B2B-yritys! Ota nämä 7 asiaa huomioon ennen markkinoinnin tehostamista 

1. Onko verkkosivustosi uskottava?

Yrityksen verkkosivusto on tärkeä osa markkinointia ja viestintää. Se antaa yrityksestä ensivaikutelman ja luo uskottavuutta potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Tärkeintä sivustolla on osata kertoa lyhyesti ja ymmärrettävästi, mitä tekee ja kenelle, ja miten palvelu tai tuote on hankittavissa. Liiketoiminnan kannalta oleelliset asiat pitää osata viestiä oikein ja ymmärrettävästi omille kohderyhmille.

Verkkosivujen on syytä olla kunnossa myös teknisesti, jotta ne toimivat nykypäivän vaatimusten mukaisesti. Mitä syvemmin yritys pystyy verkkovierailijoihin vaikuttamaan, sen uskottavampaa ja luotettavampaa yrityksen tarjonta vierailijan silmissä on.

2. Löytyyhän yrityksesi Googlesta?

Tänä päivänä yli 90 % B2B-liiketoiminnan ostotapahtumista alkaa Googlesta. Potentiaaliselle asiakkaalle et ole edes olemassa, jos sinua ei löydy verkosta. Orgaaninen (ilmainen) liikenne on yrityksen tärkeintä liikennettä. Sitä voidaan kuitenkin tukea tehokkaasti maksetulla Google-mainonnalla, jotta liiketoiminnan kannalta tärkeimmät hakusanat tuovat yrityksen esille.

3. Ovathan tavoitteet kunnossa verkkosivuilla?

Digitaalisessa markkinoinnissa harvoin riittää se, että yksi osa-alue on kunnossa. On tärkeää hahmottaa kokonaisuus ja kasvattaa omaa asiakasymmärrystä siitä, miten kohderyhmät toimivat ja tekevät ostoksiaan. Kuinka kohderyhmäni käyttäytyy verkossa, ja kuinka se tietoa etsii? Miten rakennan sisällön, joka tukee löydettävyyttä?

Jotta verkkosivusto ei jää staattiseksi esitteeksi, on jo toteutusvaiheessa hyvä olla selvillä ne toimenpiteet, joita verkkosivuston kävijöiden halutaan tekevän. Oletko asettanut myynnilliset tavoitteet sivustolle? Niiden kautta voidaan seurata myös markkinoinnillisten panostusten tuloksia. Kun markkinointi tukee liiketoimintaa, on tärkeimpänä tavoitteena myynnin lisääminen. Tärkeintä on mitata liiketoiminnan kannalta relevantteja asioita.

Blogikirjoituksen kirjoittaja Kalle Teliranta kuvassa oikealla.

4. Miten myynti ja markkinointi toimivat yhdessä?

Mitä integraatioita verkkosivustolla on käytössä? Kuinka verkkovierailijat tunnistetaan, ja kuinka data kerätään talteen? Onko mahdollinen CRM-järjestelmä ajan tasalla, jotta siihen voidaan kerätä dataa niin markkinoinnista kuin myynnistä? Entä yhteydenotot, jäävätkö ne sähköpostiin vai kerätäänkö niitä yhteen järjestelmään?

Myynnin ja markkinoinnin yhteinen järjestelmä helpottaa asiakashallintaa ja auttaa kohdentamaan markkinointia tehokkaammin. Tarkoitus ei ole kuitenkaan hankkia järjestelmää vain hankkimisen ilosta, vaan tehostaa ja automatisoida prosesseja sekä ajankäyttöä ja antaa lisää aikaa itse myyntityölle. Esimerkiksi HubSpotin ilmainen CRM ja Marketing Starter toimivat tähän asiaan mainiosti. Sen ominaisuuksia pystyy myös laajentamaan myöhemmin tarpeen kasvaessa.  

5. Onhan verkkosivuillasi ajankohtaista ja kohderyhmiäsi kiinnostavaa sisältöä?

Onko sivustosi sisältö ajankohtaista ja helposti päivitettävää? Ajankohtainen sivu luo mielikuvan aktiivisesta toimijasta, jolla asiat ovat ajan tasalla. Ajankohtaisuutta voidaan tukea sosiaalisen median kautta, tuomalla verkkosivujen sisältöjä esiin päivityksillä. Aktiivinen sosiaalisen median päivittäminen toki vaatii sisältösuunnitelman, jotta säännöllisyys tekemisessä säilyy.

B2B-liiketoiminnassa vakuuttavuutta voidaan lisätä asiakastarinoilla ja referensseillä. Referensseillä vakuutetaan mahdollinen uusi asiakkuus tekemisen ja toiminnan laadusta. Ajankohtaiset uutiset, blogit ja muut laadukkaat sisällöt auttavat ajankohtaisuudessa ja tukevat hakukonelöydettävyyttä.

6. Onhan verkkosivustoasi vaivatonta päivittää?

Pääsethän itse päivittämään verkkosivuja helposti? Verkkosivuston hallinta on syytä pitää aina itsellään. Markkinointikumppanille voi antaa oikeudet tehdä esimerkiksi päivityksiä sivuille. Näin sivuston päivittäminen on kustannustehokasta ja suoraviivaista.

Webbihotelli sekä sivuston hosting-palvelu kannattaa tehdä suoraan toimijan kanssa ilman välikäsiä. Monella tarjoajalla on paketoituna ns. oma hosting-palvelu, mutta se ei yleensä tuo muuta kuin lisämaksua, koska palvelun sisältö on sama kuin suorassa sopimuksessa.

7. Onhan pääviestisi ja visuaalinen ilmeesi kirkas ja yhdenmukainen?

Visuaalinen ilme sekä pääviestit ovat merkittävä osa yrityksen kokonaisbrändiä ja strategista suuntaa. Yrityksen visuaalinen ilme ei tarkoita vain verkkosivuston ulkoasua, logoa tai yrityksen värimaailmaa, se on kytköksissä koko liiketoimintaan ja luo mielikuvaa yrityksen toiminnasta. Mitä selkeämpi ja yhdenmukaisempi yrityksen ilme ja pääviesti on, sitä johdonmukaisempaa yrityksen on viestiä omasta tekemisestään.

Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu on myös suoraviivaisempaa ja kustannustehokkaampaa, kun yrityksellä on selkeät pääviestit ja tarkkaan määritelty visuaalinen ilme.  Uudistus on hyvä toteuttaa esimerkiksi silloin, kun ollaan tekemässä strategian muutosta tai halutaan erottautua kilpailijoista.

Nämä seitsemän asiaa on hyvä muistaa ennen markkinoinnin tehostamista ja silloin, kun tavoitteena on kehittää entistä parempaa, yrityksen näköistä markkinointia ja viestintää. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kaikki pitäisi laittaa kerralla uusiksi, vaan kannattaa tehdä suunnitelma, mitä uudistetaan ja millä aikataululla. Muista pitää tavoitteet mukana uudistuksen aikana.

Myynninmaailmalaiset auttavat mielellään näissä asioissa. Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä markkinointisi ja viestintäsi kuntoon.

Ota yhteyttä