Digitaalinen myynti haltuun Oneflown ja HubSpotin avulla

HubSpot ja Oneflow logot

Myynninmaailma ja Oneflow yhteistyössä tehostamassa myyntiorganisaatioiden digitaalisen myynnin kehittämistä

Digitaalinen myynti on nyt kovassa nousussa, kun koko B2B-ostokäyttäytyminen on muuttunut radikaalisti. Valta on siirtynyt myyjältä asiakkaalle, ja asiakkaat odottavat yhä parempaa ja helpompaa ostokokemusta. Samalla asiakkaiden odotukset varsinaisissa myyntikohtaamisissa ovat nousseet merkittävästi, kun hakukoneiden ja sosiaalisen median kautta on saatavilla niin paljon tietoa. Onnistuminen kasvussa vaatiikin myyntiorganisaatioilta vahvaa panostusta ja kehitystoimenpiteitä digitaaliseen myyntiin. Miten digitaalisessa myynnissä sitten tulisi lähteä liikkeelle?

Miten liikkeelle digitaalisessa myynnissä? Asiakashallinta kuntoon CRM-järjestelmän avulla

Tärkeintä digitaalisessa myynnissä on asiakasymmärrys – myyntiorganisaation tulee aidosti ymmärtää asiakkaan haasteet ja tarpeet sekä toisaalta myös historia. Tähän vaaditaan modernia CRM-järjestelmää, jonka avulla tietoja pystytään keräämään automaattisesti, monikanavaisesti ja helposti yhden näkymän sisään. Asiakasymmärryksen lisäksi modernit CRM-järjestelmät tarjoavat toki myös paljon automaatioita myyjän arjen tukemiseen. Näin varmistetaan, että myyjä saa käyttää mahdollisimman paljon aikaansa päätyöhön eli asiakaskohtaamisiin. 

Haluatko kuulla lisää myynnin automaatioista B2B-yrityksessä? Lue blogikirjoitus: Myynnin automaatio B2B-yrityksessä – Näin vapautat myynnin aikaa laadukkaisiin asiakaskohtaamisiin.

HubSpotin CRM-järjestelmän avulla organisaatio saa käyttöönsä modernin asiakashallintajärjestelmän, myynnin hallinnan työkalut sekä myynnin automaatiot. HubSpot tarjoaa asiakkailleen myös laajamittaiset markkinointi- ja asiakaspalvelutyökalut, joiden avulla lähes kaikkia myyntiorganisaation tärkeimpiä tehtäviä hallinnoidaan yhden työkalun avulla. Asiakasdatan laatu ja keskittäminen kohentuvat sekä myyntiorganisaation henkilöstön aikaa säästyy, kun työkalut löytyvät saman ohjelmiston sisältä. 

Haluatko tutustua tarkemmin HubSpotin työkaluihin? Lataa maksuton tallenne webinaarista: HubSpot tukemaan inbound-markkinointia

HubSpotin kaltaisen modernin asiakashallintajärjestelmän avulla yritys pystyy ottamaan ison harppauksen kohti digitaalista myyntiä. Kaikki asiakkaiden tiedot saadaan kerättyä yhteen järjestelmään niin myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun kuin palvelun toimittajienkin osalta. Järjestelmä mahdollistaa myyjille myös automaattisen aktiviteettien kirjaamisen sekä helpon myyntiprojektin hallinnan.

Mitä seuraavaksi? Sähköisen myynnin työkalut kuntoon

Kun myyntiorganisaation sisäiset työkalut on saatu kuntoon CRM-järjestelmän avulla, täytyy kääntää ajatukset taas asiakkaan suuntaan. Kuinka asiakkaan ostokokemusta voidaan parantaa?

Erityisesti Suomessa B2B-puolella käytetään usein tarjouksen rakennustyökaluina useamman järjestelmän kokonaisuutta. Mukana voi olla ERP-järjestelmää, Wordia, Exceliä, PowerPointtia ja PDF-tiedostoja, joiden lisäksi asiakkaalta tarvittavat tilausvahvistukset kerätään vielä joko yhdellä erillistyökalulla tai pelkästään sähköpostikuittauksina. Tämä luo organisaatioille useita haasteita:

  • Tiedot ovat hajautettuna useammassa järjestelmässä, jotka eivät keskustele keskenään, eivätkä tiedot ole hyödynnettävissä tai raportoitavissa. 
  • On olemassa riski, että jokin työkalu tai järjestelmä jää täyttämättä.  
  • Myyjä tekee valtavasti päällekkäistä työtä jokaisen tarjouksen kanssa, eikä aikaa jää asiakastyöhön. 
  • Asiakkaan ostokokemus on monimutkainen, vaativa ja aikaa vievä. 

Jotta asiakkaan ostokokemus saadaan helpoksi, on myyntiorganisaatioiden mietittävä oma tarjousprosessinsa uusiksi. Tarjousten ja sopimusten hallintaa varten on olemassa erilaisia digitaalisia työkaluja kuten Oneflow, jonka avulla myyntiorganisaatio voi modernisoida omaa tarjousprosessiaan huomattavasti parantaen sekä myyjän että ostajan kokemusta.

Mikä on Oneflow ja mitä se mahdollistaa?

Oneflow on moderni tarjous- ja sopimushallinnan työkalu, jonka avulla myyntiorganisaatiot voivat hoitaa tarjousprosessin aina tarjouksen rakentamisesta asiakkaan allekirjoitukseen ja tilausvahvistukseen asti. Oneflown avulla yritykset voivat rakentaa visuaalisia, brändinsä mukaisia tarjouksia sähköisesti ja toimittaa ne asiakkaille suoraan sähköpostiin. Samalla asiakkaat voivat käydä keskustelua myyntiorganisaation kanssa ja jättää tarjoukseen esimerkiksi erilaisia kommentteja. Kun tarjous on molemmille osapuolille hyvä, mahdollistaa Oneflow myös modernit sähköiset allekirjoitustyökalut esimerkiksi pankkivarmenteen kautta.  

Oneflow on verkkopohjainen palvelu, joten tarjouksen päivitys onnistuu helposti ja tarjoukseen saa mukaan esimerkiksi videon tai muita liitetiedostoja. 

Oneflowsta löytyy myös valmis integraatio HubSpot CRM -järjestelmään, jolloin asiakas- ja myyntihallintajärjestelmä saadaan liitettyä yhteen tarjoushallinnan kanssa. Tämä suoraviivaistaa myyntiorganisaation toimintaa, säästää myyjän aikaa ja tekee myyntiprosessin seurannasta helpompaa.  

Miten prosessi toimii Oneflown ja HubSpotin välillä?

  • Aloita tarjouksen rakentaminen suoraan HubSpotin myyntiprojektin sisältä.
  • Käytä valmiita pohjia.
  • Muokkaa visuaalista tarjousta.
  • Toimita tarjous asiakkaalle sähköisesti.
  • Allekirjoita sopimus sähköisesti asiakkaan kanssa.

Yhteenveto

Haluatko kokeilla Oneflowta? Pyydä maksuton esittely >> tämän lomakkeen kautta. Saatavilla on myös maksuton kokeilujakso, johon kuuluu myös käyttökoulutus. Kokeilujakson avulla saat parhaan kuvan Oneflown mahdollisuuksista. 

Käytätkö jo HubSpottia ja Oneflowta? Ota käyttöösi integraatio suoraan HubSpotin App Marketplacelta: https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sales/sales-enablement/oneflow.

Lue lisää Oneflown ja HubSpotin integraatiosta täältä: https://oneflow.com/integrations/hubspot/.   

Ota yhteyttä