Mikä on HubSpot? – Opas HubSpotin maailmaan

HubSpot on moderni myynnin- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmä, jonka sisään on nivottu tärkeimmät asiakkuudenhallinnan, markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun työkalut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Työkalut on suunniteltu tukemaan toisiaan saumattomasti niin, että käyttäjällä olisi kaikki tarvittava saman katon alla. HubSpot mahdollistaa organisaation myynnin, markkinoinnin, asiakashallinnan ja asiakaspalvelun jouhevan ja tehokkaan yhteispelin yhden järjestelmän avulla. 

HubSpot CRM – asiakkuudenhallinta tehty helpoksi 

Asiakkuudenhallinta on helpompaa, edullisempaa ja tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Nykyteknologian mahdollistamat pilvipohjaiset CRM-järjestelmät takaavat sen, että järjestelmään päästään käsiksi mistä tahansa ja milloin tahansa – jopa mobiililaitteilla. 

CRM-järjestelmän helppokäyttöisyyttä voidaankin pitää elinehtona koko järjestelmän toimivuudelle, sillä tänä päivänä asiakkuudenhallinta ei ole ainoastaan myynnin tehtävä, vaan osa koko organisaation toimintamallia, strategiaa ja päivittäistä arkea. 

HubSpot sisältää täysin ilmaisen CRM-järjestelmän, jonka ympärille kaikki muut HubSpotin toiminnallisuudet ja työkalut lopulta rakentuvat. Järjestelmän avulla kontaktien tiedot pysyvät järjestyksessä ja ajan tasalla. Samalla kaikki yksittäisten kontaktien ja heidän organisaatioidensa aktiviteetit tallentuvat järjestelmän sisälle aikajärjestyksessä. Aktiviteetteja pääsee tarkastelemaan tarvittaessa vielä vuosienkin päästä. 

Jokaisen kontaktin tietoihin saadaan helposti ja suurimmaksi osaksi automaattisesti kirjattua esimerkiksi sähköpostit, liitetiedostot, puhelut, muistiinpanot, tapaamiset ja asetetut tehtävät. Nämä tiedot ovat koko organisaation hyödynnettävissä ja nähtävissä niin reaaliajassa kuin pitkänkin ajan jälkeen. Näin koko asiakkuudenhallinta on tehokkaampaa, kun kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä ja samasta paikasta eikä yksittäisen organisaation jäsenen tietokoneelta, sähköpostin uumenista tai omista muistiinpanoista. 

Vastaavasti kontaktin aktiviteetit organisaatiota kohtaan tallentuvat myös automaattisesti järjestelmään, joten organisaatio pysyy koko ajan kartalla siitä, mitä toimenpiteitä kontakti on itse toteuttanut organisaation suuntaan. Esimerkiksi mainosten klikkaukset, lähetetyt palautteet ja lomakkeet sekä sivukatselut ovat helposti nähtävissä jopa minuutin tarkkuudella. 

Kaikki tämä on erittäin arvokasta dataa, joka monella organisaatiolla jää hyödyntämättä. Usein käy niin, että käytetään paljon resursseja siihen, että saadaan tuotettua lisää liidejä ja asiakkuuksia, mutta samalla unohdetaan pitää huolta jo olemassa olevasta asiakaskunnasta ja liideistä. HubSpot CRM varmistaa asiakkuudenhallinnan helppouden ja tehokkuuden, joten hyvä asiakaskokemus on mahdollista säilyttää koko ostopolun ajan.  

Marketing Hub – markkinoinnin työkalut vihdoin samassa paikassa 

Useita eri järjestelmiä omine kuukausimaksuineen, selaimessa auki kymmeniä välilehtiä ja monia eri asiakastietokantoja eri järjestelmissä, jotka eivät suostu edes keskustelemaan saumattomasti keskenään. Kokonaiskuvan sekä raportoinnin muodostaminen osoittautuu näin ollen haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. Kuulostaako tutulta?  

