WordPress verkkosivut yritykselle

WordPress on maailman suosituin verkkosivujen alusta. Toteutamme yksilölliset, liiketoimintaa tukevat WordPress verkkosivut yrityksellesi satojen onnistuneiden projektien kokemuksella

Miksi yritys tarvitsee verkkosivut?

Suurimmalla osalla yrityksistä verkkosivut ovat tärkein yksittäinen asia markkinoinnissa. Asiakkaiden ostoprosessi on muuttunut ja nykyään jopa 80 % ostopolusta kuljetaan itsenäisesti ennen yhteyttä myyjään. Tässä verkkosivuilla on ratkaiseva rooli. Useimmiten yrityksen verkkosivut ovat ensimmäinen kosketus yritykseen. Verkkosivuille tullaan tutkimaan asioita tarkemmin esimerkiksi ystävän suosituksesta tai hakukoneen kautta tiedonhaun pohjalta.

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelussa tulee ottaa ensimmäisenä huomioon asiakas eli ketä varten sivusto tehdään ja mitä sivustolta odotetaan. Kun asiakas ja tavoite ovat kirkkaana mielessä, se ohjaa sivuston suunnittelua ja työn onnistumista. Lisäksi tavoitetta voidaan myös mitata ja kehittää.

 

Sisällöt ovat tärkeä osa verkkosivustoa

Suunnittelu kannattaa aloittaa aina sisällöistä. Mitä yritys haluaa kertoa, millaista tietoa asiakas etsii ja missä vaiheessa ostopolkua mitäkin tietoa tarvitaan. Tämä määrittää navigoinnin, sivuston rakenteen ja asioiden esittämisjärjestyksen yksittäisillä sivuilla. Asia korostuu sitä enemmän mitä pienempi päätelaite on kyseessä.

 

Verkkosivuston käyttöliittymä

Kun tiedetään tarkemmin tavoitteet ja sisällöstä on parhaassa tapauksessa luotu sisältökonsepti, suunnitellaan seuraavaksi graafinen käyttöliittymä. Laajemmissa kokonaisuuksissa voi olla hyvä tehdä ensin rautalankamalli ja klikkailtava mustavalkoinen proto, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja jolla voidaan testata käytettävyyttä. Tämän jälkeen luodaan käyttöliittymään yrityksen brändin mukainen visuaalinen ilme. Mobiilikäyttäjien määrä on useimpien yritysten kohdalla ylittänyt työpöytäkäyttäjien määrän, joten mobiiliin käyttöliittymään kannattaa panostaa.

Hakukoneoptimointi sivustolle

Hakukoneoptimointi on kokonaisvaltainen asia, joka perustuu hakukoneen algoritmiin ja miten hakukone järjestää löydettyä tietoa hakutuloksissa. Googlen tapauksessa tähän vaikuttaa satoja yksittäisiä asioita, joita kukaan ei tarkkaan tunne. Tunnetuimmat pääasiat ovat kuitenkin sivuston rakenne, sisältöjen kiinnostavuus, url-osoitteet, sivuston nopeus ja käyttökokemus sisältäen mobiililaitteet, domainin ikä ja muilta sivustoilta tulevat linkit. Sivuja suunniteltaessa hyvin moneen asiaan voi siis vaikuttaa, mutta kaikkeen ei. Keskitytään tässä muutamaan tärkeimpään asiaan, joihin voidaan vaikuttaa.

Sisältöjen hakukoneoptimointi

Sisältöjen osalta alkuun on usein hyvä tehdä avainsana-analyysi, joka auttaa hahmottamaan millaista tietoa ihmiset etsivät ja mikä on erilaisten hakutermien kilpailutilanne Googlen hakutuloksissa. Tutkittua tietoa kannattaa käyttää hyödyksi sivuston rakenteen sekä sisältöjen suunnittelussa. Joissakin hakutermeissä on tiukempi kilpailutilanne ja sisällöiltä vaaditaan enemmän esimerkiksi pituutta. Joissain tapauksissa riittää pienempi sisältömäärä halutun näkyvyyden aikaansaamiseksi.

Valitsemamme WordPress tukee hyvin työtä sisältöjen kanssa. Käytämme toteuttamillamme sivustoilla lisäosaa, joka ohjaa luomaan sisältöä suunnitellut hakutermit mielessä.

Käyttöliittymän, koodin ja palvelinvalinnan vaikutus hakukonenäkyvyyteen

Googlella on käyttöliittymän ja tekniikan osalta olemassa nykyään hakusijoitukseen vaikuttava tekijä nimeltään Core Web Vitals. Toisin kuin sisältöjen hakukoneoptimoinnissa, Google on antanut tarkat ohjeet, mitä asioita se arvostaa sivuston käyttöliittymässä ja koodissa.

Core Web Vitals sisältää kolme käyttäjäkokemukseen liittyvää mittaria, joilla mitataan sivuston vuorovaikutusta käyttäjän kanssa. Ne mittaavat, kuinka nopeasti sivu näkyy käyttäjälle, kuinka kauan kestää, ennen kuin käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa sivun kanssa ja sivun elementtien visuaalista vakautta.

Verkkosivuilla lisää myyntiä

Tuloksellisten B2B-verkkosivujen tehtävänä on suorien yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen lisäksi useimmiten kerätä myös liidejä eli saada tunnistettavia potentiaalisia asiakaskontakteja. Näitä kontakteja voidaan lähestyä yrityksen myyjän toimesta tai heille voidaan lähettää esimerkiksi automaatioiden avulla lisätietoa tuotteista ja palveluista.

Yhä enenevässä määrin B2B-yrityksen verkkosivuilla on myös mahdollisuus ostaa suoraan tuotteita tai palveluita. WordPress-verkkosivut ovat laajennettavissa niin, että WooCommerce-verkkokauppa voidaan liittää osaksi sivustoa. Olemme toteuttaneet myös useita verkkokauppoja asiakkaillemme.

Tiivistettynä: parhaiten lisää myyntiä luovat verkkosivut on aina rakennettu tavoite edellä. Kun tiedetään, kuka on asiakas ja mitä tältä halutaan, on parhaimmat mahdollisuudet onnistua.

Lue verkkosivujen suunnittelusta ja toteutuksesta lisää artikkelistamme Verkkosivut osana B2B-yrityksen markkinointia.

Miksi valitsisit Myynninmaailman WordPress-verkkosivujesi toteuttajaksi?

  • Yrityksesi liiketoiminnalliset tavoitteet ja visuaalinen identiteetti ohjaavat verkkosivuston UI/UX-suunnitteluamme.
  • Tarjoamme ratkaisuja pienemmistä suoraviivaisista toteutuksista suurempiin ja monimutkaisempiin kokonaisuuksiin.
  • Saat yrityksesi käyttöön nopeasti latautuvan, erittäin suorituskykyisen WordPress-sivuston, joka parantaa käyttäjäkokemusta.
  • Hakukoneystävällinen toteutus yhdessä laadukkaan sisällön kanssa auttaa yritystäsi saavuttamaan erinomaiset hakukonesijoitukset.
  • Skaalautuvat ratkaisut mahdollistavat sen, että sivustoa voidaan yleensä jatkokehittää yrityksesi liiketoiminnan ja tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä ja aloitetaan keskustelu verkkosivustosi uusimisesta.

Ota yhteyttä