Mitä hakukoneoptimointi (SEO) käytännössä tarkoittaa? – Opi perusteet

Artikkelin sisällysluettelo:

Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on prosessi, jolla parannetaan verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tulossivuilla. Toisin sanoen hakukoneoptimoinnissa on kyse siitä, kuinka saat lisää silmäpareja verkkosivuillesi. Mitä korkeampi sivustosi sijoitus hakutuloksissa on, sitä todennäköisemmin käyttäjät löytävät sinne.

Hakukoneoptimointiin sisältyy useita verkkosivuston sisäisiä ja ulkoisia toimintoja, jotka kaikki osaltaan vaikuttavat sivuston näkyvyyteen. Esimerkiksi verkkosivuston sisällön laatu, rakenne ja siihen linkittyvien muiden verkkosivustojen määrä ovat kaikki tekijöitä, joiden optimoinnilla voidaan parantaa sivuston sijoitusta hakukoneissa.

Hakukoneiden näyttämät tulokset koostuvat orgaanisista hakutuloksista sekä maksullisista mainoksista. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on lisätä hakukoneiden kautta syntyvää ilmaista liikennettä verkkosivuille. Orgaanisen verkkosivuliikenteen hankkiminen tai kasvattaminen ei kuitenkaan ole ihan helppo tai yksinkertainen tehtävä. Tuloksellinen hakukoneoptimointi vaatii asiantuntijuutta, pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa panostusta hyvien tulossijoitusten ylläpitämiseksi.

On myös tärkeää muistaa, että SEO on vain yksi osa laajempaa verkkosivuston markkinointistrategiaa. Esimerkiksi sosiaalinen media, maksettu mainonta ja sähköpostimarkkinointi ovat hakukoneoptimoinnin ohella tärkeitä toimintoja sivuston kävijämäärien kasvattamisessa.

Miten hakukoneoptimointia (SEO) tehdään?

Verkkosivuston sijoitusta hakutuloksissa voidaan parantaa monin eri tavoin. Hakukoneoptimoinnin perustoiminnot voidaan kuitenkin jakaa kahteen pääkategoriaan, joita ovat on-page SEO ja off-page SEO. On-page SEO tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joita voit tehdä verkkosivustosi sisällä parantaaksesi sen näkyvyyttä ja sijoitusta hakukoneiden tulossivuilla. Esimerkiksi otsikkotunnisteiden ja metakuvausten optimointi, avainsanarikkaan sisällön käyttö sekä sisäinen linkitys ovat osa on-page SEO:n toteutusta.

Sivun ulkoinen hakukoneoptimointi eli off-page SEO puolestaan tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joita voit tehdä oman verkkosivustosi ulkopuolella sen näkyvyyden parantamiseksi. Tähän sisältyvät esimerkiksi ulkoisten linkitysten luominen ja sosiaalisen median hyödyntäminen. Off-page SEO:ssa on kyse pidempiaikaisesta prosessista, jonka tavoitteena on vähitellen kehittää verkkosivuston uskottavuutta. Sekä on-page- että off-page SEO ovat tärkeitä verkkosivustosi mahdollisimman korkean hakutuloksen kannalta.

Sivun sisäisten ja ulkopuolisten SEO-toimenpiteiden lisäksi hakukoneoptimointiin sisältyy olennaisena osana analytiikka. Se on jaksottainen prosessi, jossa seurataan verkkosivuilta takaisin saatavaa dataa ja analysoidaan sitä mahdollisesti tarvittavien muutosten havaitsemiseksi.

Jokainen yritys haluaa varmasti sijoittua hakutuloksissa mahdollisimman korkealle ja olla näin ollen mahdollisimman helposti potentiaalisten asiakkaiden löydettävissä. Kilpailutilanteen kiristyessä yhä useammat yritykset etsivät keinoja päästä kilpailijoidensa edelle, ja yksi keino on kasvattaa oman sivuston liikennettä ja liidien määrää panostamalla hakukoneoptimointiin.

