Vältä 5 yleisintä kasvuntappajaa

Kasvussa on yleensä kyse innovatiivisuudesta ja riskien ottamisesta. Suurin haaste onkin löytää jatkuvasti uusia tapoja luoda arvoa ja vahvistaa yrityksen kilpailuasemaa. Usein kasvun saavuttamiseksi tarvitaan isoa muutosta toimintatavoissa, jotka vaikuttavat niin tuotantoon kuin myyntiin. Matkalla kohti kasvua on kuitenkin hyvä katsoa jalkoihinsa, ettei kohdalle osu kompastuskiviä hidastamaan matkaa. Muun muassa näitä viittä asiaa kannattaa välttää, ettei yrityksesi kasvu jää alkukuoppiinsa.

1. Omistajan/hallituksen tuen puuttuminen

Halu ja kunnianhimo kasvuun tulee lähteä ylemmän tahon strategisesta ajattelumallista sekä tuesta henkilöstön tekemiseen. Jotta henkilöstöllä olisi mukava ympäristö toimia, tarvitsevat he ylemmän tahon tuen tekemisiinsä. Kaikki toiminta johtoportaissa heijastuu myös henkilöstöön. Kun ylhäällä joku laittaa jarrut pohjaan, rattaat pysähtyvät myös alhaalla eikä kasvua tapahdu. Henkilökunnan jäsenelle aiheutunut mielipaha voi olla alku ketjureaktiolle. Epäluottamuksesta syntyy negatiivisuus, joka johtaa passiivisuuteen. Passiivisuus ilmenee esimerkiksi tuotannon hidastumisella ja lopulta se vaikuttaa yrityksen kasvuun. 

2. Johdon osaamattomuus

Johtotehtävässä olevan ihminen tulisi olla vuorovaikutustaitoinen, ahkera, viisas, rohkea… listaa voisi jatkaa loputtomiin. Tietenkään kaikkia luonteenpiirteitä ei voi omata, kunhan tunnistaa ja ymmärtää yrityksen kannalta tärkeimmät tekijät. Valitettavasti näin ei aina ole. Jos yrityksen johdolla ei ole taitoja luoda yritykselle kasvua, ei sitä myöskään voi tapahtua. Johdon osaamattomuus voi näkyä esimerkiksi puutteellisena markkinointina tai myyntinä.

3. Yrityksen markkinoinnin ja myynnin puute

Myyntiä ja markkinointia voi luonnehtia yrityksen sydämeksi – jos sydän pysähtyy, liiketoiminta loppuu. Kun sydän voi hyvin, talous kasvaa. Yrityksen markkinoinnilla ja myynnillä onkin siis merkittävä rooli kasvun saavuttamisessa. Erityisesti tänä päivänä markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä olevien henkilöiden pitää tiedostaa jatkuva muutos. Kasvuntappajaksi voidaan lukea se, että markkinointipäällikkö ei osaa hyödyntää nykyaikaista markkinointia tai että myyntihenkilöstö olettaa kaupansaannin toteutuvan pelkällä tilausten odottelulla. Myyjien tulee ymmärtää, että kauppojen onnistumiseksi tulee itse olla aktiivinen ja ennen kaikkea auttaa asiakasta ymmärtämään kuinka arvokas hän on yritykselle.

4. Kasvukulttuurin puuttuminen organisaatioista

Kasvukulttuuri on tärkeä osa yrityksen onnistumisessa ja sen tulisikin olla luonteva osa yrityksen perustilaa, kuten missio, arvot ja strategiakin. Kasvukulttuuriin tulee sitoutua sekä henkilöstön, että johdon puolesta, joka ei aina ole helppoa. Siksi onkin tärkeää tehdä selväksi, mitä yrityksen kasvu käytännössä tarkoittaa ja kuinka se vaikuttaa henkilöstöön yksilöinä. Kasvukulttuurin puutteellisuudessa yrityksen johto ei saa henkilöstöön kunnollista ”drivea” ja asiakaslähtöistä ajattelutapaa. Yritys voi olla hyvinkin tuotantokeskeinen, eikä henkilökunta näe esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin merkitystä.

5. Itseluottamuksen puute

Harva ihminen pärjää työelämässä ilman vahvaa itseluottamusta. Kaikilla on totta kai heikot hetkensä, mutta niiden ei pidä antaa tulla toimien esteeksi. Itseluottamus tuo turvallisuuden tunnetta, ja se puolestaan lisää positiivista energiaa, jolloin suorituskyky paranee. Jotta yrityksen toiminta toimisi, on sen työntekijöiden omattava hyvä itseluottamus johdosta lähtien. Yrityksen henkilöstön tulee uskoa ja luottaa omaan tuotteeseen sekä palveluun, jotta kasvua tapahtuu.

Myyntiä ja markkinointia voi luonnehtia yrityksen sydämeksi.

Ota yhteyttä