Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on monipuolinen työkalu, jonka avulla voit seurata yrityksesi myynti- tai kasvutavoitteiden toteutumista sekä markkinoinnin toimenpiteiden tehokkuutta ja kohdistamista. Hyvä markkinointisuunnitelma auttaa hahmottamaan asiakkaidesi ostopolkua viitoittavat keinot ja kanavat sekä panostamaan oikeisiin toimintatapoihin.

Mitä markkinointisuunnitelma pitää sisällään

Jokainen yritys on omanlaisensa ja erilaisessa kasvun vaiheessa, markkinassa tai markkinatilanteessa, joten yhtä ainoaa tapaa markkinointisuunnitelman tekemiseen ei ole. Markkinointisuunnitelman sisältöön vaikuttaa usein myös se, minkälaisilla resursseilla markkinointia tehdään ja mitkä tavoitteet markkinoinnille asetetaan. On kuitenkin muutama asia, jotka markkinointisuunnitelmassa olisi aina hyvä ottaa huomioon. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen kohderyhmät, markkinointikanavat ja tavoitteet.

Markkinointisuunnitelman painopisteet voivat vaihdella uusasiakashankinnasta lisämyyntiin tai vaikkapa uuden tuotteen lanseeraukseen. Painopiste voi olla myös myynnin tueksi tehtävässä liidien tuotannon tehostamisessa. Suunnitelmassa voidaan ottaa kantaa siihen, miten nykyisille asiakkaille markkinoidaan tai se voi kohdistua yksittäiseen markkinointikeinoon, kuten inbound-markkinointiin tai tietyn kanavan tehostamiseen.

 

 

Yleensä markkinointisuunnitelma kertoo tulevaisuuden toimenpiteistä – mitä pitäisi tehdä toisin jatkossa? Jotta lopputuotos vastaa kysymykseen, tulee suunnittelun lähteä liikkeelle lähtötilanteen hahmottamisesta. Mitä on tehty tähän mennessä ja missä on onnistuttu? Tärkeimpiä asioita markkinointisuunnitelmaa tehtäessä on miettiä, keitä ovat yrityksen asiakkaat ja mistä kanavista heidät tavoittaa. Resursseja ei kannata laittaa niihin markkinoinnin keinoihin, joilla tavoitetaan kohderyhmän ulkopuolisia henkilöitä – jos haluat tavoittaa nuoret, miksi markkinoida keski-ikäisten suosimissa kanavissa?

Voit markkinointisuunnitelman sisällöstä tarkemmin artikkelistamme Mitä markkinointisuunnitelma sisältää? – Huomioi ainakin nämä!

Markkinointisuunnitelma osana strategian toteuttamista

Laaja markkinointisuunnitelma voi ottaa kantaa sekä strategian toteuttamiseen markkinoinnin avulla (markkinointistrategia) että markkinoinnin toteuttamiseen käytännössä (markkinoinnin toteutussuunnitelma). Joskus laajemmassa markkinoinnin suunnittelussa huomioidaan myös brändimielikuvan rakentamiseen liittyviä asioita, kuten visuaalisuutta, sisältöjä sekä mahdollisia kanavakohtaisia suunnitelmia esimerkiksi sosiaalisen median tehostamisessa.

Yrityskoosta ja tavoitteista riippuen markkinointisuunnitelma ottaa usein kantaa siihen, mihin suuntaan ja millä tavalla markkinointia tehostetaan. Suunnittelun tavoitteena on kuitenkin aina saada aikaan mahdollisimman hyvä lopputulos käytettävillä resursseilla.

Markkinointisuunnitelman tulisi olla mahdollisimman realistinen ja toteutuskelpoinen. Sitä tehdessä kannattaa muistaa yrityksen resurssit – onko yrityksellä esimerkiksi mahdollisuutta panostaa samaan aikaan lukuisiin eri kohderyhmiin ja moneen eri kanavaan? Kuka tekee konkreettiset toimenpiteet suunnitelman käyttöönottamiseksi? Miten pitkälle aikavälille tai kuinka yksityiskohtaiseksi suunnitelma tehdään?

