Hakukoneoptimointi

Yrityksesi on nykyisin yhä tärkeämpää löytyä hakukoneiden tuloksista helposti ja nopeasti. Tutkimusten mukaan netin käyttäjät selaavat hakutuloksia harvoin ensimmäistä tulossivua pidemmälle, joten hyvään sijoitukseen kannattaa investoida. Parempaa hakukonenäkyvyyttä voit tavoitella monin optimointikeinoin. Lue lisää siitä, mitä nämä keinot ovat ja kuinka niitä hyödynnetään.

Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)?

Hakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla (Search Engine Optimization) parannetaan verkkosivuston sijoittumista hakukoneissa – mitä korkeampi sijoitus, sitä todennäköisemmin käyttäjät löytävät kyseiselle verkkosivustolle. Hakukoneoptimoinnin prosessiin sisältyy monia eri vaiheita ja toimintoja, jotka yhdessä auttavat hakukoneita tunnistamaan ja arvioimaan verkkosivustoja. SEO:n tavoitteena onkin optimoida verkkosivut mahdollisimman selkeiksi hakukoneita varten, jotta ne osaavat tarjota sisältöä juuri oikeille henkilöille. Onnistunut hakukoneoptimointi palvelee siis hakukoneita, niiden käyttäjiä sekä sisältöä tarjoavaa tahoa ohjaamalla oikeanlaista liikennettä verkkosivustolle.

Tehokkaan SEO-strategian toteuttaminen voi olla monimutkaista ja aikaa vievää, mutta työ on sen arvoista, jos tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä ja houkutella lisää kävijöitä. Hakukoneoptimointi on tärkeä osa verkkomarkkinointistrategiaa, sillä sen avulla voidaan lisätä verkkosivuston liikennettä ja sitä kautta myös myyntiä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että SEO on vain yksi osa laajempaa markkinointistrategiaa. Myös muita markkinoinnin muotoja, kuten sosiaalista mediaa, maksettua mainontaa ja sähköpostimarkkinointia, voidaan käyttää sivuston kävijämäärien kasvattamiseen.

Miten hakukoneoptimointia (SEO) tehdään?

Verkkosivuston sijoitusta hakutuloksissa voidaan parantaa monin eri tavoin. Ennen varsinaista hakukoneoptimointia on syytä kuitenkin analysoida yrityksen nykytila, kartoittaa kilpailijat sekä tutkia avainsanoja. Avainsanatutkimuksessa selvitetään tuotteeseen tai palveluun liittyvien termien hakumääriä ja poimitaan sieltä oikeat hakusanat, joilla optimointia ryhdytään toteuttamaan. Avainsanavolyymien tutkimiseen löytyy useita maksullisia ja maksuttomia työkaluja, kuten Googlen tarjoama Keyword Planner. Pelkkä hakuvolyymi ei kuitenkaan määrittele termien toimivuutta, vaan juuri omalle yritykselle parhaiten sopivat termit tulee määritellä tarkkaan tarjottavien tuotteiden ja palveluiden mukaan.

Hakukoneoptimointia on kahta päätyyppiä: on-page SEO ja off-page SEO. On-page SEO tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa verkkosivuston sisällä sen näkyvyyden ja hakukonesijoitusten parantamiseksi tulossivuilla. Tähän kuuluvat esimerkiksi otsikkotunnisteiden ja metakuvausten optimointi, avainsanarikkaan sisällön käyttö ja verkkosivuston sisäinen linkitys. Tärkein keino parantaa verkkosivuston sijoitusta on luoda laadukasta sisältöä, joka on käytettyjen hakutermien kannalta olennaista.

Sivun ulkopuolinen hakukoneoptimointi eli off-page SEO tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joita hakukonenäkyvyyden parantamiseksi voidaan tehdä verkkosivuston ulkopuolella. Tähän kuuluvat esimerkiksi ulkoisten linkitysten rakentaminen sekä sosiaalisen median hyödyntäminen. Sekä on-page- että off-page SEO ovat tärkeitä osa-alueita hakukoneoptimoinnissa, jotta saat verkkosivustosi sijoittumaan mahdollisimman hyvin hakukoneiden tulossivuilla.

