Kuinka parantaa Google-näkyvyyttä hakukoneoptimoinnin avulla

Google-mainonnalla tarkoitetaan Googlessa tehtävää maksettua mainontaa, jonka tarkoituksena on saada yrityksen mainokset näkymään mahdollisimman korkealla hakutuloksissa oikealle yleisölle heidän käyttäessään yritykselle valittuja tärkeitä avainsanoja. Google-mainonta on maksullista, joka tarkoittaa sitä, että kävijät jotka siirtyvät maksullisesta mainoksesta yrityksen sivustolle, maksavat yritykselle x-määrän euroja, perustuen muun muassa kilpailutilanteeseen. Mitä tarkoittaa sitten Google-näkyvyyden kehittäminen hakukoneoptimoinnilla?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa sitä, että sivustosi löydettävyyttä ja näkyvyyttä parannetaan hakukoneissa kehittämällä sivuston toimintaa, käyttäjäystävällisyyttä ja sisältöjä.  

Kuinka hakukonelöydettävyyttä voi parantaa? Joihinkin asioihin saat vastauksen lukemalla tämän blogikirjoituksen. Lisää vinkkejä voit kysyä Myynninmaailman hakukoneoptimointiin kattavasti perehtyneiltä ammattilaisilta.

Hakukoneoptimoinnilla saat lisää näkyvyyttä Googlessa ja muissa hakukoneissa, jolloin oikeat henkilöt eli potentiaaliset asiakkaat löytävät verkkosivustosi paremmin. Sivustollesi tulee enemmän potentiaalisia kävijöitä ja liidien määrä sekä myynti kasvavat. Myös Googlen maksetun mainonnan tulokset paranevat. 

Hakukoneoptimointi on siis samalla tärkeä tuki Googlen maksettuun mainontaan, sillä kun verkkosivusto ja laskeutumissivut on rakennettu hakukoneoptimoinnin suunnitelman perusteella, on maksettu mainonta edullisempaa ja tehokkaampaa. Tämän vuoksi B2B-yrityksen olisikin tärkeää huomioida sivustossa ensin hakukoneoptimoinnin asiat ja panostaa vasta tämän jälkeen hakusanamainontaan. 

Kuinka hakukonelöydettävyyttä voi parantaa? Tässä alla koottuna neljä tärkeää kriteeriä Googlen hakukonelöydettävyydestä. 

1. Sisältösuunnitelma ja sisällöt 

Sisältösuunnitelman avulla hakukoneoptimointi sujuu sulavasti 

Kuten kaikessa muussakin markkinoinnissa, hyvin suunniteltu hakukoneoptimoinnin tekeminen varmistaa johdonmukaisuuden ja parhaat tulokset. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa ja pitkäjänteistä tekemistä, jonka vuoksi on syytä varmistaa, että kaikki toimenpiteet suunnitellaan ja dokumentoidaan heti projektin alussa.

Sisältösuunnitelmalla tarkoitetaan konkreettista hakukoneoptimoinnin suunnitelmaa, jossa määritellään valmiiksi sivuston title, metatiedot, URL-rakenteet, sisällön otsikot, kuvien nimet ja alt-kuvaukset sekä tekstisisällöissä käytettävät avainsanat. Huomioi, että jokaisen sivun tiedot tulee olla erilaiset, koska Google ei hyväksy tuplasisältöjä. 

Sisältösuunnitelma kannattaa luoda jokaiselle yksittäiselle tärkeimmälle laskeutumissivulle, mielellään tietysti kaikille yksittäisille sivuille. Kun kaikki sivut on tehty sisältösuunnitelman mukaan, verkkosivuston kokonaispisteet kasvavat, sillä hakukoneet antavat miinuspisteitä esim. sivuista, joiden title-kenttiä ei olla täytetty. 

Kun sisältösuunnitelma on saatu jokaiselle yksittäiselle laskeutumissivulle rakennettua, on hakukoneoptimoinnin jalkauttaminen eteenpäin helppoa. 

Tuota hakukoneoptimoitua ja kiinnostavaa sisältöä säännöllisesti näillä ohjeilla

Jatkuva kehittyminen ja sisällön tuottaminen ovat avainasemassa hakukonenäkyvyydessä. Sisällöt ovat lähtökohtaisesti tärkein tekijä hakukonenäkyvyyden suhteen – vaikka täytät metatiedot, otsikot ja URL-rakenteet oikein, kaikki työ valuu hukkaan, jos laskeutumissivun sisältö ei vastaa näitä tietoja tai jos sitä ei ole riittävästi. Olisi hyvä, että jokaisella laskeutumissivulla olisi vähintään 350 sanaa laadukasta, kiinnostavaa ja hakukoneoptimoitua tekstiä. 

