdollisuudet. Hakukoneen käyttäjät ovat myös otollista asiakaskuntaa, sillä he takuulla ovat kiinnostuneita siitä, mitä he googlaavat. Olivatpa he sitten hakemassa tietoa, vertailemassa tuotteita tai etsimässä edullisia tarjouksia.

Google-mainonta: hakusanamainonta
Googlen hakusanamainonta näyttää mainoksia Googlen hakutulossivulla

Toimivan hakusanamainonnan perustana on aina oikein valitut hakusanat. Avainsanatutkimusta voi tehdä Google Adsin omalla työkalulla (avainsanasuunnittelija) tai erillisellä avainsanatyökalulla, joista valtaosa on maksullisia. Avainsanojen valintaan vaikuttaa niiden hakuvolyymi ja tietenkin niiden relevanssi mainostajan tuotteiden tai palveluiden näkökulmasta. Kannattaa tutkia myös sitä, millä hakusanoilla yrityksen verkkosivut löytyvät hakukoneista hyvin ilman mainostustakin ja mille avainsanoille halutaan antaa parempaa näkyvyyttä mainostamalla. Monet avainsanat ovat myös hyvin kilpailtuja, jos toimialalla on paljon yrityksiä, jotka kaikki haluavat mainoksensa näkyvän tiettyjen hakujen yhteydessä. Google Adsissä mainosten järjestys ja sijainti hakutulossivulla määräytyy melko monimutkaisen huutokauppasysteemin kautta. Järjestykseen vaikuttaa niin rahallinen panostus, kuin mainoksen relevanttius ja laskeutumissivukokemuskin. Mainoshuutokaupan voittaja ei suoraviivaisesti ole se, joka on halukas maksamaan mainospaikastaan eniten.

Hakusanamainontaa kannattaa käyttää ostopolun kaikissa vaiheissa. Potentiaalisen asiakkaan käyttämät hakusanat ovat matkan varrella erityyppisiä, kun haun tarkoitus muuttuu yleisluontoisesta tiedonhausta vaihtoehtojen vertailuun ja lopulta lähemmäs ostotapahtumaa.

Hakusanamainosten luominen

Responsiiviset hakumainokset ovat tällä hetkellä ainoa tekstimainosten muoto. Responsiivinen hakumainos rakentuu muutamasta osasta: Otsikkoteksti, kuvausteksti ja url-osoite, johon mainoksen klikkaaminen johtaa. Otsikoita voi tehdä maksimissaan 15 ja kuvaustekstejä neljä. Google valitsee mainokseen 3 otsikkoa ja 2 kuvaustekstiä. Vaihtelemalla ja yhdistelemällä näitä eri tavoin, se ajan myötä oppii, millainen mainosvariaatio toimii parhaiten kulloisenkin haun yhteydessä.

Responsiivisen Google hakusanamainoksen osat
Responsiivisen hakumainoksen osat: otsikko, kuvaus ja url-osoite

Aiemmin oli käytössä myös sellaiset tekstimainokset, joiden sisältö ja sisällön järjestys olivat tarkemmin mainostajan kontrolloitavissa, mutta ne eivät juuri hyödyntäneet Googlen oppimiskykyä. Näiden yksinkertaisempien tekstimainosten elinkaari päättyi kesäkuussa 2022. Näitä mainoksia voi edelleen käyttää, mikäli niitä omalla Google Ads -tilillä on, mutta uusia tekstimainoksia ei voi enää luoda eikä olemassa mainoksia voi muokata.

Dynaaminen hakusanamainonta

Dynaaminen hakusanamainonta on hyvä tapa täydentää tavanomaista hakusanamainontaa. Dynaamisessa mainoskampanjassa ei itse määritellä sitä, millä hakusanoilla mainosten olisi tarkoitus näkyä. Sen sijaan määritellään se, mille verkkosivulle tai –sivuille mainoksen klikkaaminen johtaa. Tämän sivun (sivujen) sisällön perusteella Google päättelee ne haut, joiden yhteydessä mainoksia kannattaa näyttää.

Dynaamisen hakusanamainonnan mainos on tekstimuotoinen. Mainostaja itse luo mainoksen kuvaustekstit ja Google muodostaa mainoksen otsikon automaattisesti.

