HubSpot CMS – HubSpot verkkosivustoalustana

HubSpot on moderni myynnin ja markkinoinnin automaatiojärjestelmä, jonka sisään on rakennettu käytännössä kaikki tärkeimmät työkalut asiakkuuksien ja liidien hallintaan, markkinointiin, myyntiin sekä asiakaspalveluun. Koko HubSpot on rakennettu toimimaan niin, että kaikki osa-alueet keskustelevat saumattomasti toisien kanssa, jolloin kaikki tärkeimmät työkalut ja ennen kaikkea tieto olisi samassa järjestelmässä, ja yhteispeli toimintojen välillä olisi saumatonta. Yksi kokonaisuudessa tärkeää roolia pitävä osa-alue on tietysti verkkosivusto, johon löytyykin myös HubSpotista ratkaisu: HubSpot CMS Hub. 

 

Mikä on HubSpot CMS Hub?

HubSpot CMS HubSpotin ratkaisu verkkosivustorakentamiseen. CMS (Content management system) eli sisällönhallintajärjestelmä tarkoittaa sitä, että HubSpot palvelee täytenä verkkosivustonrakennustyökaluna, eli HubSpotin avulla yritykset voivat rakentaa kokonaisia verkkosivustoja. Verkkosivuston pää- ja alasivujen lisäksi HubSpot CMS tarjoaa asiakkailleen suorat mahdollisuudet toteuttaa blogialustan, tehdä erillisiä laskeutumissivuja ja pidemmälle vietynä vielä tietopankin toteuttamista asiakkaille (kuten UKK-kysymykset). Toisin sanoen käyttämällä HubSpot CMS Hubia sinun ei tarvitse toteuttaa verkkosivustoa erillisellä sivustotyökalulla, kuten WordPressillä tai Wixillä.

 

HubSpot CMS -työkalulla voi toteuttaa verkkosivut myös Drag & Drop -editorilla.

 

HubSpotin CMS -työkalun toimintaperuste on koodaamisen ja Drag & Drop-rakentamisen kokonaisuus. Koko verkkosivusto on toki mahdollista toteuttaa ilman koodaamista, mutta kokeneimmille kehittäjille tämäkin mahdollisuus löytyy HubSpotin Design Toolista. Drag & Drop -rakentaminen mahdollistaa sen, että HubSpotin CMS -työkalun avulla verkkosivustojen rakentaminen on helppoa ja vaivatonta, kun uusia kuva- ja tekstipaikkoja saa helposti ”raahattua” haluamaansa kohtaan. Pääosa verkkosivuston rakentamisesta tapahtuukin juuri kuvan mukaisen on-page editorin kautta, jolloin verkkosivuston toteuttaja näkee koko ajan, miltä muokattava sivu näyttää myös julkaistuna.

HubSpot CMS ominaisuudet

HubSpotin CMS -työkalulta löytyy useita erilaisia sivurakennustyökaluja: verkkosivuston sivut, blogi ja blogijulkaisut sekä laskeutumissivut. Verkkosivuston sivutyökalulla rakennetaan nimenomaan konkreettinen verkkosivustokokonaisuus, jonka toimii täytenä verkkosivustokokonaisuutena. HubSpot CMS:n verkkosivutyökalulla voidaan toteuttaa kaikki tarvittavat etusivut ja alasivut, kuten palvelu-, yhteydenotto- ja rekry-sivut. Sivuille voidaan luonnollisesti lisätä useita erilaisia sivumoduuleja eli erilaisia osa-alueita, kuten tekstikenttiä, kuvia, otsikoita, Call-to-Actioneita, videoita, somelinkkejä ja paljon muuta.

Blogityökalun avulla HubSpotin CMS-työkalulla voidaan toteuttaa verkkosivuston yhteyteen myös oma blogikokonaisuus, jonka kautta voidaan julkaista erilaisia blogi- ja artikkelijulkaisuja. Blogijulkaisuille saa myös toteutettua erilaisia kategorisointeja, joilla julkaisuja saadaan jaoteltua erilaisiin kokonaisuuksiin.

HubSpot CMS-verkkosivuston laskeutumissivutyökalulla voidaan toteuttaa myös erilaisia laskeutumissivuja. Laskeutumissivut sopivat erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin lyhyisiin ja nopeisiin kampanjoihin, jotka halutaan julkaista hieman irrallaan verkkosivustokokonaisuudesta.

HubSpot CMS lisätyökalut

Erilaisten verkkosivutyökalujen lisäksi HubSpotin CMS-kokonaisuudesta löytyy myös muita verkkosivutyökaluja.

