Google Analytics 4 on web-analytiikan uusi perustyökalu

Artikkelin sisällysluettelo:

Oletko jo tutustunut Google Analyticsin uuteen versioon eli Google Analytics 4:ään? Jos et, niin nyt on korkea aika tutustua. Heinäkuussa 2023 Google Analyticsin Universal Analytics –versio lakkaa keräämästä dataa ja viimeistään silloin on alettava käyttää uutta GA4-versiota. Itse asiassa olisi parasta, että se olisi käytössä Universal Analyticsin rinnalla mahdollisimman pitkään jo ennen heinäkuuta 2023, jotta sinne kertyisi käyttökelpoista dataa pidemmältä ajalta.

Onko uusi GA4-versio parempi web-analytiikka-työkalu kuin Universal Analytics?

Kun Googlen uusi web-analytiikka-työkalu julkaistiin lokakuussa 2021, oli ilmiselvää, että muutokselle oli tosiaan ollut tarvetta. Uusi GA4 on nimittäin paljon käyttäjäystävällisempi ja monessa kohtaa parempi kuin vanha Universal Analytics. Muutosvastarintaa on toki ollut ja osin ihan aiheestakin. Kun uusi työkalu lähestyy dataa hieman eri kulmasta, mihin käyttäjät eivät ole vielä tottuneet, erimielisyyksiä voi aluksi tulla. Nyt kannattaa myös muistaa, että GA4 on ollut ja tulee vielä olemaankin aikamoisessa käymistilassa. Uusia ominaisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön. Käyttöliittymäkin on jo aika erilainen, kuin pari vuotta sitten.

Tämän artikkelin pohjana on käytetty Googlen omia materiaaleja uudesta GA4:stä yhdistettynä omiin näkemyksiini ja käytännön kokemuksiini. Artikkelista löytyy linkkejä myös Googlen materiaaleihin, jos haluat itsekin tutkia asiaa hieman tarkemmin. Joko uteliaisuutesi heräsi? Artikkelin lopuksi vastaan vielä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Google Analytics 4 on uusi versio maailman käytetyimmästä web-analytiikan työkalusta
Google Analytics 4 on uusi versio maailman käytetyimmästä web-analytiikka-työkalusta

Web-analytiikan kehittyminen

Miksi Google halusi uudistaa maailman käytetyimmän web-analytiikka-työkalun? Mitä uuden Google Analytics 4:n taustalla oikein on? Syitä löytyy useita, ja ne ovat digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia. Muutamat globaalit trendit ovat syynä siihen, että Google Analytics ja web-analytiikka ylipäätään muuttuu. Google itse nostaa esiin kolme alkuvoimaa muutoksen taustalla:

 1. Yksityisyys (user privacy) on saanut paljon painoarvoa monien lakien ja asetusten, kuten GDPR:n myötä.
 2. Evästekäytännöt (cookie policies) muuttuvat digitaalisilla alustoilla, mikä vaikuttaa datan keräämisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksiin.
 3. Verkon ja eri sovellusten käyttäjät, eli me ihmiset, olemme alkaneet vaatia enemmän kontrollia omiin tietoihimme ja läpinäkyvyyttä siihen, miten tietoja käytetään.

Näiden seikkojen lisäksi tänä päivänä ja tulevaisuudessa digitaalisista ympäristöistä kerättävän datan määrä jatkaa kasvamistaan. Verkossa vietetään entistä enemmän aikaa, ja yritysten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa lukemattomin eri tavoin, monilla eri laitteilla ja monilla eri alustoilla. Yritykset ovat myös entistä kiinnostuneempia siitä, miten datan perusteella voidaan löytää suuntaviivoja liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Datan perusteella löytyy oikea suunta liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Google Analyticsin GA4 –versio tuli vapaaseen käyttöön lokakuussa 2021. Sitä oli kehitetty jo jonkin aikaa ja betavaiheessa se oli käytössä Google Analytics -työkalussa nimellä sovellus + verkko -omaisuus (App + Web -property). Sen tarkoitus oli nimensä mukaisesti yhdistää sovellus- ja web-analytiikka yhteen ja samaan työkaluun. GA4 pystyy siis keräämään dataa yhtä aikaa sekä verkkosivun käyttäjistä että sovelluksen käyttäjistä. Universal Analyticsin elinkaaren lähestyessä loppuaan, on Google panostanut paljon uuden GA4:n kehittämiseen.