Jos myös kilpailijasi investoivat hakukoneoptimointiin, he saattavat päästä sinua paremmille sijoituksille. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että menetät yrityksesi verkkosivuliikennettä ja liidejä kilpailijoille. Kilpailijoiden edellä pysyminen vaatii siis sinulta myös kilpailijoiden hakukonetoiminnan seuraamista, jotta voit mukauttaa oman SEO-strategiasi sen mukaisesti.

Miten päästä Googlen etusivulle?

Vaikka hakukoneoptimoinnin pääperiaatteet ovat melko yhteneviä eri palveluntarjoajien välillä, hakukoneiden toiminnoissa ja algoritmeissa on joitain eroja. Hakukoneoptimointia tehtäessä järkevintä on kuitenkin keskittyä Googlen hakuperiaatteiden mukaiseen optimointiin, sillä Google on hakukoneista ylivoimaisesti käytetyin tavoittaen yli 90 prosenttia Internetin käyttäjistä. Jos verkkosivustosi ei siis ole helposti löydettävissä Googlesta, menetät huomattavan osan saatavilla olevasta ilmaisesta näkyvyydestä verkkosivustollesi.

Googlen hakukoneen tärkeimpänä tehtävänä on palvella käyttäjiään mahdollisimman onnistuneesti. Tähän tarkoitukseen se käyttää noin 200 eri arviointikriteeriä järjestäessään verkkosivuja hakutuloksiin. Tehokkaan SEO-strategian toteuttaminen voi siis olla monimutkaista ja aikaa vievää, mutta jos haluat parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä sijoittumalla Googlen etusivulle, työ on sen arvoista.

Googlen algoritmit pyrkivät näyttämään laadukasta ja hakusanoja vastaavaa sisältöä nopeasti ja vaivattomasti. Jotta SEO-strategiasi tuottaisi mahdollisimman hyviä tuloksia, keskity siis palvelemaan kohderyhmiäsi muiden SEO-toimenpiteiden lisäksi mahdollisimman hyvin verkkosivujesi kautta. Varmista myös, että Googlen on helppo indeksoida sivustosi, jotta se on ylipäätään löydettävissä Googlen kautta.

Miten hakukoneoptimointi (SEO) toimii?

Hakukoneoptimointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten verkkosivuston sisällön laatu, rakenne ja siihen linkittyvien muiden verkkosivustojen määrä. Verkkosivuston sisällön laatu on yksi sen tärkeimmistä sijoitukseen vaikuttavista tekijöistä. Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen merkityksellisiä ja hyödyllisiä tuloksia, joten ne sijoittavat sisällöltään laadukkaat verkkosivustot korkeammalle kuin heikkolaatuiset. Jotta verkkosivustosi sisältö luokitellaan laadukkaaksi, sen tulee olla hyvin kirjoitettua ja informatiivista. Sisällön tulee sisältää myös runsaasti sille olennaisia avainsanoja, jotta aiheesta tietoa etsivät käyttäjät löytävät sivulle helposti.

Verkkosivuston rakenteella on myös merkitystä sen sijoitukseen. Sivustot, joilla on helppo navigoida ja joissa on selkeä hierarkia, sijoittuvat todennäköisesti korkeammalle kuin sivustot, joita on vaikea käyttää tai joiden ulkoasu on sekava. Lisäksi verkkosivustojen mobiiliystävällisyys on yhä tärkeämpää hakukoneiden arvioinnissa. Koska yhä useammat käyttävät nettiä mobiililaitteilla, myös hakukoneet suosivat mobiiliystävällisiä ja nopeasti latautuvia sivustoja.

