HubSpot tukemaan inbound-markkinointia

Tietokoneella työskentelevä henkilö.

Inbound-markkinointi on HubSpotin luoma termi ja konsepti markkinointimallille, jossa pyritään houkuttelemaan potentiaalisia ostajia vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa hyödyntämällä erilaisia työkaluja, kuten hakukonemarkkinointia, some-markkinointia, uutiskirjeitä sekä erilaisia sisältöjä. Ei siis ihme, että HubSpot – inbound-markkinoinnin kehittäjä – on myös luonut yhden monipuolisimmista inbound-markkinoinnin työkaluista!

Inbound-markkinointi tarkoittaa markkinointimallia, jossa pyritään saamaan potentiaalisia ostajia vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa.

Inbound-markkinoinnin vaiheet

  1. First touch and attract – Digimarkkinointi, sosiaalisen median hallinta
  2. Impress and catch – Verkkosivusto, CTA, sisällöt, ChatBot
  3. Nurture and assure – Markkinoinnin automaatio, liidien pisteytys, sisällöt
  4. Followup and close – Myynnin hallinta, myynnin automaatiot
  5. Help and delight – Asiakaspalvelu, asiakkaan tukipalvelut ja tukisisällöt

Miten inbound-markkinointi toimii käytännössä?

Inbound-markkinoinnin ajatusmallissa keskiössä ovat vuorovaikutuksen ja suhteiden rakentaminen potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on tukea jokaisen kontaktin matkaa alusta alkaen. Inbound-markkinointi koostuu kolmesta osa-alueesta: Attract, Engage ja Delight. 

Flywheel eli vauhtipyörä, joka kuvaa asiakkaan matkaa vieraasta suosittelijaksi.
Kuva: HubSpot Inbound Marketing

Attract-vaiheessa potentiaalisille asiakkaille tarjotaan erilaisia viestejä ja sisältöjä, joilla pyritään houkuttelemaan heitä asiakkaiksi sekä rakennetaan organisaatiosta luotettavaa brändimielikuvaa. Engage-vaiheessa potentiaalisille asiakkaille tarjotaan oikeita ratkaisuja heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Viimeisessä vaiheessa eli Delight-vaiheessa huolehditaan siitä, että asiakkaille tarjotaan apua ja tukea sekä varmistetaan, että he ovat ostoonsa tyytyväisiä. 

Inbound-markkinointi on jatkuvaa tekemistä, jossa ei ole tiettyä alku- ja loppupistettä, vaan yhteinen matka asiakkaan kanssa kulkee jatkuvasti eteenpäin. Tässä esimerkki:

Yritys Oy harkitsee kansainvälistymistä Saksan markkinoille, mutta haasteena Timo Toimitusjohtajalla on keksiä keinot, kuinka sinne päästään. Tämän vuoksi toimitusjohtaja etsii Googlesta erilaisin hakulausekkein, kuinka kansainvälistyminen Saksaan kannattaa toteuttaa. Googlen hakutuloksissa on linkki yrityksen Auttajat Oy:n blogiin, jossa kerrotaan 10 tekijää, joilla kansainvälistyminen Saksan markkinoille onnistuu ja mitä asioita tulee ottaa matkan varrella huomioon. Timo klikkaa linkkiä, lukee blogikirjoituksen ja huomaa pian, että siitä on hänelle valtavasti hyötyä. 

Blogin yhteydessä Timo huomaa Auttajat Oy:n CTA-painikkeen (Call to Action), jossa tarjotaan ladattavaksi maksutonta webinaaritallennetta Saksan markkinoista. Timo ilahtuu tästä mahdollisuudesta ja lataa webinaaritallenteen heti käyttöönsä luovuttamalla Auttajat Oy:lle omat yhteystietonsa.  

Muutaman päivän päästä Timon sähköpostiin ilmestyy uusi sähköpostiviesti Auttajat Oy:lta, jossa Timolle tarjotaan vielä uutta blogikirjoitusta luettavaksi sekä ehdotetaan maksutonta kartoitustapaamista Auttajat Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Koska Timo uskoo tapaamisesta olevan hyötyä, varaa hän asiantuntijoiden kalenterista palaveriajan.  