Millä ominaisuuksilla uusi Google Analytics 4 erottuu vanhasta Universal Analyticsistä?

Uusi GA4 pyrkii kaiken kattavaan ymmärrykseen siitä, miten verkkosivu- ja sovelluskäyttäjät ajan mittaan käyttäytyvät ja miten he ovat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa niiden digitaalisissa ympäristöissä. Kyseinen pyrkimys näkyy monella tapaa siinä, miten GA4 eroaa Universal Analyticsistä.

 1. GA4:ssä kaiken ytimessä on koneoppiminen (machine learning). GA4 oppii itsenäisesti käsittelemänsä datan pohjalta, ja osaa sitten automaattisesti luoda ja nostaa esille hyödyllisiä poimintoja, eli vinkkejä (insights) työkalun käyttäjälle. Tällainen voisi olla esimerkiksi odottamaton muutos jonkun liikenteenlähteen konversiomäärissä. Käyttäjän ei tarvitse itse selata raportteja ja löytää kiinnostavia tai poikkeavia asioita, vaan GA4 nostaa ne esiin automaattisesti.
 2. Uusi GA4 yhdistelee edeltäjäänsä paremmin käyttäjädataa eri alustoilta ja eri laitteista. Tästä syystä se tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakkaiden käyttäytymisestä ostopolun eri vaiheissa. Vanha Universal Analytics ei oikein ymmärrä sitä, että sama asiakas saattaa olla saman yrityksen digitaalisissa ympäristöissä ensin selatessaan verkkosivua pöytäkoneella, sitten älypuhelimella ja sitten vielä lataamansa sovelluksen kautta.
 3. Google Analytics 4 on tulevaisuuden web-analytiikan työkalu. Se on jo valmiiksi luotu mukautumaan erilaisiin tulevaisuuden skenaarioihin. Se toimii evästeiden kanssa, mutta tarvittaessa myös ilman evästeitä. Mikäli kerätty data ei olisikaan aivan täydellistä (evästeiden puutteesta johtuen), GA4 osaa täyttää aukkoja mallinnuksen (modelling) avulla. Tällöin raporttien data saattaa sisältää arvioitua käyttäjädataa. Mikäli GA4:n käyttäjä haluaa raportteihinsa ainoastaan ns. havainnoitavissa olevaa dataa (ei mallinnettua), voi asetuksiin tehdä tarvittavat muutokset.
Google Analytics 4 mallintaa dataa silloin, kun evästeet puuttuvat

Käytännössä GA4 tarjoaa monia uusia ominaisuuksia

 • Tapahtumien (events) luominen ja muokkaaminen on useimmissa tilanteissa tehtävissä suoraan GA4-käyttöliittymässä, eikä niiden käyttöönottoon vaadita koodaamista.
 • Järjestelmään voi tuoda lisätietoa, esimerkiksi dataa tai signaaleja, jotka on kerätty jossain muualla kuin verkkosivustolla tai sovelluksessa.
 • Verkkotunnusten välinen (cross-domain) mittaaminen on entistä helpompaa, ja sekin onnistuu käyttöliittymässä ilman koodausosaamista.
 • Raportointi on järjestetty yksinkertaisemmaksi ja se perustuu asiakkaan ostopolku-ajatteluun (customer life cycle).
 • Verkkokaupan raportointia on parannettu.
 • Tutki-osio (Explore) mahdollistaa tietojen syvemmän analysoinnin. Tämä ominaisuus on ollut aiemmin tarjolla maksullisessa Google Analytics 360 -versiossa, mutta nyt se on käytettävissä myös maksuttomassa GA4:ssä. Valmiit mallipohjat helpottavat datan analysointia.
 • Käyttöönoton helppouteen sekä nopeuteen on kiinnitetty huomiota ja se onnistuukin muutamalla klikkauksella.
Google Analytics 4 tarjoaa valmiita kartoitusmallipohjia
Tutki-osion valmiit mallipohjat helpottavat datan analysointia.

GA4:n asentaminen on helppoa Setup Assistantin avulla. Jos käytössä ei ole Google Analyticsiä lainkaan, pitää yritykselle ensin luoda Google Analytics –tili. Mikäli Universal Analytics on jo käytössä, otetaan sen rinnalle käyttöön Google Analytics 4. Verkkosivu ja/tai sovellus kytketään Analyticsiin lisäämällä verkkosivun koodin GA4-tägi (eli lyhyt koodin pätkä). Tämän voi tehdä Google Tag Managerin avulla tai lisätä tägin suoraan verkkosivun tai sovellukseen koodiin.

