Tekoäly tehostaa markkinointia, mutta ei yksinään auta erottautumaan

Joko tekoälylle voi siirtää markkinoinnin, sisältöjen ja luovien toteutusten tekemisen? Ei suinkaan! Tekoäly tehostaa työskentelyä, mutta ei korvaa ihmisen luovuutta.

Tekoälyn eri muotoja on hyödynnetty osana markkinointia jo pitkään. Viime aikoina kehitys on harpannut eteenpäin isoin askelin. Osallistuimme syyskuussa 2023 Bostonissa Inbound23 -tapahtumaan, jossa jokaista puheenvuoroa väritti tekoäly tavalla tai toisella. Kävi erittäin selväksi, että markkinoijilla ja viestijöillä on jatkossakin vahva rooli osana yrityksen kasvua, mutta työnkuvat muovautuvat  tekoälyn kehityksen rinnalla.  

Mistä elementeistä AI Marketing muodostuu ja miten tekoälyn aikakaudella voi voittaa? 

Muistisääntö 1: AI Marketing = Taide + Tiede + Työkalut  

 • Tiede: Toistuvista kaavoista voi ennustaa ja tehdä tulkintoja ihmisten käyttäytymisestä sisältöjen ja markkinoinnin parissa – juuri teidän yrityksessänne” 
 • Taide: Luovuudella on edelleen iso merkitys markkinoinnissa ja se on oma taiteenlajinsa – luovuutta on myös se, miten valjastamme tekoälyn toimimaan luovilla tavoilla. 
 • Työkalut: Tekoäly teknologiana tarjoaa mahdollisuuksia skaalata sitä, mitä ihminen määrittelee. Tekoäly ei tuota itse uutta sisältöä, vaan generoi sitä sen mukaan, mitä osaamme siltä pyytää. On entistä tärkeämpää tietää, millaisia ohjeita annamme tekoälylle. 

Muistisääntö 2: “AI will make your marketing more efficient, but it won’t help you stand out!”  

 • Tekoälyn tuottama sisältö on yhtä hyvää kuin sille annettu brief 
 • Ihmistä tarvitaan edelleen määrittelemään, miten sisällöllä voidaan erottautua 

Muistisääntö 3: “AI is all about connecting – not spamming. Spamming is disconnecting.” 

 • Tekoälyn myötä sisältöjen määrä kasvaa 
 • Spämmäämisen sijaan kannattaa keskittyä oikeisiin valintoihin 
 • Personoitua sisältöä syntyy vain, jos tiedämme, kenelle kohdennamme viestit 

 
TOP 3 tapaa varmistaa, että erottaudut tekoälyn aikakaudella 

 1. Sisältöstrategia yhtenäistää tekoälyn käyttöä  

Myös AI:n aikakaudella kaikki alkaa hyvästä briefistä – mitä haluamme, että tekoäly meille tuottaa? Tähän tarvitaan tarkkoja määrityksiä siitä, keitä asiakkaamme ovat, minkälainen on meidän oma yrityksemme, mitä äänensävyä käytämme ja mitkä ovat toimialan rajoitukset? Tekoälylle voi esimerkiksi syöttää asiakaspersoonan tiedot, äänensävyn ja vaikkapa persoonan motiivit ja tavoitteet tietoja, joita se voi tulkita tehdessään esimerkiksi sisältöideoita ostopolun eri vaiheisiin. 

Strategian pitää olla selkeä ja olemassa, jotta briefaaminen tekoälylle on tehokasta ja yhtenevää kaikilla, jotka sitä käyttävät yrityksessäsi. Kun tekoäly ja sisältöstrategia kulkevat rinnakkain, niiden avulla voi tehostaa sisällöntuotantoa.  

 1. Panosta aitouteen ja omaperäisiin lähestymiskulmiin 

Voittajia ovat ne, jotka pystyvät luomaan AI:n avulla myös jotain originaalia, eivätkä vain kopioi tekoälyn tuottamaa sisältöä eri kanaviin. Uniikilla ja yksilöllisellä originaalilla osaamisella sisällöntuotannossa on yhä vahva tukijalka – loistava sisällöntuottaja pystyy luomaan kiinnostavampaa ja erottuvampaa sisältöä myös tekoälyn avulla.  

 1. Personoi ja lokalisoi osuvasti  

Tekoälyn avulla on mahdollista kohdentaa sisältöjä ostajapersoonille. Variointi, versiointi ja sisällön lokalisointi tuo tehokkuutta sisällöntuotantoon, mutta ensisijaisen tärkeää on tietää, kenelle ja mitä halutaan viestiä.  

Markkinoijien tehtävä on edelleen poistaa epäilykset ja pelot ostajilta. Luottamuksen rakentaminen on markkinoijan tärkein työtehtävä, nyt ja tulevaisuudessa. Sitä ei rakenneta tekoälyn avulla, vaikka se voi välillisesti olla yksi työkalu tavoitteen saavuttamisessa.  

Ota yhteyttä