Markkinoinnin vuosikello

Markkinointisuunnitelman tueksi voi tehdä myös markkinoinnin vuosikellon. Vuosikello voidaan rakentaa esimerkiksi Exceliin tai muuhun soveltuvaan formaattiin. Vuosikello ja toteutussuunnitelma auttavat toimenpiteiden priorisoinnissa sekä aikataulussa ja budjetissa pysymisessä.

Markkinoinnin vuosikellon pääset lataamaan täältä.

Miksi tehdä markkinointisuunnitelma

Markkinoinnin suunnittelu ja asiakkaiden tukeminen ostoprosessissa on tärkeää niin suurille kuin pienemmillekin yrityksille. Markkinointisuunnitelman avulla huolehditaan siitä, että markkinointi kohdistuu halutuille kohderyhmille oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Jos markkinointiin on käytettävissä rajallinen määrä resursseja, on erityisen tärkeää kohdistaa ne oikeisiin markkinointikanaviin ja –tapoihin.

Markkinoinnin tulisi olla yhtä suunnitelmallista kuin muunkin liiketoiminnan. Markkinointisuunnitelmaan nojaten markkinoinnin toteuttaminen onkin tavoitteellisempaa, tuloksellisempaa ja paremmin kohdennettua.

Markkinointisuunnitelma on käytännöllinen työkalu myös liiketoiminnan kasvattamiseen, sillä usein markkinoinnin päätavoite on juuri yrityksen myynnin tai tuloksen kasvattaminen. Markkinointisuunnitelman avulla huolehditaan, että tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja jatkuvaa markkinointia kehittää kohti parempia tuloksia.

Hyvä markkinointisuunnitelma

Hyvä markkinointisuunnitelma B2B-liiketoiminnassa pohjautuu asetettuihin tavoitteisiin, kuten liiketoiminnan tai myynnin tavoiteasetantaan. Yrityskohtaisella kokonaisuudella saadaan aikaan suunnitelma, jolla aidosti vaikutetaan tavoitteiden saavuttamiseen. Kunhan suunnitelman runko ja ydinajatus ovat kasassa, on helpompi jatkaa markkinoinnin tehostamista tulosten jatkuvasti parantuessa.

Hyvän markkinointisuunnitelma avulla:

  • analysoit markkinoinnin toimenpiteitä ja teet seurannasta helpompaa
  • näet, mitä asioita on tehty hyvin ja missä on kehittämisen varaa
  • tunnistat kohderyhmät ja ymmärrät, kuinka yrityksesi tarjoama kohtaa heidän tarpeensa
  • hahmotat käytettävät keinot ja kanavat asiakkaidesi ostopolun eri vaiheessa
  • löydät toimivat tavat markkinoinnin jatkuvaan tekemiseen ja tehostat markkinointia
  • tuot markkinoinnin lähemmäs myyntiä ja toisin päin
  • vahvistat ja kehität yrityksesi kilpailuetua suhteessa kilpailijoihisi
  • autat asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa

Markkinointisuunnitelmaa voi muokata järjestelmällisesti tuloksiin ja seurattaviin mittareihin pohjautuen. Suunnitelma auttaa pitämään markkinoinnin jatkuvasti kehittyvänä toimintona ja hahmottamaan sen myös kokonaisuutena.

Muista kuitenkin, että markkinointisuunnitelmasta on hyötyä vain, jos sitä noudatetaan. Älä siis tyydy suunnitelmiin ilman konkreettisia toimenpiteitä. Mikäli yritykselläsi ei ole resursseja markkinointisuunnitelman tekemiseen tai jatkuvaan markkinoinnin suunnitteluun, kannattaa suunnittelutyö ulkoistaa markkinoinnin palveluja tarjoavalle yritykselle.

 

Me Myynninmaailmassa teemme markkinoinnin suunnittelua aina tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toteutamme myös käytännön toimenpiteet – ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

 

Ota yhteyttä