Mitä on digitaalinen markkinointi parhaimmillaan?

Artikkelin sisällysluettelo:

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi voidaan määritellä kaikeksi digitaalisten teknologioiden avulla toteutetuksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on edistää markkinoinnin prosessia. Erilaiset web-työkalut, hakukonemarkkinointi, sosiaalinen media sekä asiakastietokannat ovat esimerkkejä digitaalisessa markkinoinnissa hyödynnettävistä teknologioista. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa vuorovaikutteisen kommunikoinnin asiakkaiden kanssa esimerkiksi hakukoneiden, sähköpostin sekä erilaisten sovellusten avulla.

Digitaalisen kanavien kautta yritykset voivat tavoittaa viestinnällään hyvinkin suuria yleisöjä. Menestyäkseen yrityksen kaiken tekemisen tulisi olla suunnattu perusteellisesti valituille kohderyhmille eli yrityksen potentiaalisimmille asiakkaille. Digitaalisen markkinoinnin päätavoitteena onkin tavoittaa juuri nämä kohderyhmät mahdollisimman tarkasti, jotta markkinoinnin hyödyt saadaan maksimoitua.

Miksi sinun tulisi tehdä digitaalista markkinointia?

1. Tavoita laajempi yleisö

Digitaalisen markkinoinnin avulla yritykset voivat viestiä maailmanlaajuisen yleisön kanssa helposti ja nopeasti. Tämä on erityisen hyödyllistä pienille yrityksille, joilla ei välttämättä ole resursseja tavoittaa suurta yleisöä perinteisillä markkinointimenetelmillä.

2. Markkinoi kustannustehokkaasti

Digitaalinen markkinointi on yksi kustannustehokkaimmista tavoista markkinoida yritystäsi. Esimerkiksi Google-mainonnan pay-per-click-maksuvaihtoehto tarkoittaa sitä, että maksat mainoksestasi vain silloin, kun joku kiinnostunut klikkaa sitä, eli siirtyy sen kautta sivustollesi. Tämä mahdollistaa kohdeyleisösi tavoittamisen parhaassa tapauksessa ilman suuria markkinointikustannuksia.

3. Mittaa tuloksia

Digitaalinen markkinointi tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kohdeyleisösi käyttäytymisestä ja siitä, kuinka kohdeyleisöjesi edustajat ovat vuorovaikutuksessa brändisi tai sivustosi kanssa. Näiden tietojen avulla voit hienosäätää markkinointistrategiaasi ja varmistaa, että saat kampanjoistasi parhaan mahdollisen hyödyn.

4. Toimi henkilökohtaisesti

Digitaalisten kanavien avulla voit toimittaa yksilöllisiä viestejä kohdeyleisöllesi. Tämä auttaa sinua rakentamaan vahvempia suhteita tämänhetkisiin ja tuleviin asiakkaisiin, mikä parhaimmillaan johtaa myynnin ja uskollisuuden lisääntymiseen.

5. Ole joustava

Digitaalinen markkinointi on kaikin puolin joustavaa, ja se voidaan sovittaa minkä tahansa yrityksen kokoon tai budjettiin. Voit aloittaa oman digimarkkinointisi pienin panostuksin ja kasvattaa sen mittakaavaa sitä mukaa, kun yrityksesi kasvaa.

6. Pysy kilpailun edellä

Digitaalisen markkinoinnin avulla voit pysyä kilpailijoiden edellä toimimalla innovatiivisesti ja mukautumalla nopeasti muutoksiin. Näin voit houkutella enemmän asiakkaita ja kasvattaa yritystäsi kilpailijoita nopeammin.

Digitaalisen mainonnan kanavat

Digitaalinen markkinointi mahdollistaa näkyvyyden monilla eri alustoilla, ja esimerkiksi sosiaalisen median kanavien määrä ja niiden tarjoamat mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti. Jokaisessa kanavassa ei kuitenkaan ole tarpeen olla läsnä, joten mieti markkinointistrategiaa suunnitellessa oman yrityksesi kannalta tärkeimmät ja oleellisimmat kanavat, joiden avulla voit tavoittaa kohdeyleisösi kaikkein tehokkaimmin.

Verkkosivut

Toimivat ja hyvin suunnitellut verkkosivut ovat keskeinen elementti digitaalisessa markkinoinnissa. Verkkosivut toimivat usein niin sanottuna kotipesänä, jonne yleisö halutaan ohjata digitaalisen markkinoinnin kampanjoiden kautta. Tästä syystä digitaaliseen markkinointiin ryhdyttäessä verkkosivut ovat usein välttämättömät. Myös muut digitaalisen markkinoinnin strategiat, kuten hakukone-, some- ja sähköpostimarkkinointi, perustetaan usein verkkosivujen toiminnan ja sisällön mukaisesti.