Kartoituspalaverissa Timo tapaa Auttajat Oy:n asiantuntijat, jotka kartoittavat Timon yrityksen liiketoimintaa ja tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä sekä tarjoavat omia ratkaisujaan ja neuvojaan Saksan markkinoille siirtymiseen. Palaverin aikana Timo huomaa, että yhteistyö Auttajat Oy:n kanssa voisi olla hyvä vaihtoehto ja lopulta hän päätyykin Auttajat Oy:n tyytyväiseksi asiakkaaksi, josta pidetään huolta aina ensimmäisestä päivästä alkaen. Tässä yksi esimerkki inbound-markkinoinnista! 

Inbound-markkinointi: millaisia työkaluja HubSpot tarjoaa yritysten käyttöön?

Tässä blogissa on avattu HubSpotin tarjoamia erilaisia inbound-markkinoinnin työkaluja. Lue tarkemmin näistä työkaluista ja ratkaisuista:

1: Digitaalinen markkinointi – HubSpot Ads 
2: Verkkosivusto ja sisällönhallinta – HubSpot CMS Hub sekä HubSpot Website, Blog ja Landing pages
3: Hakukonelöydettävyys kuntoon – HubSpot SEO -työkalut 
4: Sosiaalisen median hallinta samalta alustalta – HubSpot Social -tool 
5: Liidit ja yhteydenotot talteen suoraan CRM-järjestelmään – HubSpot Forms
6: Keskustelualustoilla asiakaskokemus kuntoon – HubSpot Live Chat ja Chatbot 
7: Uutiskirjemarkkinointi – HubSpot Marketing Email
8: CRM-, myynnin ja markkinoinnin automaatiot – HubSpot Workflows 
9: Kustomoitua raportointia – HubSpot Dashboards 

Halutessasi voit myös ottaa suoraan asiantuntijoihimme yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä lisää inbound-markkinoinnista!

1: Digitaalinen markkinointi – HubSpot Ads 

Lähes kaikilla yrityksillä on nykyään käytössä useita erilaisia digitaalisen markkinoinnin työkaluja tai sosiaalisen median maksettua mainontaa, kuten Google Ads- tai Facebook- ja LinkedIn-mainontaa. Digitaalinen markkinointi on yksi keskeinen tekijä, jonka avulla yritys varmistaa näkyvyyden oikeassa kohderyhmässä ja houkuttelee esimerkiksi kävijöitä siirtymään Googlesta tai somekanavista yrityksen verkkosivustolle.  

Valitettavan usein digitaalisen markkinoinnin tulokset ja seuranta jäävät kuitenkin yrityksissä toisarvoiseen rooliin eikä näitä tietoja osata tai pystytä yhdistämään yhteen myynnin tulosten ja aktiviteettien kanssa. Markkinoinnin kehittäminen on haasteellista, jos ei tiedetä, miten siinä on oikeasti onnistuttu. Usein nähdään liidien määrä, mutta ei enää sitä, kuinka myynti on niitä onnistunut kotiuttamaan. 

HubSpot Ads on yksi HubSpotin markkinointityökaluista. Sen avulla voit linkittää kaikki digitaalisen markkinoinnin kanavat ja kampanjat sekä tulokset yhteen CRM- ja myynnin tietojen kanssa. Tällöin on helppoa seurata ja raportoida, mitkä inbound-markkinoinnin kampanjat tuottavat liikennettä sekä uusia liidejä ja kontakteja. Pidemmällä aikavälillä nähdään myös, kuinka moni inbound-liideistä saadaan jalostettua asiakkaiksi.

Samalla HubSpotin raportoinnin työkalut pystyvät avaamaan tärkeimmät luvut digitaalisen markkinoinnin takaa, kuten konversiohinnan sekä ROIn (Return on investment) eli sijoitetun pääoman tuoton. Toisin sanoen työkalut auttavat näkemään, kuinka markkinointi tuottaa yritykselle uutta myyntiä. HubSpot Ads -työkalun avulla inbound-markkinoinnin mittaaminen tehostuu ja helpottuu huomattavasti. Käynnissä olevien markkinointikampanjoiden seuraaminen on helppoa, ja kaikki tiedot on keskitetty yhteen suureen markkinoinnin ja myynnin kokonaisjärjestelmään.  

Markkinointidataa voit seurata myös ihan kontaktitasolla, eli erilaiset reaktiot markkinointiin tallentuvat suoraan kontaktien tietoihin. Silloin voidaan henkilötasolla mitata, mihin digitaalisen markkinoinnin toimenpiteisiin kontaktimme ovat reagoineet.