HubSpotin Marketing Hub on kuitenkin onnistunut saamaan kaikki tärkeät markkinoinnin työkalut saman järjestelmän alle. Parasta tässä on se, että HubSpotin CRM-järjestelmän tietoja pystyy hyödyntämään täysin saumattomasti ilman erillisiä integraatioita kymmenien eri järjestelmien kanssa. 

Esimerkiksi sähköpostimarkkinointia pystyy kohdentamaan HubSpotin CRM:ssä ennalta asetettujen segmentointitietojen perusteella. Jokainen organisaatio toki segmentoi kontaktinsa oman liiketoimintastrategiansa tueksi eri tavalla, mutta sähköpostimarkkinointia voi HubSpotissa kohdentaa esimerkiksi kontaktin elinkaaren, työnimikkeen tai vaikkapa paikkakuntatiedon perusteella. 

Sähköpostimarkkinointityökalun lisäksi HubSpotista löytyy myös esimerkiksi digimarkkinointityökalu, jonka avulla voi luoda ja seurata maksetun digimainonnan kampanjoita kaikissa suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa sekä Googlessa. Tämän lisäksi CRM-järjestelmään kerättyä dataa pääsee hyödyntämään myös digimarkkinointikampanjoiden kohdentamisessa. Muun muassa jo olemassa olevista liideistä voi luoda listan, joille ruvetaan kohdentamaan mainoksia eri sosiaalisen median kanavilla ja/tai Googlessa. Näin mainontaa pystytään kohdentamaan juuri oikeille ihmisille juuri oikeaan aikaan, jolloin mainosbudjetti saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. 

Tältä näyttää HubSpotin Ads-työkalu, joka on osa Marketing Hubia. Ads-työkalulla raportoit esim. hakukonemainonnan ja maksullisen somemainonnan samasta paikasta!

Ehdottomasti tärkeimpänä työkalukokonaisuutena voidaan kuitenkin pitää Marketing Hubin sisältömarkkinoinnin työkaluja. Hakukoneiden suosion myötä ostoprosessi on muuttunut huomattavasti. Yrityksien päättäjät hakevat usein oma-aloitteisesti kattavasti tietoa ennen kuin ottavat yhteyttä myyjään. Tämän lisäksi kilpailu ihmisten huomiosta tiukkenee jatkuvasti, sillä näemme päivittäin tuhansia mainoksia, joista vain harvat saavat todella kiinnitettyä huomiomme. Samalla tällainen mainonta on myös keskeyttävää, raivostuttavaa ja se harvoin osuu juuri oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Tästä syystä on tärkeää luoda yhteys potentiaaliseen asiakkaaseen jo ennen yhteydenottoa tarjoamalla hänelle hyötyä, apua ja positiivista kokemusta hyvän sisällön muodossa.  

Oikein toteutettuna sisältömarkkinointi elää niin kauan kuin kanavat, joissa sisältöä tuotetaan, ovat olemassa ja hakukoneet pysyvät pystyssä – käytännössä siis ikuisesti. Se onkin suurin ero maksetun mainonnan ja sisältömarkkinoinnin välillä: maksettu mainonta tuo kävijöitä ja huomiota tasan niin kauan kuin kampanjasta maksetaan euroja, minkä jälkeen se ei enää tuota mitään.  

Nimensä mukaisesti sisältömarkkinoinnissa tärkeintä on hyvä sisältö, mutta samalla myös työkalut hyvän sisällön tuottamiseen, hallintaan ja raportointiin tulee olla kunnossa. Markkinoinnin automaatiot, blogialusta, laskeutumissivut, hakukoneoptimointi, toimintakehoitteet eli CTA:t, chat botit ja somejulkaisujen hallinta ovat hyviä esimerkkejä sisältötyökaluista, jotka löytyvät HubSpotista. 