Jos on hankala löytää sellaisia hakusanoja, joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät, voi dynaaminen mainoskampanja olla loistoratkaisu. Kun dynaaminen mainoskampanja on alkanut tuoda liikennettä verkkosivulle, kannattaa tutkia, mitkä hakutermit ovat toimineet parhaiten. Näille hakutermeille voi sitten halutessaan tehdä myös tavallisen hakusanakampanjan.

Google Display-mainonta

Display-mainonnassa mainos voi tekstin lisäksi sisältää kuvan, animoidun kuvan ja mainostavan yrityksen logon. Ne ovat visuaalisesti houkuttelevampia, kuin pelkkään tekstiin pohjautuvat mainokset. Display-mainokset eivät tule näkyviin silloin, kun joku googlaa jotakin, vaan ne näkyvät mainostajan valitsemalle kohderyhmälle miljoonilla verkkosivustoilla, sovelluksissa ja Googlen palveluissa. On tavallista, että display-mainokset saavat paljon enemmän näyttökertoja kuin hakusanamainokset, mutta eivät niin hyvin klikkauksia. Mainos nähdään nettisurffailun lomassa, joten aina ei ole sellainen hetki, että potentiaalinen asiakkaasi haluaisi keskeyttää sen, mitä oli tekemässä ja siirtyä mainosta klikkaamalla verkkosivullesi.

Display-mainontaa voi kohdistaa useille eri kohderyhmille – vain mielikuvitus on rajana. Google Adsissä on paljon valmiita kohderyhmiä, jotka perustuvat ihmisten käyttäytymiseen verkossa ja niiden lisäksi voi luoda omia kohderyhmiä. Omien kohdistusvalintojen lisäksi on mahdollista antaa Googlen näyttää mainoksia myös kohdistuksen ulkopuolella oleville, mikäli se havaitsee näiden olevan sopivaa kohderyhmää.

Display-mainonnalla voi lisätä brändin tunnettuutta ja herättää potentiaalisen asiakkaan huomion jo ennen, kuin ostoprosessi alkaa. Display-mainontaa voi hyvin käyttää myös ostopolun myöhemmissä vaiheissa ja kohdistaa mainokset niille, joiden kohdalla Google on havainnut tiettyjä ostoaikomuksia tai kiinnostuksen kohteita. Mainoksia voi näyttää myös uudelleenmarkkinointina niille henkilöille, jotka ovat jo vierailleet yrityksen verkkosivulla, verkkokaupassa tai sovelluksessa.

Display-mainosten muodot

Responsiivisilla display-mainoksilla on helppo toteuttaa näyttäviä mainoksia ilman sen kummempaa graafista osaamista. Tarvitaan vain hyviä kuvia ja myyvää tekstiä. Responsiivisilla display-mainoksilla on sama idea, kuin responsiivisilla hakusanamainoksilla: Annetaan Googlelle mainoksen ainekset ja vapaat kädet niiden yhdistelemiseen. Ajan kuluessa Google jälleen oppii, mitkä ovat parhaiten toimivia yhdistelmiä. Responsiivisen display-mainoksen osat ovat url-osoite, otsikot, kuvaustekstit, kuvat ja logot. Myös videomateriaalia voi käyttää, mutta se ei ole pakollista. Googlelle voi myös antaa luvan luoda mainoksen kuvamateriaalista liikkuvaa kuvaa, jolloin se saattaa kiinnittää paremmin huomiota kuin staattinen kuva.

Jos haluaa hyvin tarkasti pitää kiinni siitä, että mainokset ovat oman brändin näköisiä, kannattaa käyttää valmiita bannerimainoksia tai HTML5-mainoksia. Bannerit ovat liikkumattomia kuvamainoksia ja HTML5-mainokset ovat interaktiivisia tai animoituja mainoksia. Näitä pitää tehdä useita eri kokovaihtoehtoja, sillä display-verkoston mainospaikat ovat hyvin eri kokoisia. Responsiivisten mainosten kanssa tästä ei tarvitse huolehtia, sillä Google mukauttaa mainokset sopimaan kaikkiin tarvittaviin kokoihin. Responsiivisten mainosten on käytännössä huomattu saavan enemmän näyttökertoja, joten paras käytäntö on käyttää responsiivisia display-mainoksia banneri- ja HTML5-mainosten rinnalla.