Vaiheet prospektin siirtymisestä asiakkaaksi.
Mainoksen seurannasta on nähtävissä ketkä organisaation kontakteista ovat reagoineet mainokseen.

2: Verkkosivusto ja sisällönhallinta – HubSpot CMS Hub sekä HubSpot Website, Blog ja Landing pages 

Verkkosivustot ovat usein kaiken inbound-markkinoinnin ydin: sieltä löytyvät yrityksen palvelut, tuotteet, sisällöt sekä yhteystiedot. Useimmiten kävijöitä ohjataankin tutustumaan yritykseen lisää juuri verkkosivuilla. Jos yrityksen kotipesä on heikossa kunnossa eli verkkosivusto toimii huonosti tai sieltä ei löydy tarpeeksi asiakkaita kiinnostavia sisältöjä, on erittäin todennäköistä, ettei edes loistavilla digitaalisen markkinoinnin ja inbound-markkinoinnin kampanjoilla saada mitään aikaiseksi. 

Tämän ongelman ratkaisemiseksi HubSpot tarjoaa omia verkkosivustotyökalujaan HubSpot CMS Hubin kautta, jotka mikä tahansa yritys voi ottaa käyttöönsä. HubSpot CMS -työkalut tarjoavat käyttäjilleen käytännössä täysimittaiset verkkosivustotyökalut, joilla yritys voi rakentaa koko verkkosivustonsa blogeja ja uusia laskeutumissivuja myöten. Tämä tarkoittaa, että yritys ei tarvitse lainkaan erillistä verkkosivustotyökalua! 

Ottamalla käyttöön HubSpotin CMS -työkalut on jälleen yksi tärkeä inbound-markkinoinnin ja myynnin osa-alue otettu hallintaan yhden järjestelmän sisällä muiden myynnin- ja markkinoinnin työkalujen lisäksi. Tällöin luonnollisesti hallintakin on helpompaa ja paremmin koottua. HubSpotin verkkosivustotyökalut tarjoavat mahdollisuuksia tehdä erilaisia koodattuja templateja, mutta uusia sivuja voi päivittää ja rakentaa myös helpolla Drag & Drop -tyylisellä menetelmällä, jolloin ei vaadita koodausosaamista ollenkaan.  

HubSpot CMS:n avulla pystyt luomaan erilaisia CTA-painikkeita, lomakkeita ja popup-lomakkeita sekä hallinnoimaan esimerkiksi Live Chatia tai ChatBotia. Myös uusien moduulien lisääminen on helppoa! HubSpotin raportointityökalut mahdollistavat monipuolisen verkkosivuston seurannan, jolloin HubSpotista voi kootusti nähdä verkkosivuston kävijädatan, lomakkeiden täytöt ja näyttökerrat sekä esimerkiksi CTA-painikkeiden toimivuudet. 

Myös muut verkkosivustoalustat ovat integroitavissa HubSpottiin, jolloin kävijädata sekä markkinointityökalut (kuten lomakkeet ja Chatbot) ovat käytettävissä myös ulkopuolisilla verkkosivuilla.

Hubspotin CMS-järjestelmä

3: Hakukonelöydettävyys kuntoon – HubSpot SEO -työkalut 

SEO eli Search Engine Optimization tarkoittaa verkkosivuston hakukonelöydettävyyden kehittämistä erilaisilla teknisillä ja sisällöllisillä ratkaisuilla. Tavoitteena on parantaa yrityksen sivujen sijoitusta hakukoneissa niin, että orgaaniset mainokset olisivat mahdollisimman korkealla yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeimpien hakutermien osalta (kuten palvelut, tuotteet, hyödyt, asiakkaan ongelmat ja ratkaisut). Hakukoneoptimointi ja orgaaninen hakukonelöydettävyys ovatkin hakukonemainonnan rinnalla erittäin tärkeä inbound-markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin työkalu. 

HubSpot SEO -työkalun kautta saat käyttöösi erilaisia hakukoneoptimoinnin työkaluja, kuten SEO recommendations tai Topics. Esimerkiksi HubSpotin SEO recommendations -työkalulla saat tehtyä automaattisia hakukonelöydettävyyden auditointeja, joissa tarjotaan konkreettisia ratkaisuja hakukonelöydettävyyteen parantamiseen. HubSpotin SEO recommendations -työkalun avulla löydät esimerkiksi mahdolliset virheet ja varoitukset sivustolla sekä keinot niiden korjaamiseen. Jos sivuilta puuttuu titleja, metatietoja tai jos sivulla on liian vähän sisältöä, HubSpot tunnistaa nämä puutteet ja tarjoaa niihin helpot sekä yksinkertaiset korjausratkaisut. Hakukoneoptimoinnin tekeminen on helpompaa, kun tiedetään, mihin asioihin on syytä tarttua hakukonelöydettävyyden parantamiseksi ja inbound-markkinoinnin kehittämiseksi.