HubSpotin CMS:n avulla voidaan rakentaa myös erilaisia lomakkeita, joita voidaan tuoda kaikkiin HubSpot CMS:llä luotuihin sivuihin. Lomakkeet voivat olla upotettuja peruslomakkeita, mutta HubSpot CMS:n avulla voidaan toteuttaa myös erilaisia pop-up ja slide-in lomakkeita. Näiden avulla verkkosivustolle voidaan tuoda monenlaisia yhteydenotto- ja liidinkeruulomakkeita. Kaikki lomakkeilla keräytyvät tiedot tallentuvat myös HubSpotin CRM-järjestelmän sisään, jolloin kaikki tiedot uusista liideistä ovat myöskin helposti samassa järjestelmässä tallessa.

HubSpot CMS:stä löytyy myös tapaamistyökalu (Meetings tool), jonka avulla sivustolle voidaan tuoda yrityksen henkilöiden kalenterinäkymiä nähtäville, josta verkkosivuston kävijät voivat helposti varata tapaamisia yrityksen kanssa. Nämä tapaamisnäkymät ovat suoraan linkitettävissä Outlookin ja Gmailin kalentereihin, jolloin niissä näkyy vain oikeasti vapaana olevat ajat.

HubSpotista löytyy myös muita verkkosivustolle tuotavia lisätyökaluja, kuten CTA-painikkeet, SEO-työkalu hakukonenäkyvyyden auditoimiseen sekä Livechat ja Chatbot.

HubSpot CMS-verkkosivuston toteutus

HubSpot CMS-verkkosivuston toteutustapa ei juuri eroa muistakaan verkkosivustototeutuksista. Verkkosivustoprojekti kannattaa käynnistää aina suunnittelulla, jossa mietitään uuden verkkosivuston tavoitteet, ostopolut, sisällöt ja hakukonenäkyvyys kuntoon. Samalla suunnitellaan myös verkkosivuston rakennetta ja visuaalista ilmettä. Suunnitteluun kannattaa panostaa, jotta sivustototeutuksesta saadaan halutut lopputulokset aikaiseksi.

Suunnittelun jälkeen käynnistyy HubSpot CMS-työkalun tekninen käyttöönotto. Teknisessä käyttöönotossa viedään suunnitelma käytäntöön ja toteutetaan verkkosivusto teknisestä näkökulmasta valmiiksi, eli toteutetaan layout, etusivut, alasivut ja mahdolliset blogipohjat kuntoon. Toteutuksia tarkastellaan myös asiakkaan kanssa, jotta varmistetaan yhdessä haluttu lopputulos. Myynninmaailma suorittaa tekniset toteutukset alusta loppuun, eikä asiakkaan tarvitse itse tehdä mitään teknisiä toteutuksia.

Teknisen toteutuksen yhteydessä tehdään myös sisällönsiirtoa. Myynninmaailman projekteihin kuuluu aina myös asiakkaan nykyisten sisältöjen siirtämistä, mutta myös asiakas pääsee halutessaan tekemään sisältöjen siirtoja, joka tottakai näkyy myös investoinnissa. Vanhoja ja nykyisiä sisältöjä kannattaa kyllä hyödyntää, mutta on syytä muistaa, että sisällöt ovat verkkosivustouudistuksissa yksi tärkeimmistä asioista: hyvillä sisällöillä varmistaa niin hyvän hakukonelöydettävyyden, käyttäjäystävällisyyden kuin verkkosivuston myynnillisenkin näkökulman.

Kun HubSpot CMS-verkkosivuston tekninen työ ja sisällöt ovat valmiit, siirrytään julkaisuvaiheeseen. Julkaisuvaiheessa tehdään verkkopalvelimelle komennot, jonka myötä liikenne ohjataan uudistettuun verkkosivustoon. Samalla julkaisutyössä varmistetaan, että kaikki toiminnot toimivat niin kuin on ajateltu. Samalla tehdään myös esimerkiksi Googlelle indeksointipyynnöt, jotta uusi verkkosivusto läpikäydään robottien toimesta ja saadaan se mahdollisimman pian Googlenkin hakutuloksiin näkyviin.

Kun uusi verkkosivusto on saatu julki, niin pidetään vielä asiakkaan kanssa koulutus HubSpot CMS-verkkosivuston käytöstä, jotta asiakas pääsee tekemään mahdollista jatkokehitystä ja uusien sisältöjen julkaisuja myös itse. Toki Myynninmaailmalla voimme hoitaa jatkokehityksen ja sisällöntuotannon myös asiakkaan puolesta.