Google Discovery -mainonta

Discovery-kampanjat ovat ulkonäöltään samantyyppisiä kuin display-mainokset eli kuvan ja tekstin yhdistelmiä. Discovery-mainokset näkyvät tietyissä Googlen palveluissa, kuten YouTube etusivulla, Gmail-postilaatikoissa ja Discover-fiidissä. (Discover on Google hakukoneen fiidi, joka on käytettävissä mobiililaitteilla. Se on räätälöity käyttäjänsä kiinnostuksen kohteiden mukaan.)

Google Discovery -mainokset näkyvät monissa paikoissa
Discovery-kampanjoiden mainokset näkyvät Googlen palveluissa ja Discover-fiidissä

Discovery-mainos voi sisältää yrityksen logon ja tekstisisällön lisäksi yhden kuvan tai kuvakarusellin, jonka kuvia voi selata. Käyttämällä laadukkaita kuvamateriaaleja, saat parhaat tulokset. Discovery-mainoksissa ei voi käyttää videomateriaalia.

Discovery-mainontaa kannattaa käyttää silloin, kun halutaan tavoittaa yhdellä kampanjalla paljon potentiaalista asiakaskuntaa. Sen avulla tavoittaa suuren määrän Googlen palveluiden käyttäjiä juuri sellaisella hetkellä, kun he ovat valmiita löytämään jotain uutta ja kiinnostavaa (discover = löytää). Discovery-mainonta toimii hyvin ostopolun alkuvaiheessa tai jopa ennen ostoprosessin alkua. Toisaalta se on myös hyvä kanava uudelleenmarkkinoinnille, sillä mainokset näkyvät laajasti monissa eri palveluissa ja medioissa.

YouTube-mainonta

YouTube on Googlen omistama videopalvelu. Googlen videomainonnasta käytetäänkin usein nimitystä YouTube-mainonta. YouTubeen ladattuja videoita voidaan mainostaa, mikä tarkoittaa sitä, että mainostajan valitsemalle kohderyhmälle näytetään mainostettua videota niin YouTubessa kuin Googlen videokumppaneiden verkkosivuilla sekä erilaisissa sovelluksissa. Klikkaamalla mainostettua videota päädyt mainostajan verkkosivuille.

YouTube-mainonta tarjoaa paljon mahdollisuuksia mainostajalle. Videomateriaali voi olla lyhyt nimenomaan mainokseksi tehty video, jolla pyritään suoraviivaisesti lisäämään myyntiä. Aivan yhtä hyvin videomainonnalla voi pyrkiä kasvattamaan yrityksen tunnettuutta ja käyttää mainosmateriaalina pidempää yrityksestä kertovaa videota. Videomainoksia voi kohdistaa myös uudelleenmarkkinointiyleisöille ja houkutella aiemmin verkkosivulla käyneitä takaisin. Monipuolisten kohdistamisvaihtoehtojen lisäksi YouTube-mainonnan selkeä etu on sen kustannustehokkuus.

Google sovellusmainonta

Jos yrityksellä on sovellus, jossa käyttäjät voivat esimerkiksi tehdä ostoksia (kuten vaikkapa vaateliikkeen ostossovellus tai peli), Google Adsin kautta sovellusta voi mainostaa. Mainostuksen tavoitteena voi olla sovellusasennusten lisääminen tai sovelluksen käyttäjien aktivoiminen. Mainokset voivat näkyä kaikissa Googlen palveluissa. Mainoksia ei suunnitella itse, vaan Google muodostaa mainokset sille annettujen tekstien, kuvien ja videoiden perusteella.

Google Performance Max –mainonta

Uusin tulokas Google-mainonnan vaihtoehdoissa on Performance Max –mainonta (maksimitulokset-mainonta). Tämä mainosmuoto korvaa aiemman shopping-mainonnan ja niin sanotut paikalliset mainoskampanjat. Performance Max –mainonta hyödyntää kaikista Google-mainonnan muodoista eniten automaatiota ja koneoppimista (esimerkiksi hintatarjouksissa, budjetin optimoinnissa sekä yleisöjen ja mainosaineistojen valinnassa).

Performance Max -kampanjat hyödyntävät koneoppimista ja automaatiota
Google-mainonnan muodoista Maksimitulokset-kampanja hyödyntää eniten koneoppimista ja automaatiota

Performance Max –mainontaa kannattaa käyttää silloin, kun mainonnalla on selkeä konversiotavoite, kuten esimerkiksi verkkokaupan ostotapahtumien lisääminen tai liidien kerääminen. Yksi Performance Max –mainonnan merkittävimmistä eduista on se, että niiden mainokset voivat näkyä kaikissa Googlen palveluissa ja Googlen kumppanisivuilla. Yhden kampanjan avulla saat mahdollisimman laajan näkyvyyden ja monipuoliset mainosmuodot hyödynnettyä. Jos haluat siis kontrolloida tarkasti sitä, missä verkostossa mainoksesi näkyvät (haku, display, YouTube jne.) älä käytä maksimitulos-kampanjoita.