Tärkeä merkitys hakukoneoptimoinnille on myös sivustolle ohjaavilla linkeillä. Muilta verkkosivuilta ohjatut linkit osoittavat hakukoneille, että sivustosi on laadukas ja merkityksellinen. Mitä enemmän linkkejä sivuillesi on johdettu, sitä korkeampi sijoituksesi todennäköisesti on. Kaikki linkit eivät kuitenkaan ole samanarvoisia. Laadukkaiden sivustojen, kuten uutissivustojen tai suuryritysten linkit merkitsevät enemmän, kun taas ostetut linkit voivat olla jopa haitallisia sivustosi näkyvyydelle. Keskity siis hankkimaan linkkejä vain hyvämaineisista lähteistä.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) aloittaminen ja perusteet

Hakukoneoptimointiin ei ole vain yhtä oikeaa lähestymistapaa. Prosessiin sisältyy kuitenkin joitakin yleisiä perusperiaatteita, jotka kaikkien verkkosivujen omistajien ja yritysten tulisi tuntea – ainakin halutessaan parantaa näkyvyyttään ja sijoitustaan hakukoneiden tulossivuilla.

Ensimmäinen optimoinnin askel on ymmärrys siitä, miten hakukoneet käytännössä toimivat. Kun käyttäjä kirjoittaa hakukoneeseen kyselyn, kone etsii algoritmien avulla internetistä käytettyjen hakutermien kannalta merkityksellistä sisältöä. Algoritmit ottavat huomioon useita tekijöitä, kuten sisältöjen laadun, käytettyjen avainsanojen merkityksellisyyden sekä kunkin verkkosivuston suosion. Kun hakukone on löytänyt kyselyä vastaavat verkkosivustot, se asettaa ne tärkeysjärjestykseen näyttäen hakusanojen kannalta olennaisimmat verkkosivustot hakutulosten yläosassa.

Varsinainen hakukoneoptimointi on syytä aloittaa yrityksen nykytilan analysoinnilla, kilpailijakartoituksella ja avainsanatutkimuksella. Määrittele siis aluksi 3-5 kilpailijaasi ja tutki, miten ne sijoittuvat hakutuloksissa verrattuna sinuun. Kilpailijakartoituksen tarkoituksena on selvittää, miten pääset päihittämään kilpailijasi hakutuloksissa. Avainsanatutkimuksessa puolestaan tutkitaan tuotteeseesi tai palveluusi liittyviä hakutermejä, jotta voit löytää oman yrityksesi kannalta tehokkaimmat avainsanat.

Avainsanavolyymien tutkimiseen löytyy useita maksullisia sekä maksuttomia työkaluja, kuten Googlen Keyword Planner. Pelkästään termien hakumäärät eivät kuitenkaan määrittele niiden toimivuutta – usein haettu termi voi olla hakuvolyymiltaan suuri, mutta ei kerro tarpeeksi juuri sinun tuotteestasi tai palvelustasi. Parhaimman tuloksen saat tarkastelemalla asiaa oman kohdeyleisösi kautta selvittämällä heidän kannaltaan merkityksellisimmät avainsanat. Tarkkaile siis kohdeyleisösi toimintaa ja yritä selvittää, miten he hakevat tarvitsemiaan tuotteita ja palveluita. Kovin kilpaillut termit ovat myös hakukoneoptimoinnin kannalta haastavia, mutta eivät missään nimessä mahdottomia.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) hinta

Hakukoneoptimoinnin kustannukset vaihtelevat projektin laajuuden ja tarvittavan työmäärän mukaan. Vaadittuun työmäärään vaikuttaa muun muassa toimialasi kilpailutilanne, verkkosivustosi nykytila sekä SEO:lle asetetut tavoitteet. Jos yritykseksi on erittäin kilpailulla toimialalla, joudut todennäköisesti maksamaan enemmän SEO-palveluista kuin vähemmän kilpailluilla aloilla toimivat yritykset. Tämä johtuu siitä, että tulosten saavuttaminen vaatii tällöin suhteessa enemmän aikaa ja vaivaa.