Hubspotin suositukset hakukoneoptimoinnin parantamiseksi.
Hubspotin työkalu sisältöjen ryhmittelyyn topc cluster -mallin mukaisesti

4: Sosiaalisen median hallinta samalta alustalta – HubSpot Social -tool 

Sosiaalisen median kanavat ja niiden yritysprofiilit ovat usein yksi yrityksen tärkeimmistä viestinnän ja inbound-markkinoinnin kanavista. Sosiaalisen median kautta nykyasiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille viestitään ajankohtaisista asioista, palveluista sekä ratkaisuista. Sosiaalisen median kanavia yrityksillä onkin usein käytössä jopa 3-4 kappaletta, esimerkiksi Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter.  

Yksi haaste sosiaalisen median alustoissa on se, että niitä hallinnoidaan normaalisti eri paikoista, jolloin saman julkaisun laatiminen vaatii useita toistoja, kun julkaisun sisältö tehdään useampaan eri kanavaan yksi kerrallaan. Julkaisujen tarkistaminen, seuraaminen ja tiedon jakaminen julkaisuista yrityksen sisällä on haasteellista, sillä tietääkseen, mitä missäkin kanavassa tapahtuu, täytyy olla kirjautuneena useampaan eri järjestelmään tai koota manuaalisesti julkaisuja erilliselle yhteiselle alustalle. Tällöin inbound-markkinoinnin kokonaisuuden hallinta ja seuranta on haasteellista. Lisäksi useiden sosiaalisen median kanavien kautta asiakkaat voivat lähettää yksityisviestejä yrityksille, jolloin niihinkin reagoiminen vaatii luonnollisesti seurailua useamman eri järjestelmän kautta. 

HubSpotista Social -työkalu helpottaa sosiaalisen median eri kanavien  hallitsemista, sillä voit linkittää yrityksen sosiaalisen median kanavat suoraan HubSpotiin ja hallita kaikkia julkaisuja sen kautta. Voit luoda julkaisuja yhdellä kertaa eri kanaviin, mikä säästää huomattavasti aikaa. Ja totta kai myös julkaisujen ajastaminen onnistuu! Julkaisut näkyvät myös HubSpot Socialin aikajanalla, jolloin kuka tahansa pystyy tarkistamaan, mitä julkaisuja on ajastettu ja mihinkin kanavaan. 

Sosiaalisen median kanavien yhdistäminen HubSpotiin mahdollistaa jälleen kerran yhden tärkeän inbound-markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin kanavan tulosten ja seurannan yhdistämisen samaan paikkaan muun markkinoinnin sekä myynnin- ja asiakasdatan kanssa. HubSpot raportoi suoraan esimerkiksi sosiaalisen median julkaisuihin tulleet klikkaukset ja reagoinnit. Dashboard-työkalun avulla sosiaalisen median saa mukaan kokonaisvaltaiseen markkinoinnin raportointiin.

Hubspotin työkalu sosiaalisen median julkaisuihin.
Työkalun avulla julkaisuja on mahdollista kopioida helposti eri some-kanaviin.

5: Liidit ja yhteydenotot talteen suoraan CRM-järjestelmään – HubSpot Forms (inbound-markkinointi on osa tätäkin)

Erilaiset lomakkeet, kuten yhteydenottolomakkeet tai ladattavien materiaalien opaslomakkeet, ovat yksi parhaimmista keinoista kerätä uusia inbound-liidejä yritykselle. Lomakkeet ovat myös hyvä matalan kynnyksen yhteydenottotapa uusille kiinnostuneille kontakteille, jotka etsivät ratkaisuja ja luovuttavat yhteystiedot jotain hyödyllistä saamaansa materiaalia vastaan. 