Performance Max –kampanjat toimivat erityisen hyvin verkkokauppojen Google-mainonnassa. Verkkokaupan tuotetiedot tuodaan Google Adsiin Googlen kauppiaskeskuksen kautta, jolloin laajojenkin tuotevalikoimien mainonta on vaivatonta. Kun tuotteiden tiedot verkkokaupassa muuttuvat, ne päivittyvät myös mainoksiin ja esimerkiksi hintatiedot ovat aina ajan tasalla.

Verkkokaupan olemassaolo ei kuitenkaan ole edellytys Performance Max –kampanjan käyttämiselle. Lataamalla mainoksen materiaaliksi kuvia, logoja ja videoita sekä otsikko-, kuvaus- ja toimintakehotusvaihtoehtoja, Google muodostaa niistä kaikkiin mainosympäristöihin sopivat mainokset. Lisäksi Googlelle pitää kertoa, minkälaiset yleisöt olisivat osuvia mainoksen kohdistamiseen. Tätä tietoa Google hyödyntää valitessaan, kenelle se mainoksia näyttää ja kenelle ei. Google optimoi kampanjan tuottamaan parhaan mahdollisen tuloksen käyttämällä tehokkaasti koneoppimista ja automaatiota.

Tätä tekstiä kirjoittaessa mainostaja ei kovin tarkasti pääse käsiksi Performance Max –kampanjoiden analytiikkaan, kuten siihen, missä mainokset ovat näkyneet tai mitkä kuvat tai tekstit toimivat parhaiten. Google on kuitenkin luvannut tarkentaa kampanjaraportointia jatkossa.

Google Remarketing -mainonta

Joissakin tapauksissa mainoksen ensimmäinen klikkaus riittää siihen, että potentiaalisesta asiakkaasta tulee maksava asiakas. Yleensä tilanne on kuitenkin se, että tarvitaan toistuvaa altistumista mainonnalle, vaihtelevia mainosviestejä ja useampi vierailu verkkosivulla, ennen kuin potentiaalinen asiakas on valmis ostamaan. Tämän niin sanotun ostopolun pituus riippuu paljon siitä, minkä arvoisesta tuotteesta on kysymys. Ohittamattoman hyvä vaateliikkeen alemainos saa varmasti monet tekemään ostoksen kertalaakista, mutta vaikkapa talopaketin tai keittiöremontin ostamista harkitaan tavallisesti pidempään. Remarketing eli uudelleenmarkkinointi on mainonnan keino siihen, kun asiakasta pitää lämmitellä hieman pidempään.

Googlen remarketing tarkoittaa sitä, että Google Adsin mainoskampanjat kohdistetaan niille henkilöille, jotka ovat käyneet aiemmin mainostajan verkkosivulla tai verkkokaupassa. Remarketing-yleisöjä voi tehdä useita erilaisia perustuen siihen, millä sivulla tai –sivuilla on käyty, mitä sivulla on tehty tai kuinka kauan edellisestä verkkosivukäynnistä on aikaa.
Uudelleenmarkkinoinnissa voi hyödyntää monia eri mainosmuotoja, kuten display-mainontaa, discovery-mainontaa tai videomainontaa. Yleensä mainoksen viesti on suoraviivaisesti ostamiseen tai vaikka tarjouksen pyytämiseen kehottava.

Google mainonnan tekeminen itse – vai kannattaako ulkoistaa?

Jos olet lukenut tämän blogitekstin kokonaan tähän asti, olet jo huomannut, että Google-mainonta on hyvin laaja kokonaisuus. Lisäksi se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Jos sinulla on aikaa ja kiinnostusta perehtyä kaikkiin Google-mainonnan yksityiskohtiin ja haluat pysytellä jatkuvissa muutoksissa ja uudistuksissa mukana, voit mainiosti toteuttaa Google-mainontaa itse.

