Maxtech kehittää markkinointiaan pitkäjänteisesti – asiakasymmärrys auttaa suuntaamaan viestit oikein

B2B-asiakkaat etsivät yhä hanakammin itsenäisesti tietoa tarpeisiinsa sopivista tuotteista ja palveluista. Siksi on olennaista, että palveluntarjoajat osaavat samaistua asiakkaiden intresseihin ja pystyvät ratkomaan heidän pulmiaan. 

– On tarjottava vastauksia kysymyksiin jo ennen kuin asiakas ehtii niitä edes pohtia. Asiakaspersoonien tunnistaminen ja heidän tiedontarpeeseensa vastaaminen on yrityksen tuotehallintaa ja palvelumuotoilua, toteaa Maxtechin toimitusjohtaja Mikko Ängeslevä

”Asiakkaiden tiedontarpeisiin tulee vastata jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta yritys näyttäytyy kiinnostavana palveluntarjoajana. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut, joten myynnin ja markkinoinnin tulee seurata samaa tietä.” 

– Mikko Ängeslevä, toimitusjohtaja, Maxtech 

Tuotemarkkinoinnista asiakasymmärryksen kasvuun 

Maxtech kehittää ja tarjoaa työnhallintaohjelmistoja yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin. Kun Maxtech otti ensiaskeleitaan markkinoinnin parissa, viestintä keskittyi vain tuotteisiin – tämä onkin varsin tyypillinen tilanne tuoreessa yrityksessä. 

– Olimme kehittäneet hyvän ohjelmiston, mutta emme olleet juuri miettineet, kenelle se on tarkoitettu. Etenimme markkinoinnissa täysin tuote edellä, ja myynti ja markkinointi toimivat erillään toisistaan. Markkinointikampanjat olivat kertaluontoisia, emmekä osanneet kertoa, mitä ongelmia kehittämämme softa voisi yrityksissä ratkaista, Ängeslevä kertaa. 

Perinteinen tuotemarkkinointi ei ottanut tuulta alleen, joten vuonna 2019 Maxtech kääntyi Myynninmaailman puoleen. Markkinointikumppanin avulla päästiin jyvälle siitä, kenelle ja mihin tarpeeseen Maxtechin ohjelmistoja kannattaa tarjota. 

– Aluksi tehtiin yksinkertainen markkinatutkimus, joka valaisi sitä, millä toimialoilla tuotteillamme voisi olla kysyntää. Sitten päätettiin, mihin kohderyhmiin keskitytään ja mietittiin, millä tavalla markkinointia kannattaa alkaa kohdentaa. Oli tärkeää ymmärtää, ketä haluamme puhutella ja miksi. Määrittelimme pääkohderyhmiemme asiakaspersoonat ja aloimme rakentaa heitä kiinnostavaa tarinaa tuotteidemme ympärille, Ängeslevä muistelee. 

Kohdennetut markkinointisisällöt vastaavat asiakkaan kysymyksiin 

Maxtech alkoi panostaa laadukkaisiin ja monipuolisiin markkinointisisältöihin. Verkkosivuilla on runsaasti kohdennettua tietoa eri toimialojen työnhallinta-asioiden ratkaisemiseen. Kuvat, videot, tekstisisällöt ja somenäkyvyys varmistavat, että yrityksellä on näkemystä ja taitoa monenmoisten tilanteiden hoitamiseen. 

– Oma tarjoama pitää kuvata niin, että asiakkaat kykenevät tunnistamaan, mitä ratkaisuja ja hyötyjä me voimme heille antaa, Ängeslevä sanoo. 

Kohdennetuissa markkinointisisällöissä Maxtech huomioi vahvasti myös asiakaspersoonien toimialat. Markkinoinnin pääkohderyhmiä ovat teollisuuden, kiinteistöpalvelualan ja rakennusalojen isot toimijat sekä julkinen sektori. 