Erilaisten lomakkeiden tärkeyden vuoksi HubSpot tarjoaa HubSpot Forms -työkalun, jonka avulla rakennat uusia lomakkeita verkkosivuston käyttöön. HubSpotin lomakkeet toimivat sekä HubSpot CMS -työkaluilla rakennetuilla verkkosivuilla että ulkopuolisella verkkosivustolla. 

HubSpotin lomaketyökalulla voit tehdä perusmuotoisia yhteydenottolomakkeita ja oppaanlatauslomakkeita, joita on upotettu verkkosivuston sisään. Näiden rakentaminen on hyvin yksinkertaista Drag & Drop -tyylistä rakentelua, jolloin lomakkeelle voi suoraan valita CRM-tietoja täydentäviä tietokenttiä. Lomakkeen täyttäneiden tiedot rekisteröityvät suoraan kontaktien ja heidän organisaatioidensa profiileihin talteen, mistä myyntitiimi pystyy niitä helposti hyödyntämään. Jos uusi kontakti täyttää lomakkeen, HubSpot luo automaattisesti kontaktin ja yrityksen profiilin CRM-järjestelmän puolelle, mikä säästää myyntitiimin aikaa sekä varmistaa sen, että CRM-järjestelmä täydentyy automaattisesti eivätkä tärkeät liidit (inbound-markkinointi) pääse hukkumaan esimerkiksi sähköpostien syövereihin. 

Tavallisten lomakkeiden lisäksi HubSpotilla voi rakentaa verkkosivustolle erilaisia inbound-markkinoinnin Pop-up- ja Slide in -lomakkeita, joita voi asettaa aktivoitumaan erilaisilla säännöillä. Nämä lomakkeet ohjaavat kävijöitä eteenpäin ja samalla myös keräävät tehokkaasti kevyitä inbound-liidejä sekä yhteydenottoja talteen, kuten soittopyyntöjä tai uutiskirjeen tilauksia.

Lomakkeen tyypin valinta HubSpotissa
Lomakkeen muokkaus HubSpotissa

6: Keskustelualustoilla asiakaskokemus kuntoon – HubSpot Live Chat ja Chatbot 

Asiakaskokemuksen ja sen myötä erilaisten keskustelualustojen suosio on kasvanut viime aikoina merkittävästi. Asiakkaat haluavat aktivoitua verkkosivuilla ja löytää itse vastauksia omiin kysymyksiinsä erilaisten Kysymyksiä ja vastauksia (UKK) -tyyppisien sisältöjen ja aktiivisten keskustelualustojen kautta. HubSpotin Conversation -työkalujen avulla saa lisättyä verkkosivustolle sekä Chat-alustan että Chatbot-alustan – tai vaikka molemmat! Inbound-markkinointi on siis laaja kokonaisuus, johon Chatbotitkin liittyvät.

HubSpot Live Chatin avulla voit ottaa verkkosivustollesi käyttöön keskustelualustan, jossa asiakaspalvelutiimisi tai myyntitiimisi on vastaamassa verkkosivuston kävijöiden kysymyksiin ja ohjaamassa heitä kohti oikeita ratkaisuja ja sisältöjä. Tällöin asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita voidaan erittäin helposti palvella ja auttaa reaaliaikaisesti. 

HubSpotin Chatbotin avulla saat verkkosivustollesi automatisoidun ohjelman, joka käy keskustelua verkkosivuston kävijöiden kanssa automaattisesti ja ohjaa heitä ennalta määritettyjen kysymyksien ja vastauksien perusteella kohti oikeita sisältöjä. Chatbotit ovat erittäin dynaamisia eikä bottien kanssa täydy tyytyä yhteen yksinkertaiseen polkuun, vaan niistä voidaan aidosti rakentaa täysin kustomoituja ja räätälöityjä työkaluja perustuen erilaisiin kysymyksiin ja vastauksiin. Samalla varmistat 24/7 toimivan asiakaspalvelun! Chatbot onkin erittäin tehokas työkalu (inbound-markkinointi) ja kanava inbound-liidien tunnistamiseen. 

HubSpotin Chatbotista on mahdollista ottaa useita versioita käyttöön yhdellekin sivustolle. Tällöin voit esimerkiksi etusivulla hyödyntää Chatbotia, joka kyselee yleisiä kysymyksiä. Kun kävijä siirtyy esimerkiksi kohti tiettyä palvelusivua, voit siellä käyttää Chatbotista versiota, joka keskustelee suoraan kyseiseen palveluun liittyvistä asioista. Tällöin voidaan varmistaa se, että Chatbot on käyttäjäystävällinen ja kulkee samassa tahdissa verkkosivuston kävijän kanssa.