On tärkeää lähestyä asioita eri kulmasta – esimerkiksi hakukoneoptimoinnista voit kirjoittaa useammasta eri näkökulmasta ja useammasta eri vaiheesta. Muista siis pirstaloida aiheitasi ala-aiheisiin ja hyödyntää myös niitä verkkosivustollasi. Valveutuneet ostajat hakevat hakukoneista tietoa esimerkiksi suoraan sanalla ”hakukoneoptimoinnin ostaminen”, kun taas alemman ostopolun vaiheessa olevat henkilöt voivat hakea tietoa hakulausekkeella ”kuinka näkyä Googlessa”. Näistä molemmista voit siis luoda omat laskeutumissivut ja omat sisällöt, kunhan sisältösi ei ole samaa. 

Muista myös se, että sisällön tulee olla kiinnostavaa ja sujuvaa, eikä kirjoitettu vain hakukoneoptimointi mielessä, sillä jos sisältö nähdään kankeaksi ja lisäarvoa tuottamattomaksi, on todennäköistä, että sisältöjäsi ei tulla käyttämään. Jos laskeutumissivusi poistumisprosentti on korkea ja istunnon kestot lyhyitä, tulee Google rankaisemaan pisteitäsi ja laskeutumissivun hakukonenäkyvyys huononee.

Verkkosivuston käyttäjäystävällisyys tarkoittaa sitä, kuinka vaivatonta ja helppoa sivuston käyttö on.

2. Valitse tärkeimmät avainsanat – kaikki alkaa avainsanakartoituksesta 

Hakukoneoptimoinnin tekeminen lähtee aina liikkeelle avainsanakartoituksella. Avainsanakartoituksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa selvitetään, mitä eri avainsanoja kullakin yksittäisellä laskeutumissivulla tulisi käyttää. 

Avainsanakartoituksen tueksi on tarjolla useita eri työkaluja: 

  • Google Ads -avainsanojen suunnittelija 
  • Google Trends 
  • Keywordtool.io 

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta olisi siis tärkeää, että jokaisella laskeutumissivulla käytetään sisällöissä sellaisia avainsanoja, 1) joita ihmiset hakevat hakukoneista ja 2) jotka parhaiten kuvaavat tuotettasi/palveluasi. Jos yrityksesi on kirpputori, jolla on toimipaikkoja Seinäjoella, Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä, Google Adsin avainsanojen suunnittelija kertoo, että kirpputori Seinäjoki termiä haetaan Googlesta kuukausittain 1 300 kertaa. 

Seinäjoen kirpputorin yksittäisellä laskeutumissivulla olisi tärkeä käyttää sisällöissä avainsanaa ”kirpputori Seinäjoki”, koska tämä avainsana on relevantti ja ennen kaikkea sitä haetaan Googlesta kuukausittain erittäin monta kertaa. Suositus olisi, että laskeutumissivun tekstisisällöistä 5 % olisi nimenomaan tämä yksittäinen avainsana.

3. Käyttäjäystävällisyys  

Yhtenä tärkeänä tekijänä Google pitää verkkosivuston käyttäjäystävällisyyttä. Verkkosivuston käyttäjäystävällisyys tarkoittaa sitä, kuinka vaivatonta ja helppoa sivuston käyttö on, kuinka hyvin se toimii teknisesti sekä kuinka hyvin se palvelee asiakkaan tarpeita.  

Google seuraa sitä, että kuinka kauan kävijät viettävät verkkosivuston yksittäisillä sivuilla aikaa eli kuinka kauan sivuston sisältöjä luetaan. Käytännössä jos sivustolla vietetään paljon aikaa, niin Google tulkitsee asian niin, että verkkosivuston sisällöt ovat hyviä ja verkkosivuston kävijät saavat sisällöistä vastaukset kysymyksiinsä. Lisäksi Google seuraa myös sitä, kuinka moni sivustolle päätynyt kävijä klikkaa itsensä Back-toiminnolla takaisin hakutuloksin. 

Toisin sanoen varmista verkkosivustosi hyvä ja nopea toiminnallisuus sekä muista kiinnittää huomiota siihen, kuinka helposti sivustosi sisällöistä löytyy vastaukset kävijöiden etsimiin kysymyksiin.   

4. Auktoriteetti, luotettavuus ja asiantuntijuus 

Neljäs tärkeä tekijä Googlen orgaanisessa hakukonelöydettävyydessä on E-A-T, eli asiantuntevuus, auktoriteetti ja luotettavuus. Google pyrkii aina näyttämään hakutuloksissa sellaisia sivustoja ja sisältöjä, jotka Google tunnistaa luotettaviksi ja asiantunteviksi lähteiksi. Minälaiset asiat tähän vaikuttavat? 

Yksi tärkeä seurantakriteeri auktoriteetille ovat linkitykset. Toisin sanoen Google seuraa, minkälaiset ulkopuoliset verkkosivustot ohjaavat kävijöitä yrityksen sivustolle ja taas toisinpäin, minkälaisia lähdelinkkejä yrityksen verkkosivusto käyttää. Mikäli linkitykset ovat laadukkaiden ja asiantuntevien sivustojen kanssa, tulkitsee Google myös yrityksen verkkosivuston laadukkaaksi. 

Ota yhteyttä