HubSpot CMS-verkkosivuston ostaminen

HubSpot CMS-verkkosivustoa ostaessa pätee asiakkaan näkökulmasta samat tärkeät asiat, kuin muidenkin verkkosivustoalustojen kanssa. Kun olet ostamassa verkkosivustoprojektia, niin ota huomioon ainakin:

 • Palveluntarjoajan referenssit. Tämä kertoo sinulle paljon, kun näet, että minkälaisia verkkosivustoja on aiemmin tehty ja erityisesti sen, että kenelle verkkosivuja on toteutettu
 • Mitä teknologioita palveluntarjoaja käyttää. Verkkosivustoalustoja on useita, joten kannattaa varmistaa, mitä teknologiaa palveluntarjoaja suosii. Onko se HubSpot CMS?
 • Sisällönsiirto. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kuka siirtää sisältöjä. Tämä osuus voi verkkosivustosta riippuen olla isokin kokonaisuus, joten ota huomioon, kuka siirtää nykyiset sisällöt
 • Asiakkaan vastuut. Asiakkaallakin on usein omia vastuita verkkosivustototeutuksissa, vähintäänkin vastuu osallistua suunnittelupalavereihin. Muista siis ottaa omakin resurssi huomioon

Verkkosivuston toteutus vaatii useita erilaisia vaiheita, joka tarkoittaa myös sitä, että myös HubSpot CMS-verkkosivustoprojekteihin kuuluu palveluntarjoajalta useita henkilöitä. HubSpot CMS-verkkosivustototeutus tarvitsee graafiset osaamista, teknistä osaamista ja projektin johtamisen taitoja, jonka vuoksi verkkosivustototeutuksiin kuuluukin usein 2-4 henkilöä, jotta voidaan varmistaa, että asiakkaalla on kultakin osa-alueelta paras osaaminen käytössään.

HubSpot CMS-verkkosivustoa ostaessasi kannattaa kiinnittää huomiota aina tarjouspyynnön laatimiseen ja käyttää siihenkin aikaa. Mitä selkeämmän tarjouspyynnön pystytte laatimaan, sen paremman tarjouksen saatte myös vastineeksi, koska laadukkaaseen tarjouspyyntöön on helpompi tuottaa selkeät ratkaisut, kun asiakas on miettinyt toivomuksensa jo etukäteen hyvin. Me Myynninmaailmalla olemmekin laatineet HubSpot CMS-verkkosivuston tarjouspyyntöä varten sinulle valmiin lomakkeen, jossa kysytään kaikki tärkeimmät HubSpot CMS-verkkosivuston toteutukseen vaikuttavat asiat, jolloin asiakas pystyy kertomaan kaikki tärkeimmät asiat helposti omiin vastauskenttiin! Pääset täyttämään HubSpot CMS tarjouspyyntölomakkeen suoraan alapuolelta.

HubSpot CMS-verkkosivuston tarjouspyyntölomake

HubSpot CMS versiot ja hinta

HubSpot CMS-verkkosivuston ostamiseen vaikuttaa myös se, minkä HubSpot CMS-lisenssin ottaa käyttöön. HubSpot CMS Hubista on neljä eri versiota, jotka eroavat ominaisuuksiltaan sen vuoksi myös hinnaltaan: HubSpot CMS Free, HubSpot CMS Starter, HubSpot CMS Professional ja HubSpot CMS Enterprise.

HubSpot on tuonut CMS-alustan käyttöön nyt kaikille asiakkailleen, nimittäin HubSpot CMS Hubista on olemassa myös kuukausimaksuton Free-versio, jonka kuka tahansa voi ottaa käyttöön. Jo tällä HubSpot CMS-versiolla asiakkaat voivat toteuttaa noin 20 sivun kokoisen verkkosivustoalustan, joskin tässä versiossa on mukana HubSpotin omia brändäyksiä. Free-versiollakin voi jo kuitenkin vähintään testailla, miltä sivustotyökalu tuntuu. HubSpot CMS:n ensimmäinen maksullinen versio eli Starter on reilu 20 €/kk, jolla saa jo täysin omanlaisensa sivuston toteutettua.

Monipuolisimmat työkalut avautuvat sitten HubSpotin CMS Professionalin kautta, joka tarjoaa erittäin laajat verkkosivustotyökalut asiakkaidensa käytettäväksi. HubSpot CMS Professionalilla voi toteuttaa laajat verkkosivustot ja lisäksi tällä lisenssillä voi olla yhdellä kertaa useita eri blogikokonaisuuksia käytössä. HubSpot CMS Professional avaa myöskin kaksi erittäin tärkeää työkalua, joita ei muista verkkosivustotyökaluista laajalti löydy: A/B-testaus ja Smart content.