Chatbot verkkosivuilla
Chatbotin rakentaminen Hubspotissa

7: Uutiskirjemarkkinointi – HubSpot Marketing Email 

Uutiskirjeet ja tiedotteet ovat edelleen yksi tärkeimmistä yritysten tiedotuskanavista ja inbound-markkinoinnin keinoista. HubSpot Marketing Email- työkalu on erittäin helppokäyttöinen ja toimii pääosin myös tuttuun tapaan Drag & Drop -menetelmällä, eikä sen käyttäminen vaadi koodaamisen osaamista. Erilaisia templateja on toki mahdollista rakentaa myös koodaamalla, jolloin voidaan varmistaa täysin räätälöity ulkoasu. HubSpotin uutiskirjeessä on suoraan valmiina erilaisia moduuleja, jolloin uusien kuvien, tekstien ja esimerkiksi painikkeiden sekä linkkien lisääminen on hyvin yksinkertaista ja sujuvaa. Uutiskirjeen rakennetta on mahdollista muokata joustavasti omaan tarpeeseesi sopivaksi etkä joudu tyytymään aina samankaltaiseen rakenteeseen. 

Kun uutiskirjemarkkinointi on käytössä HubSpotin työkalujen kautta, voit hyödyntää lähetyslistoissasi suoraan CRM-tietoja ja segmenttejä. Tällöin voit varmistaa sen, että erilaisille henkilöille ja rooleille lähtee juuri heitä kiinnostavaa viestintää. Tämä parantaa uutiskirjeen toimivuutta merkittävästi. 

HubSpotin Marketing Emailin raportointi on erittäin edistyksellinen ja siitä saa käyttöönsä erittäin paljon hyödyllistä dataa. Tavallisten klikkaus- ja avausprosenttien lisäksi yritys pystyy helposti seuraamaan yksittäisien linkkien toimivuutta, tarkempaa uutiskirjeen selaustietoa sekä uutiskirjeen lukuaikoja. Näitä tietoja hyödyntämällä uutiskirjemarkkinoinnin tehokkuuttakin on helppo parantaa. 

Uutiskirjemarkkinoinnin data on myös yhdistettävissä HubSpot Marketing Dashboardille, jolloin inbound-markkinoinnin kokonaisvaltainen analysointi on helpompaa, ja mikäli yritys hyödyntää HubSpotia myös CRM- ja myynnin järjestelmänä, ovat uutiskirjeen luvut helposti yhdistettävissä myös koko yrityksen liiketoiminnan tietoihin. 

Uutiskirjeen tekeminen Hubspotissa
Uutiskirjeestä kerätty data Hubspotissa

8: CRM-, myynnin ja markkinoinnin automaatiot – HubSpot Workflows 

HubSpotin Workflows -alusta on erittäin monipuolinen automaatiotyökalu, joka mahdollistaa muun muassa erilaisten myynnin automaatioiden, markkinoinnin automaatioiden ja CRM-automaatioiden rakentamisen. Markkinoinnin automaatiot ovat usein erilaisia uutiskirjeitä tai muita personoituja viestejä, jotka lähtevät tietyille henkilöille automaattisesti valittujen ehtojen täyttyessä. Markkinoinnin automaatio onkin yksi merkittävä inbound-markkinoinnin keino, joka mahdollistaa asiakkaiden ja liidien automaattista hoivaamista erilaisten uutiskirjeiden tai esimerkiksi SMS-viestien kautta. Lisäksi markkinoinnin automaation avulla yritykset pystyvät myös pisteyttämään ja luokittelemaan omia liidejään asettamiensa kriteerien avulla. Tällöin markkinointikampanjoitakin voidaan kehittää ja kohdistaa entistä tehokkaammin juuri oikeille Marketing Qualified Leadeille. 

Myynnin automaatioilla tarkoitetaan erilaisia myynnissä toistuvasti tapahtuvien rutiinien automatisoimista. HubSpotin myynnin automaatiotyökalujen avulla myyntitiimi saa tehokkaita työkaluja käyttöönsä, mikä säästää aikaa. Myynnin automaation avulla HubSpotista pystyy esimerkiksi sopimaan tapaamisia automaattisesti, lähettämään erilaisia personoituja followup-viestejä sekä toisaalta myös tehostamaan sisäistä toimintaa. Tällaisia automaattisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi asiakaskommunikaatiosta huolehtiminen tai vanhenevaa tarjousta koskeva tehtävä. 

