Videomarkkinoinnin tilastot 2023 – vinkit ja faktat B2B-yritysten videomarkkinointiin

Vuonna 2023 on harvinaista löytää yritys, joka ei hyödyntäisi videoita osana markkinointistrategiaansa. Wyzowlin vuonna 2023 teettämän kyselytutkimuksen ”The State of Video  Marketing 2023” mukaan peräti 91 prosenttia yrityksistä luottaa videoiden voimaan. Luku ei jätä epäilystä siitä, etteikö videoista ole tullut keskeinen työkalu markkinoinnin suunnittelussa.  

On mielenkiintoista huomata, että vaikka videot ovat vahvistaneet asemaansa, perinteisillä tekstisisällöillä, kuten artikkeleilla ja blogeilla, on edelleen tärkeä rooli: nämä kaksi tuotantomuotoa täydentävät toisiaan saumattomasti. 

Videot auttavat syventämään asiakkaan ymmärrystä 

Tutkimusten mukaan videoilla on kyky syventää asiakkaan ymmärrystä yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Wyzowlin tutkimus paljastaa senkin, että jopa 96 prosenttia markkinoijista uskoo, että videot ovat tehokkaita välineitä esittelemään monimutkaisia konsepteja ja tarjoamaan tietoa asiakkaille selkeällä ja vaikuttavalla tavalla. Kun monimutkaiset palvelut esittelee videolla konkreettisesti, se herättää katsojissa helpommin kiinnostusta.  

Videot ovat tehokkaita brändin rakentajia 

Videot ovat tehokas työkalu brändin tunnettuuden kasvattamiseen. 95 prosenttia markkinoijista raportoi Wyzowlin tutkimuksessa, että videomarkkinointi on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vahvistaa brändiä.  

Erityisesti ostopolun alkuvaiheissa videot tarjoavat mahdollisuuden monipuolisempaan viestintään verrattuna pelkkään tekstisisältöön. Videot antavat brändeille mahdollisuuden erottua kilpailijoistaan ja kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomion. 

Videot auttavat liidien tuotannossa 

Videot eivät ole vain työkalu brändin rakentamiseen, vaan niillä on myös suuri rooli liidien hankinnassa ja liiketoiminnan menestyksessä. Wyzowlin tutkimuksessa kerrotaan, että jopa 90 prosenttia markkinoijista uskoo, että videot ovat tehokas työkalu uusien liidien tuottamisessa. Videomarkkinointi nähdään merkittävänä liidien hankinnan välineenä, joka voi vauhdittaa liiketoimintaa. 

Videoita pidetään hyvänä investointina 

Kuinka ollakaan, Wyzowlin tutkimustulokset osoittavat, että 92 prosenttia markkinoijista pitää videota erinomaisena investointina. Markkinoijille on selvää, että videot tarjoavat erinomaista tuottoa, ja usein maksavat itsensä takaisin.  Videoita voi lisäksi hyödyntää monipuolisesti kertomaan eri aiheista ja näkökulmista. 

Videofaktaa kuluttajamarkkinoinnista 

Tämän Wyzowlin kyselytutkimus osaa kertoa videoiden merkityksestä kuluttajille: 

  • 96 prosenttia kuluttajista katsoo mielellään selitysvideoita, sillä ne auttavat oppimaan tuotteista tai palveluista 
  • 89 prosenttia kuluttajista kertoo videon vaikuttaneen ostopäätökseensä 
  • 91 prosenttia kuluttajista haluaa nähdä lisää videoita brändeiltä 
  • Viikoittainen keskimääräinen videoiden kulutus on 17 tuntia. 

”Kannattaa tarkastella kuluttajien käyttäytymistä ja medioita, joita he kuluttavat, sillä trendit kulkevat myös B2B-markkinoille. Videoiden kulutustottumukset kuluttajien keskuudessa vaikuttavat myös yrityspuolelle, ja videot voivat helpottaa B2B-ostopäätöstä ja vaikuttaa siihen”, sanoo Mira Oiva, Myynninmaailman Head of Marketing Strategy. 

Videomarkkinoinnin rooli kasvaa edelleen. Se on muuttunut enemmän kuin vain trendiksi; se on välttämätön osa menestyksekästä markkinointistrategiaa vuonna 2023 ja myös vuonna 2024.  

Seuraavaksi tarkastelemme, miten erityyppiset videot voivat auttaa markkinoijia tavoittamaan kohdeyleisönsä ja vaikuttamaan heihin tehokkaasti.

Videot ostopolun eri vaiheissa -webinaaritallenne on nyt katsottavissa!

Oletko kiinnostunut siitä, miten voit hyödyntää videoita tehokkaasti ostopolullasi? Etsitkö keinoja lisätä videomarkkinoinnin vaikutusta? Nyt sinulla on mahdollisuus saada vastauksia näihin kysymyksiin. Lataa webinaaritallenteemme ja saat syvällistä tietoa videoiden käytöstä markkinoinnissa sekä vinkkejä kiinnostavien videoiden suunnitteluun eri ostopolun vaiheisiin.

Ota yhteyttä