Miten hakukoneoptimointi (SEO) toimii?

Hakukoneoptimoinnissa ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa. On kuitenkin olemassa joitakin SEO:n perusperiaatteita, jotka kaikkien yritysten ja verkkosivustojen omistajien tulisi tuntea sivustonsa näkyvyyden parantamiseksi.

Ensimmäinen askel on ymmärtää, miten hakukoneet toimivat: kun joku kirjoittaa hakukoneeseen kyselyn, hakukone etsii algoritmien avulla internetistä hakusanojen kannalta merkityksellistä sisältöä. Algoritmit ottavat huomioon useita tekijöitä, kuten sisällön laadun, käytettyjen avainsanojen merkityksellisyyden sekä verkkosivuston suosion.

Kun hakukone on löytänyt kyselyä vastaavat verkkosivustot, se asettaa ne tärkeysjärjestykseen, jossa haun kannalta olennaisimmat verkkosivustot näkyvät orgaanisten hakutulosten yläosassa ja vähemmän olennaiset verkkosivustot alempana.

Toinen tärkeä tekijä hakukoneoptimoinnissa on sivustolle johtavien linkkien määrä. Muilta sivustoilta ohjatut linkit osoittavat hakukoneille, että sivusto on suosittu ja merkityksellinen. Mitä enemmän tällaisia linkkejä on, sitä korkeampi on myös sijoitus. Kaikki linkit eivät kuitenkaan ole samanarvoisia. Laadukkaiden sivustojen, kuten uutissivustojen tai suuryritysten linkit merkitsevät enemmän, kun puolestaan ostetut linkit voivat olla haitallisia näkyvyydelle. Linkkien ostamista pidetään yleisesti vääränlaisena optimointikeinona, jonka sanktiona voi olla verkkosivuston poistaminen hakutuloksista. Linkkejä kannattaa siis pyrkiä hankkimaan vain hyvämaineisista lähteistä.

 

Myös verkkosivuston rakenteella on merkitystä sen sijoitukseen. Helposti navigoitavat ja selkeällä hierarkialla laaditut sivustot sijoittuvat todennäköisesti korkeammalle kuin vaikeakäyttöiset ja sekavat sivustot. Hakukoneet huomioivat myös verkkosivustojen mobiiliystävällisyyden. Koska yhä useammat ihmiset selaavat nettiä puhelimillaan, myös hakukoneet suosivat entistä enemmän mobiiliystävällisiä ja nopeasti latautuvia sivustoja.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) hinta

Hakukoneoptimoinnin kustannukset voivat vaihdella merkittävästi projektin koon ja laajuuden mukaan. Laadukkaisiin ja kattavasti toteutettuihin hakukoneoptimointiratkaisuihin sijoittaminen tuottaa kuitenkin aina parempia tuloksia kuin pintapuolinen hakukoneoptimointi. Se, miltä tasolta tulosten saavuttamiseksi täytyy lähteä liikkeelle, riippuu kuitenkin monista tekijöistä. Hakukoneoptimoinnissa tarvittavan työn määrään vaikuttavat osaltaan niin toimialan kilpailutilanne, verkkosivuston nykytila kuin asetetut tavoitteet. Jos hakukoneiden tulossivuilla halutaan tosissaan sijoittua korkeammalle, aikaansaada enemmän liikennettä ja lopulta kasvattaa myyntiä, säännöllinen hakukoneoptimointi on suositeltavaa hyvien sijoitusten ylläpitämiseksi.

Useat eri tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuloksellinen SEO-työ maksaa. Jos toimiala on erittäin kilpailtu, voi myös SEO-palveluista joutua maksamaan enemmän. Tämä johtuu siitä, että kilpailluilla toimialoilla tulosten saavuttaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa. Myös verkkosivuston nykytila vaikuttaa siihen, kuinka paljon SEO-palveluihin on satsattava. Jos verkkosivusto on jo melko hyvin optimoitu, tulosten saavuttaminen vaatii vähemmän työtä. Aivan uudet verkkosivut vaativat puolestaan aluksi jonkin verran työtä SEO:n perustason saavuttamiseksi, jotta sivusto saadaan sijoittumaan hakukoneiden tulossivuilla. Kaikissa tapauksissa laadukkaisiin hakukoneoptimointipalveluihin panostaminen on välttämätöntä tulosten saavuttamiseksi.