Google Analytics 4 – käyttöliittymä

Google Analytics 4 -version käyttöliittymä on muuttunut mielestäni varsin hyvään suuntaan, kun sitä vertaa Universal Analyticsiin. Raportit-osio on lukujen tarkastelun kannalta olennaisin osa. Raportit on oletuksena jaettu kahteen kokoelmaan.

 1. Elinkaari-raporteissa on dataa, joka perustuu käytännössä asiakkaan ostopolku –ajatteluun. Niiden kautta voi seurata asiakkaiden käyttäytymistä ostopolun eri vaiheissa. Tämä on markkinoinnin parissa työskenteleville varsin luonnollinen tapa lähestyä asioita.

Elinkaari-raportit on jaettu neljään eri osioon: Hankinta (Acquisition), Aktivointi (Engagement), Kaupallistaminen (Monetization) ja Pysyvyys (Retention). Käytännössä tarkastellaan siis ensin dataa siitä, mistä lähteistä kävijät tulevat verkkosivulle. Sitten tutkitaan, mitä kävijät verkkosivulla tekevät ja mitä sivuja katselevat. Tämän jälkeen perehdytään verkkokaupan tuloksiin (mikäli verkkosivulla on ostomahdollisuus). Lopuksi tsekataan käyttäjäuskollisuuden tunnusluvut.

 1. Käyttäjä-raporteissa tarkastellaan verkkosivukäyttäjien ominaisuuksia. Eri aihepiirien raportteja voi ensin katsella yleiskatsauksena (overview) ja sitten tarpeen mukaan syvemmin. Suuri osa näkymistä koostuu ns. korteista, joiden informaatiota voi osittain itse muokata. Myös erilaisia raportteja voi luoda itse lisää oman tarpeen mukaan.

Käyttäjä-raportit on jaettu kahteen osioon: Käyttäjämääritteet ja Teknologia. Käyttäjämääritteet-osio näyttää dataa muun muassa verkkosivujen tai sovelluksen käyttäjien ikä- ja sukupuolijakaumasta ja maantieteellisestä sijainnista. Teknologia-osiossa voi tarkastella esimerkiksi sitä, mitä laitteita tai alustoja käyttäjät käyttävät.

GA4-käyttäjä voi halutessaan muokata kokoelmien sisältöä oman tarpeensa mukaan ja luoda niihin kokonaan uusiakin raportteja. Lisää käyttökelpoista dataa saa käyttöönsä myös linkittämällä GA4:n muiden Googlen tuotteiden kanssa. Mainosjärjestelmä Google Ads ja orgaanista hakuliikennettä seuraava Google Search Console lienevät yleisimmät GA4:n kanssa linkitetyt järjestelmät. Google Tag Manager toimii yhdessä GA4:n kanssa siinä kohtaa, kun tarvitaan monimutkaisempia tapahtuma- ja konversiomäärittelyjä.

GA4:n käyttöliittymään voit halutessasi tutustua myös tämän videon avulla: Walkthrough of the Google Analytics 4 properties User Interface

Uusi Google Analytics 4 käyttöön nyt

Jos olet uusi Google Analyticsin käyttäjä, on sinun helppo aloittaa uuden GA4-analytiikan käyttö ilman vanhan käyttöliittymän painolastia. Mikäli jo käytät Universal Analyticsiä, kannattaa mahdollisimman pian ottaa sen rinnalle käyttöön uusi GA4 ja alkaa käyttämään sitä aktiivisesti. Muistutuksena vielä, että vanha Google Analytics ei kerää dataa enää 2023 heinäkuun 1. päivän jälkeen.

Kattavat ohjeet Google Analytics 4:n asentamiseen ja käyttämiseen löytyvät täältä. Jos tutustut aiheeseen mieluiten videoiden kautta, klikkaa tästä Google Analyticsin Youtube -kanavalle.

google analytics 4-faq

Usein kysytyt kysymykset GA4 

Google Analytics 4 ja sen käyttöönotto on herättänyt monia kysymyksiä. Tästä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Ota yhteyttä Myynninmaailmaan, jos Google Analytics askarruttaa. 

Onko Google Analytics 4 pakko ottaa käyttöön?