Myös verkkosivustosi nykytila vaikuttaa siihen, kuinka paljon sinun on panostettava SEO-palveluihin. Jos sivustosi on aivan uusi, perustason saavuttaminen hakukoneoptimoinnissa vaatii enemmän työtä, kuin jos verkkosivustosi on jo valmiiksi melko hyvin optimoitu. Kummassakin tapauksessa panostaminen laadukkaisiin hakukoneoptimointipalveluihin on kannattavaa, jos haluat nähdä hyviä tuloksia ja kehitystä sivustosi liikenteessä.

Jos haluat tosissasi sijoittua korkeammalle hakukoneiden tulossivuilla, ja sen kautta saada enemmän liikennettä ja myyntiä, säännöllisen hakukoneoptimoinnin toteuttaminen on erittäin suositeltavaa. Laadukkaaseen ja kattavaan hakukoneoptimointiin sijoittaminen tuottaa aina parempia tuloksia kuin pintapuolinen toteutus. Hakukoneoptimointia onkin vaikeaa tai lähes mahdotonta saada kerralla valmiiksi, sillä hyvien tuloksien aikaansaaminen vaatii jatkuvaa työtä ja muuttuviin tilanteisiin reagointia.

Hakukoneoptimointi (SEO) opas

1) Optimoi Title, meta description ja otsikko -kentät:

Title-otsikko näkyy selaimen yläosassa ja toimii hakukoneiden tuloksissa klikattavana otsikkona. Tämä on yksi tärkein yksittäinen seikka hakukoneoptimoinnin kannalta. Meta Description puolestaan on lyhyehkö tekstin pätkä heti title-kentän alapuolella. Tässä kohdassa voit kertoa, mikä on yksittäisen sivun sisältö ja houkutella kävijän klikkaamaan sivustolle. Itse sivuilla näkyy puolestaan otsikkotunnisteita (H1-H6), joita käytetään verkkosivujen sisällön jäsentämiseen. Hakukoneet käyttävät niitä ymmärtääkseen sisältösi hierarkian – varmista siis, että käytät niitä viisaasti ja sisällytät kohdeavainsanasi vähintään yhteen niistä.


2) Käytä avainsanarikasta laadukasta sisältöä:

Jotta verkkosivusi sijoittuisi korkealle tietyillä avainsanoilla, sinun on käytettävä näitä avainsanoja koko sisällössäsi. Mutta varo – älä täytä sisältöäsi liian monilla avainsanoilla, sillä se heikentää mahdollisuuksiasi sijoittua korkealle hakukoneiden tulossivuilla. Älä siis keskity vain avainsanan viljelyyn, vaan kiinnitä huomio laadukkaaseen, asiapitoiseen sisältöön. Myös sisällön määrällä on merkitystä, ja lähtökohtaisesti pidemmät sisällöt menestyvät hakukoneissa paremmin kuin lyhyet tiivistelmät. Mitä kilpaillumpi termi on kyseessä, sitä laajemmat sisällöt pärjäävät hyvin hakukoneissa.


3. Sisäinen linkitys:

Sisäiset linkit verkkosivustosi yhdeltä sivulta toiselle auttavat hakukoneita ymmärtämään verkkosivustosi rakennetta ja voivat myös parantaa sijoitusta hakutuloksissa. Varmista siis, että linkität sivusi muille asiaankuuluville sivuille aina kun mahdollista.


4. Optimoi kuvat ALT-tunnisteiden avulla.

Kuvat ovat tärkeä osa mitä tahansa verkkosivua, mutta hakukoneet eivät osaa lukea niitä suoraan. Jotta voit optimoida kuvan hakukoneoptimointia varten, sinun on lisättävä kuvaan sitä mahdollisimman tarkasti kuvaava ALT-tagi. Tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään, mikä kuva on, ja indeksoimaan sen oikein.

Ota yhteyttä