Hakukoneoptimointi (SEO) opas

Tässä muutama vinkki on-page SEO:n toteutukseen, joiden avulla pääset alkuun sivustosi hakukoneoptimoinnissa:

1. Optimoi Title, meta description ja otsikko:

Title-otsikko näkyy selaimen yläosassa ja toimii hakukoneiden tuloksissa klikattavana otsikkona. Tämä on yksi tärkein yksittäinen kohta hakukoneoptimoinnin kannalta. Meta Description on taas lyhyehkö tekstin pätkä heti title-kentän alapuolella. Tässä kohdassa voit kertoa, mikä on yksittäisen sivun sisältö ja houkutella kävijän klikkaamaan sivustolle.

Itse sivuilla näkyy puolestaan otsikkotunnisteita (H1-H6), joita käytetään verkkosivujen sisällön jäsentämiseen. Hakukoneet käyttävät niitä ymmärtääkseen sisältösi hierarkian, joten varmista, että käytät niitä viisaasti ja sisällytät kohdeavainsanasi vähintään yhteen niistä.

2. Käytä avainsanarikasta laadukasta sisältöä:

Jotta verkkosivusi sijoittuisi korkealle tietyillä avainsanoilla, sinun on käytettävä näitä avainsanoja koko sisällössäsi. Mutta varo – älä täytä sisältöäsi liian monilla avainsanoilla, sillä se itse asiassa heikentää mahdollisuuksiasi sijoittua korkealle hakukoneiden tulossivuilla. Älä siis keskity vain avainsanan viljelyyn, vaan kiinnitä huomio laadukkaaseen, asiapitoiseen sisältöön.

Myös sisällön määrällä on merkitystä, ja lähtökohtaisesti pidemmät sisällöt menestyvät hakukoneissa paremmin kuin lyhyet tiivistelmät. Mitä kilpaillumpi termi on kyseessä, sitä laajemmat sisällöt pärjäävät hakukoneissa hyvin.

3. Sisäinen linkitys:

Linkit verkkosivustosi yhdeltä sivulta toiselle auttavat hakukoneita ymmärtämään verkkosivustosi rakennetta ja voivat myös parantaa sen sijoittumista hakutuloksissa. Varmista siis, että linkität sivustosi muille asiaankuuluville sivuille aina kun mahdollista.

4. Optimoi kuvat ALT-tunnisteiden avulla.

Kuvat ovat tärkeä osa mitä tahansa verkkosivua, mutta hakukoneet eivät osaa lukea niitä suoraan. Jotta voit optimoida kuvan hakukoneita varten, sinun on lisättävä kuvaan sitä mahdollisimman tarkasti kuvaava ALT-tagi. Tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään, mikä kuva on, ja indeksoimaan sen oikein.

Miksi hakukoneoptimointi kannattaa ostaa palveluna Myynninmaailmalta?

  • Löydämme yrityksellesi Googlen näkökulmasta parhaan kilpailuaseman, sillä perehdymme huolella yrityksesi toimialaan ja liiketoimintaan.
  • Käymme kanssasi tarkasti läpi laatimamme suunnitelman hakukonenäkyvyyden kehittämisestä.
  • Autamme yritystäsi pääsemään paremmille sijoille Googlessa palvelujenne ja tuotteidenne kannalta relevanteilla hakutermeillä.
  • Saat todennäköisesti enemmän tarjouspyyntöjä ja kasvatat yrityksesi myyntiä, sillä lisäämme potentiaalisten asiakkaiden liikennettä yrityksesi verkkosivuille.
  • Kehitämme yrityksesi hakukonenäkyvyyttä hakukoneoptimoinnin tulosten ja kilpailijakentän muutosten perusteella.

Ota yhteyttä Myynninmaailmaan, kun haluat nostaa sivustosi sijoitusta hakukoneissa.

Ota yhteyttä