– Jokaisella kohderyhmällä on erilainen myyntistrategia ja määritellyt asiakaspersoonat. Esimerkiksi julkiselle sektorille meidän on tärkeä viestiä järjestelmän varmasta toimittamisesta ja aikataulussa pysymisestä, Ängeslevä täsmentää.  

Mikko Ängeslevän vinkit myynnin ja markkinoinnin onnistuneeseen yhdistämiseen: 

  1. Tee valintoja. Mieti, ketä haluat oikeasti tavoitella ja keskity suuntaamaan markkinointisi oikeille asiakaspersoonille. 
  1. Aseta tavoitteet ja mittaa niitä. Kun osoitamme markkinoinnin hyödyt numeerisesti, näemme, mitä käytetyllä rahalla on saatu. Asiakashankinnan kustannus on meille keskeinen markkinoinnin mittari. 
  1. Älä odota pikavoittoja. Säännöllinen, määrämuotoinen tekeminen on kaiken A ja O. Alkuun pääsee pienilläkin askeleilla, ja vauhtia voi matkan varrella kasvattaa. Panosta markkinoinnin kehittämiseen asiakaspersoonien tarpeen ja liiketoiminnan muutosten mukaan.  

Johdonmukainen markkinointi helpottaa myös myyjien työtä 

Maxtechin markkinointitavan muutos ei ole tapahtunut hetkessä, vaan se on vaatinut pitkäjänteisyyttä sekä ymmärrystä siitä, että myynnin ja markkinoinnin tulee tukea toisiaan.  

– Prosessi on ollut perusteellinen ja hengästyttävä, mutta sen ansiosta olemme onnistuneet generoimaan täsmällisiä myyntiliidejä. Myyjien ei tarvitse enää turvautua turhauttavaan kylmäsoitteluun, vaan sivustoltamme kerätyn datan perusteella he tietävät, milloin ja miten potentiaaliseen asiakkaaseen kannattaa ottaa yhteyttä, Ängeslevä täsmentää. 

Ennen markkinointitavan mullistusta Maxtechin resursseja valui usein hukkaan. 

– Saimme yhteydenottopyyntöjä hyvinkin pienistä yrityksistä. Palvelimme kaikkia asiakkaita henkilökohtaisesti, mikä kävi meille kalliiksi. Nyt olemme kehittäneet palvelumalliamme niin, että pienyritykset voivat hankkia softan ja siihen liittyvän neuvonnan täysin automatisoidusti, ja keskitämme myynnin henkilöresurssit isojen yritysten palvelemiseen. 

Osaava markkinointikumppani tuo lisäarvoa ydinliiketoimintaan 

Markkinointikumppaneiden valinnassa Maxtechilla on painotettu monipuolista osaamista, selkeitä palvelukonsepteja ja jämptiä tekemistä. Jos joku asia ei ole oman liiketoiminnan ytimessä, kannattaa etsiä kumppani, joka homman varmasti taitaa.  

– Tarvitsemme markkinoinnissa laaja-alaista osaamista, eikä meidän ole ollut realistista palkata sisäistä markkinointitiimiä. Säännöllinen kuukausipalvelu markkinointikumppanin kanssa on helppo ja kustannustehokas ratkaisu, Ängeslevä kiittelee. 

Maxtech tarjoaa järjestelmäratkaisuja yritysten työnhallinnan ja -johtamisen tarpeisiin  

Oululainen Max Technologies Oy on kehittänyt työnhallintaan ja paikannukseen liittyviä digitaalisia palveluita vuodesta 2007 lähtien. Yrityksen visio on, että kaikki työhön liittyvä tieto muodostuu automaattisesti ja on helposti ja oikea-aikaisesti saatavilla. 

Maxtechin kehittämä kevyt Easy-työnhallintajärjestelmä soveltuu erityisesti pienyrityksille. Laajempi, räätälöitävä Pro-ohjelmisto on tarkoitettu etenkin teollisuuden, kiinteistöpalvelualan ja rakennusalan sekä julkisen sektorin suurille toimijoille.  

Haluatko oppia lisää B2B-ostamisen muutoksesta?

Ota yhteyttä