Verkkosivujen suunnittelulla on suuri merkitys sille, että kävijä saadaan ohjattua suorittamaan sivuilla haluttuja toimintoja, kuten jättämään tarjouspyynnön tai ottamaan yhteyttä chat-sovelluksen kautta. Verkkokauppojen suhteen looginen tavoite on puolestaan saada verkkosivuille päätyneet kävijät suorittamaan ostotoimenpiteitä.

Hakusanamainonta

Yrityksesi tulisi olla potentiaalisille asiakkaillesi helposti löydettävissä. Hakusanamainonta on tehokas tapa saada oma tuote tai palvelu näkyville hakukoneiden tuloksissa. Hakusanamainokset ovat maksettuja mainoksia, jotka ilmestyvät hakukoneiden ensimmäiselle tulossivuille usein tulosten alkuun, loppuun tai sivulle. Hakusanamainonta on nopea keino päästä aivan hakutulosten kärkipäähän, mikäli verkkosivustosi orgaaninen löydettävyys on vielä heikko.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla (SEO = Search Engine Optimization) tarkoitetaan teknisiä ja sisällöllisiä toimenpiteitä, joilla verkkosivu saadaan nostettua hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa mahdollisimman korkealle. Hyvä sijoittuminen hakukoneissa on tärkeää kilpailun kannalta, sillä harva käyttäjä selaa hakutuloksia ensimmäistä sivua pidemmälle. Hakukoneissa korkeimmat sijat on varattu maksullisille mainospaikoille, mutta parhaassa tapauksessa hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta tukevat toisiaan verkkosivuliikenteen kasvattamisessa.

Bannerimainonta (display-verkon mainonta)

Display-mainonta on banneripohjainen mainosmuoto, joka voi sisältää joko staattisen tai animoidun kuvan, tekstiä sekä yrityksen logon. Bannerimainonta voi saada jopa miljoonia näyttökertoja eri verkkosivuilla, sovelluksissa tai Googlen palveluissa kuten YouTubessa. Bannerimainontaa voidaan kohdistaa monin eri tavoin ihmisten verkkokäyttäytymisen mukaan, jotta saadaan mainos näkyville eri sivustoilla.

Sosiaalisen median mainonta

Lähes jokaisella sosiaalisen median kanavalla ja alustalla on mahdollisuus mainostaa omaa yritystä. Somemarkkinointia harkitessa on kuitenkin tärkeä muistaa, että eri kanavat edustavat eri kohderyhmiä ja tarkoitusperiä. Tästä syystä oman kohdeyleisön tarkka tutkiminen kannattaa, jotta voit panostaa juuri heidän kannaltaan relevantteihin kanaviin. Myös viestinnän mukauttaminen eri kanavien tarpeisiin on kannattavaa tehokkuuden takaamiseksi. Esimerkiksi LinkedIn on toiminnoiltaan ja yleisöltään hyvin erilainen kuin TikTok, jolloin ne usein sopivat myös eri tarkoituksiin. Suosittuja somemainonnan kanavia ovat perinteiset Facebook- ja Instagram-alustat, joilla mainostaminen on kustannustehokasta ja tavoittaa halutessa isojakin yleisöjä.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on suoramarkkinoinnin muoto, jossa perinteisen postilaatikkoon tipahtavan kirjeen sijaan saatkin sähköpostilaatikkoon uutiskirjeen. Laajimmassa merkityksessä sähköpostimarkkinointia voidaan pitää jokaisena sähköpostina, joka lähetetään potentiaaliselle tai nykyiselle asiakkaalle. Sähköpostimarkkinoinnin tarkoituksena on parantaa suhdetta nykyisiin tai aiempiin asiakkaisiin sekä kannustaa asiakasuskollisuuteen ja uusintakauppaan. Sähköpostimarkkinointi onkin yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa nykyiset asiakkaat.

Web-analytiikka

Analytiikkatyökalujen tarkoitus on kehittää verkkosivustoasi ja mitata eri digitaalisten markkinointikampanjoiden tehoa. Vain mittaamalla voit suorittaa oikeanlaisia analyyseja ja tehdä niiden perusteella kehittäviä toimenpiteitä niin verkkosivustolle kuin markkinointikampanjoihin.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on sisältöön pohjautuvaa markkinointia, jossa luot asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa hyödyllistä sisältöä. Sisältöä voi tuottaa verkkosivuille sekä eri sosiaalisen median kanaville. Toimivan sisältömarkkinoinnin luomisessa oleellisinta on sisällön laadukkuus ja ajantasaisuus. Hyvällä sisältömarkkinoinnilla voit vahvistaa omaa brändiä sekä tuoda esille omaa asiantuntijuutta ja arvoa. Tätä ei pidä sekoittaa kuitenkaan vaikuttajamarkkinointiin, vaikka samanlaisia vivahteita voikin olla.