Monet yritykset keskittyvät mieluummin omaan ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen, joten usein markkinointitoimenpiteitä ostetaan yrityksen ulkopuolelta. Digimarkkinointitoimistoilla on laajaa asiantuntemusta ja niiden toimenkuvaan kuuluu pysyä kartalla muun muassa Google-mainonnan muutoksista. Ulkoistamalla Google mainonnan, ostat asiantuntemusta, jonka kerryttäminen itselle tai oman yrityksen henkilökunnalle vie melkoisen määrän aikaa.

Markkinointitoimistot tekevät Google-mainontaa monenlaisille, eri kokoisille, eri toimialojen yrityksille, joten niille kertyy esimerkiksi uusista kampanjatyypeistä nopeasti käytännön kokemuksia, joita voidaan hyödyntää monen asiakkaan mainonnassa.

Ulkoistamalla Google-mainonnan

  • Saat itse keskittyä omaan ydinosaamiseen
  • Säästät aikaa, kun asioita ei tarvitse opiskella itse
  • Saat uudet ominaisuudet nopeasti käyttöön
  • Hyödyt monialaisesta kokemuksesta, jota omassa yrityksessä et voisi saada

Google-mainonnan hinta

Google-mainonnan hintaa miettiessä, se on hyvä jakaa kahteen osa-alueeseen: Mitä maksat Googlelle ja mitä maksat mahdolliselle kumppanille?

Keskimääräistä Google-mainonnan hintaa on mahdotonta sanoa, sillä se vaihtelee paljon. Hintaan vaikuttaa muun muassa toimiala, mainospaikoista kilpailevien mainostajien määrä ja mainonnan laajuus. Joskus mainosten klikkaushinnat voivat olla vaikka 0,05 euroa, kun toisinaan yhdestä mainonnan kautta saadusta tarjouspyynnöstä voi joutua maksamaan vaikka 300 euroa. Kun suhteuttaa mainonnan hinnan mainostetun tuotteen tai palvelun hintaan, on helpompi hahmottaa, ovatko mainonnan kustannukset sopivat. Mainonnan laajuus vaikuttaa merkittävästi tarvittavaan budjettiin: pienimuotoista Google-mainontaa tekee jopa muutamalla kympillä, kun joissakin tapauksissa puhutaan taas useista tuhansista euroista.

Google-mainonnan tärkeimpiä etuja on se, että mainostaja pystyy koko ajan kontrolloimaan, paljonko mainontaan maksimissaan menee rahaa. Kampanjoiden enimmäiskuukausibudjetti rajaa kulutuksen määrän ja sitä voi itse muokata milloin vain. Google Adsissä mainostamisen hinta perustuu aina saatuihin tuloksiin eli mainostaja maksaa potentiaalisen asiakkaan aktivoitumisesta, ei mainosten näyttökerroista. Google-mainonta on helppo kohdistaa halutessaan hyvinkin tarkalle kohderyhmälle tai maantieteelliselle alueelle, jolloin pienelläkin budjetilla on mahdollista saada hyviä tuloksia.

Jos ulkoistat Google-mainonnan, maksat paitsi asiantuntijan kuukausittain tekemästä työstä Google Ads –tilisi parissa, mutta myös siitä osaamisesta, mitä heille on kertynyt vuosien varrella. Asiaa kannattaa pohtia myös siltä kannalta, paljonko mainonnan tulokset voivat parantua ja miten paljon aikaa säästyy, kun annat mainonnan asiantunteviin käsiin.

Digimarkkinointikumppanin hinnassa huomioidaan sekä mainontaan käytettävä aika että vuosien aikana hankittu asiantuntemus ja erityisosaaminen. Google Ads -ylläpidon hinnat vaihtelevat sen mukaan, paljonko mainosmuotoja halutaan ottaa käyttöön, ja minkä kokoisesta tilistä on kyse. Esimerkiksi laajan verkkokaupan Google Ads -tili on yleensä paljon laajempi kuin sivuston, jossa on muutamia palveluita ja ei ole tarkoitus suoraan myydä mitään, vaan tuottaa esimerkiksi myyntiliidejä. Hintahaarukka Google Ads -ulkoistukseen on noin 500 – 3000 €/kk.

Google-mainonnan opas

Digimarkkinoinnin asiantuntijamme tekevät päivittäin tuloksekasta Google-mainontaa lukuisille asiakkaillemme. Jos tarvitset lisää apua Google-mainontaan, lataa oppaamme Lisää B2B-myyntiä Google-mainonnalla tai kysy meiltä lisää!

Ota yhteyttä