HubSpotin Workflows -työkalulla on mahdollista toteuttaa myöserilaisia CRM- ja asiakaspalvelun automaatiokampanjoita. Tällaisia automaatioita ovat esimerkiksi kontaktien ja yritysten tietojen automaattinen täydentäminen ulkopuolisista rekistereistä tai erilaisten asiakaspalvelun tukipyyntöjen automaattinen perustaminen ja ohjaaminen oikealle henkilölle hoidettavaksi.

Automaation rakentaminen Hubspotissa

9: Kustomoitua raportointia – HubSpot Dashboards 

Inbound-markkinointi – HubSpot tarjoaa siihen loistavia työkaluja, mutta ilman toimivaa raportointia ja seurantaa kaikkea hyötyä markkinoinnista ei voida millään saada irti. Inbound-markkinoinnin edistykselliseen raportointiin on tarjolla kattavasti erilaisia työkaluja, joista päätyökaluina toimivat HubSpot Reports ja HubSpot Dashboards -osiot.  

HubSpotin raportoinnin työkaluilla pystyt rakentamaan erilaisia koottuja työpöytänäkymiä ja valita, minkälaisia mittareita ja raportteja kussakin näkymässä halutaan seurata. Voit siis rakentaa erittäin joustavasti erilaisia työpöytänäkymiä niin markkinoinnin, myynnin kuin asiakaspalvelunkin käyttöön. Työpöydät ovat reaaliaikaisia ja automaattisia, ja luvut päivittyvät raportteihin määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Voit seurata raportteja monipuolisesti ja tehdä esimerkiksi erilaisia vertailuja aiempiin aikajaksoihin tai seurata lukujen kehitystä kumulatiivisesti. 

Myynnin raportoinnissa saat rakennettua erilaisia mittareita ja raportteja, joilla voidaan seurata esimerkiksi myynnin ennustetta, avoimia tarjouksia, tiimien ja käyttäjien aktiviteetteja tietyllä aikajaksolla sekä tietysti toteutunutta myyntiä verrattuna tavoitteisiin. Myynnin raporteista on siis mahdollista rakentaa erittäin joustavasti juuri sellaisia näkymiä, joille on tarve. Ja kustomoidut raportin rakentamistyökalut tietysti mahdollistavat täysin vapaat kädet! 

Markkinoinnin raportoinnissa pystyt seuraamaan erilaisia inbound-markkinoinnin ydinlukuja, kuten sivuston kävijämäärän ja uusien liidien kehitystä, eri markkinointikanavien toimintaa sekä markkinoinnin tuottavuutta. Ja tässä onkin se yksi HubSpotin suurimmista arvoista: myynnin ja markkinoinnin data ovat samassa paikassa nähtävillä ja yhdistettävissä toisiinsa. Tämän ansiosta voit aidosti seurata liiketoiminnan kokonaisuutta:

  • Mitkä markkinointikanavat tuottavat liidejä?
  • Kuinka myynti onnistuu saamaan liideistä uusia asiakkuuksia?
  • Missä ovat mahdolliset ongelmakohdat, joita tulee kehittää?

Inbound-markkinointi ei ole ihmetekoja. Kun markkinointi ja myynti pelaavat aidosti samalla kentällä yhteistyössä, pystytään helpommin tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat yrityksen liiketoiminnan kokonaisuudessa eikä keskitytä joko myyntiin tai markkinointiin pelkästään omina kokonaisuuksinaan.

Marketing Dashboard HubSpotissa
Myynnin ennuste Hubspotin raportissa
Aktiviteetin tiimeittäin HubSpotin raportissa

Inbound-markkinointi, kysy lisää!

Inbound-markkinointi: haluatko kuulla aiheesta lisää juuri teidän liiketoimintanne näkökulmasta? Myynninmaailma Oy on inbound-markkinoinnin asiantuntijayritys ja HubSpot Platinum Partner. Tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelut inbound-markkinoinnin ympäriltä ja autamme asiakkaitamme liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Palvelevat ja asiansa tuntevat B2B-markkinointitoimistomme ammattilaiset ovat yritystäsi varten. Ota yhteyttä ja varaa palaveri asiantuntijoidemme kanssa! 

Ota yhteyttä