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen

Digitaalista markkinointia voidaan mitata monin eri tavoin. Asetetuista tavoitteista riippuen voit olla kiinnostunut esimerkiksi luotujen liidien tai tehtyjen myyntien määristä. Analytiikan työkalujen avulla on mahdollista myös selvittää, paljonko uuden asiakkaan, liidin tai myynnin tuottaminen keskimäärin maksaa. Tärkeintä mittaamisessa on kuitenkin muistaa, että ei ole olemassa vain yhtä ainoaa täydellistä tapaa mitata markkinointia – paras tapa mitata markkinoinnin suoritusta vaihtelee yrityksesi tavoitteiden ja päämäärien mukaan. Markkinoinnin mittaamisessa kannattaa käyttää määrällisten lukujen lisäksi myös laadullisia tietoja, kuten asiakaspalautteita, jotta saat kokonaisvaltaisemman kuvan markkinoinnin suorituksesta. Siinä missä määrälliset luvut kertovat, mitä markkinoinnissa tapahtuu, laadulliset tiedot auttavat ymmärtämään, miksi näin tapahtuu. Mitattavien lukujen säännöllinen tarkastelu on tärkeää, jotta voit reagoida nopeasti mahdollisesti tarvittavilla muutoksilla.

Digitaalisen markkinoinnin ROI

Digitaalisen markkinoinnin ROI (Return on Investment) on malli, jossa mitataan, hallinnoidaan ja parannetaan digitaalisten markkinointikampanjoiden sijoitetun pääoman tuottoa. Tämä luku kertoo, kuinka kannattava markkinointikampanja on ollut, kun kaikki saadut ja käytetyt kulut huomioidaan. ROAS (Return On Ad Spend) puolestaan kertoo, kuinka paljon yksi sijoitettu mainoseuro on tuottanut takaisin. Tämä toimii hyvin esimerkiksi verkkokauppojen suorituksen mittaamisessa.

Analytiikkatyökalut

Markkinoilla on saatavilla useita maksullisia sekä maksuttomia analytiikkatyökaluja, kuten Google Analytics. Googlen web-analyysityökalu on kaikista laajimmin käytetty työkalu, josta on hiljattain julkaistu myös uusin versio Google Analytics 4. Jokaisen yrityksen on suositeltavaa käyttää edes jonkinlaista analytiikan seurantatyökalua. Vaikka digitaaliseen markkinointiin ei haluaisi vielä erityisemmin panostaa, pelkästään verkkosivujen avainlukujenkin seuraaminen on tärkeää niiden kävijöiden ja suorituksen tarkkailemiseksi.

Näin pääset alkuun digitaalisessa markkinoinnissa

Koska digitaaliseen markkinointiin liittyy monia eri tekijöitä ja näkökulmia, voi olla vaikea päättää mistä aloittaa. Alla on eriteltynä digitaalisen markkinoinnin perusaskeleita, joiden avulla voit aloittaa prosessin ja edistää yrityksesi toimintaa verkossa.

1. Määrittele tavoitteesi

Ensimmäinen askel digitaalisen markkinointikampanjan aloittamisessa on tavoitteiden määrittely. Mitä haluat saavuttaa kampanjallasi?

2. Tutki kohderyhmääsi

Mikä on kohdeyleisösi? Mitkä ovat heidän tarpeensa ja toiveensa? Mitkä ovat heidän kiinnostuksenkohteensa? Näiden tietojen selvittäminen auttaa sinua luomaan sisältöä, joka vetoaa juuri sinun kohdeyleisöösi ja saa heidät ryhtymään haluttuun toimintaan.

3. Valitse kanavasi

Missä kanavissa kohdeyleisösi viettää aikaa ja mitä sosiaalisen median alustoja he käyttävät? Varmista, että yrityksesi on näkyvillä juuri siellä, missä kohdeyleisö on tavoitettavissa.

4. Luo mukaansatempaavaa sisältöä

Kun olet valinnut kanavasi, on aika luoda mukaansatempaavaa sisältöä, joka vetoaa kohderyhmääsi ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Tämä sisältö voi koostua blogikirjoituksista, infografiikasta, kuvista, videoista tai jopa e-kirjoista. Olipa sisältö missä muodossa tahansa, varmista, että se on kohdeyleisön kannalta kiinnostavaa ja hyödyllistä, jotta ihmiset haluavat jakaa sen myös muiden kanssa.

5. Mainosta sisältöäsi

Pelkkä laadukkaan sisällön luominen ei riitä, jos kukaan ei löydä sitä – sinun on siis saatava tarjottu sisältö kohdeyleisön nähtäville. Voit mainostaa sisältöäsi useilla eri tavoilla käyttämästäsi kanavasta riippuen.

Ota yhteyttä