Smart content eli älykäs sisältö ja A/B-testaus

Smart content tarkoittaa verkkosivustokävijäkohtaisesti mukautuvaa sisältöä. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivuston kehittäjät voivat mukauttaa oman verkkosivuston ulkoasua, toiminnallisuuksia ja sisältönostoja erilaisiksi erilaisille sivustokävijöille. Esimerkiksi mukautusta voidaan tehdä niin, että kylmemmälle kävijälle etusivulle nostetaan erilaisia hyödyllisiä ladattavia materiaaleja tarjolle, sitten taas kuumemmalle myyntiliidille etusivulle nousee erilaisia ostamiseen liittyviä nostoja. Älykkään sisällön avulla verkkosivuston kävijäkokemusta voidaan kehittää huomattavasti.

A/B-testauksella tarkoitetaan taas erilaisten alasivujen vertailua. HubSpotin CMS-työkalun avulla kehittäjät voivat tehdä eri alasivuista kaksi eri versiota ja tehdä niihin pieniä eroavaisuuksia ja sitä kautta helposti testata, minkälaisilla toimenpiteillä sivustoa voidaan kehittää paremmin vastaamaan asiakkaan tarpeita. Esimerkiksi niin, että tehdään A versiolle eri pääotsikko ja pääkuva, kuin versioon B. Kun A/B-testauksen aktivoi, niin HubSpotin alusta automaattisesti seuraa, kumpi versio toimii paremmin: A vai B. Testijakson jälkeen parempi versio jää käyttöön ja voidaan lähteä kehittämään seuraavaa testiä.

HubSpot CMS Freen ominaisuudet ja rajoitteet (0 €/kk.)

 • max 25 alasivua
 • HubSpot CMS Freen versiossa työkaluissa on HubSpotin brändäykset
 • Pääsy Design toolsiin luomaan ja muokkaamaan koodia HTML-, HubL-, JavaScript- ja CSS-kielillä
 • 1 blogialusta, johon saa max 100 blogipostauksia
 • Laskeutumissivutyökalu
 • SSL Sertifikaatti
 • Oman domainin yhdistäminen HubSpottiin (domain pitää varata erikseen)
 • 1 aladomain
 • Multi-language versioita sisällöistä
 • Verkkosivuston analytiikka – perusversio
 • App and Assets marketplace
 • SEO kehityskohteet – perusversio
 • 99.99% uptime
 • Lomaketyökalu (HubSpot brändikuvakkeet mukana)
 • Livechat
 • 24/7 turvallisuusseuranta ja uhkien tunnistaminen
 • Web application firewall (WAF)
 • Built-in AMP (Accelerated Mobile Pages)
 • Content delivery network (CDN)
 • Drag & Drop editor

HubSpot CMS Starterin ominaisuudet 21 €/kk. (tai 23 €/kk.)

 • 50 verkkosivua/alasivua
 • HubSpotin brändäykset poistuvat
 • Pääsy Design toolsiin luomaan ja muokkaamaan koodia HTML-, HubL-, JavaScript- ja CSS-kielillä
 • 1 blogialusta, johon saa max 10k blogipostauksia
 • Laskeutumissivutyökalu
 • SSL Sertifikaatti
 • Oman domainin yhdistäminen HubSpottiin (domain pitää varata erikseen)
 • 1 aladomain
 • Multi-language versioita sisällöistä
 • Verkkosivuston analytiikka – perusversio
 • App and Assets marketplace
 • SEO kehityskohteet – perusversio
 • 99.99% uptime
 • URL mappings
 • Lomaketyökalu
 • Livechat
 • 24/7 turvallisuusseuranta ja uhkien tunnistaminen
 • Web application firewall (WAF)
 • Built-in AMP (Accelerated Mobile Pages)
 • Content delivery network (CDN)
 • Drag & Drop editor
 • URL-ohjaukset

CMS Professionalin ominaisuudet 331 €/kk. (tai 368 €/kk.)

 • Kaikki Starter/Free ominaisuudet
 • 10 000 verkkosivua/alasivua
 • Pääsy Design toolsiin luomaan ja muokkaamaan koodia HTML-, HubL-, JavaScript- ja CSS-kielillä
 • 100 blogialustaa, johon saa max 10k blogipostauksia
 • A/B –testaus
 • Smart content
 • Dynaaminen sisältö HubDB

HubSpot-sivusto Myynninmaailmalta

Me Myynninmaailmalla olemme verkkosivustototeutuksien asiantuntijoita ja olemme toteuttaneet useita HubSpot CMS-verkkosivustoja. Kiinnostaisiko sinua kuulla lisää HubSpot CMS-verkkosivustosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista? Ota asiantuntijoihimme yhteyttä täältä! 

Ota yhteyttä