Jos haluat seurata verkkosivustosi kävijädataa, joku analytiikkaratkaisu on oltava käytössä. Jos tällä hetkellä käytät Googlen Universal Analyticsia, on se korvattava GA4:llä tai jollakin muulla verkkosivuanalytiikan työkalulla. 

Jos käytössäsi on Universal Analytics, etkä ole vielä ottanut Google Analytics 4:ää käyttöön, Google tulee ottamaan sen käyttöön automaattisesti. Google on ilmoittanut, että Analyticsiin tulee pian näkyviin ilmoitusbanneri, jossa tästä automaattisesta käyttöönotosta kerrotaan. Bannerin kautta tästä automaattisesta käyttöönotosta voi kieltäytyä. Kieltäytymisen voi tehdä myös Analyticsin Setup Assistant –osiossa. Suosittelemme ottamaan GA4:n käyttöön itse, jolloin on pakko myös hieman perehtyä sen toimintaan. 

Kuinka kauan kerätty data säilyy Universal Analyticsissä sen jälkeen, kun se lakkaa keräämästä uutta dataa 1.7.2023?  

Datan keräämisen päätyttyä aiemmin kerätty data on käytettävissä 12 kk eli 1.7.2024 saakka. Tämän päivämäärän jälkeen vanhaan dataan ei enää pääse käsiksi. Tuon 12 kk ajan dataa voi yksittäisinä raportteina ottaa ulos Universal Analyticsistä esim. Excel- tai pdf-tiedostomuodossa. 

Pystyykö Universal Analyticsin ja GA4:n dataa yhdistämään jollain tavalla? 

Universal Analytics ja GA4 ovat molemmat verkkosivuliikenteen ja -käyttäjien analysointiin tarkoitettuja työkaluja, mutta ne ovat silti sisimmässään hyvin erilaisia. Universal Analyticsillä kerättyä dataa ei voi sellaisenaan siirtää uuteen GA4-versioon.

Vaikuttaako siirtyminen UAsta GA4:ään Google Ads –mainontaan? 

Jos käytät Google Ads –mainonnan kohdistamiseen Universal Analyticsissä luotuja yleisöjä, on niiden tilalle vaihdettava vastaavat GA4-yleisöt. Google Analytics 4 on linkitettävä Google Ads –mainostilin kanssa samaan tapaan kuin Universal Analytics. Samoin, jos olet tuonut UA:sta konversiotavoitteita Google Adsiin, on niiden tilalle luotava GA4-konversiotapahtumat. Huom! Ole tarkkana, että et yhtä aikaa tuo Adsiin samoja konversioita molemmista analytiikkajärjestelmistä, sillä silloin konversioiden määrä Google Adsissä näkyy tuplana. 

Onko Google Analyticsin käyttäminen laillista? 

Miksi tätä pitää kysyä?​ Joissakin EU-maissa tietosuojaviranomaiset ovat määritelleet Google Analyticsin laittomaksi. Suomessa tällaista linjausta ei ole tehty. Tässä on kyse siitä, että EU:n GDPR-asetus on kieltänyt EU-kansalaisten henkilötietojen siirron yhdysvaltalaisiin pilvipalveluihin. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu pääsee teoriassa yhdysvaltalaisten yritysten hallitsemiin henkilötietoihin käsiksi. Google Analyticsin keräämä data sisältää yksilöiviä evästetietoja, joiden katsotaan olevan henkilötietoja. ​ Itse asiassa sama ongelma on koskenut myös monia muita järjestelmiä, kuten Facebook ja Microsoft, mutta jostakin syystä Google on nostettu mediassa erityisen voimakkaasti esille. 

Google Analyticisin käyttäminen on laillista myös Euroopan lainsäädännön mukaan. Euroopan Komissio hyväksyi 10.7.2023 uuden tietosuojakehyksen, joka sallii EU-kansalaisia koskevien henkilötietojen siirron yhdysvaltalaisten yritysten hallinnoimiin pilvipalveluihin, kun ne sitoutuvat noudattamaan uutta tietosuojakehystä.​

Tämän päätöksen myötä aiemmat juridiset haasteet ovat historiaa.​

Google Analytics on EU:n lainsäädännön mukainen, kun se on asennettu oikein ja evästelupa-asiat huomioiden.​ Eli on varmistettava, että evästeiden hylkäämisen pitää todellisuudessa estää Google Analyticsin datankeruu.​

Ota yhteyttä Myynninmaailmaan, jos Google Analytics askarruttaa. 

Ota yhteyttä