P.S. Jos sisällön tuottaminen ja sen johdonmukainen tekeminen tuottaa yrityksessänne päänvaivaa ja ylimääräistä stressiä, niin meiltä Myynninmaailmalta löytyy osaavia viestinnän tekijöitä avuksi. Tutustu tarkemmin viestintätiimimme tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ota rohkeasti yhteyttä! 

Sales Hub – myynninseurannan ja raportoinnin tulee olla tehokasta ja helppoa 

Myyntityössä on paljon päivittäisiä askareita, joiden tekemiseen ja kirjaamiseen kuluu usein tarpeettoman paljon aikaa. Nämä tehtävät ovat hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi pakollisia, mutta ne pystyttäisiin hoitamaan huomattavasti tehokkaammin ja osin jopa automatisoidusti toimivan ja helppokäyttöisen järjestelmän avulla.  

Jotta myyntitiimi voisi keskittää työaikansa tehokkaasti siihen, minkä parhaiten osaavat, tarvitsevat he helppokäyttöiset ja toimivat työkalut myynninhallintaan. Myynnin johto vastaavasti tarvitsee läpinäkyvät ja helppokäyttöiset välineet myynnin ja tavoitteiden seurantaan sekä kehityskohteiden kartoittamiseen. HubSpotin Sales Hub tuo myyntitiimille ja johdolle nipun työkaluja, joilla nämä päivittäiset askareet eivät enää vie leijonan osaa työpäivästä, vaan aikaa jää myös sille varsinaiselle myyntityölle, raportoimiselle ja myyntiprosessien kehittämiselle. 

Myyntitiimi voi esimerkiksi asettaa itselleen tai muille organisaation jäsenille tehtäviä, joista tehtävän vastaanottaja saa muistutuksen ennen asetettua deadlinea. Näin kaikki suunnitellut toimenpiteet tulee tehtyä ajallaan ja liidin/asiakkaan kannalta ikäviä unohduksia ei pääse tapahtumaan. Pidemmälle vietynä koko prosessin voi jopa automatisoida, joten tehtäviäkään ei tarvitse enää manuaalisesti kirjata ylös, vaan järjestelmä hoitaa sen itsestään. 

Kuvakaappaus HubSpotin tasks-työkalusta.
HubSpotin tasks-työkalun avulla myyntitiimi voi asettaa itselleen tai muille organisaation jäsenille tehtäviä, joista vastaanottaja saa muistutuksen ennen asetettua deadlinea.

Myös sähköpostit, puhelut, tapaamiset ja liitetiedostot (esim. tarjoukset) saadaan siirtymään automaattisesti järjestelmään, josta myyntitiimin tai organisaation muut jäsenet pääsevät niihin käsiksi, milloin ja mistä tahansa. Näin koko organisaatio pysyy kartalla siitä, missä mennään ja toisen työpäivää ei tarvitse keskeyttää vain sen vuoksi, että ei olla varmoja onko sovittuja toimenpiteitä vielä tehty. Tämän merkitys korostuu etenkin myöhemmin, kun ei välttämättä muisteta tarkalleen, mitä asiakkaalle on myyty ja milloin. Kun kaikki data pysyy kootusti tallessa, niin lisämyyntikin on helpompaa ja asiakaskokemus säilyy moitteettomana alusta loppuun saakka. 

Sähköpostit ovat varmasti yhä se käytetyin kommunikaatioväline eri organisaatioiden välillä. Kymmenien sähköpostien kirjoittaminen ja seuraaminen päivittäin on tosin työlästä ja aikaa kuluttavaa puuhaa. Sales Hubin avulla myyntitiimi voi säästää aikaa ja vaivaa luomalla sähköpostipohjia esim. follow-up-sähköposteja varten, joten samaa tekstiä ei tarvitse aina kirjoittaa uudelleen. Sähköpostien avauksia ja klikkauksia voi myös seurata minuutin tarkkuudella – ilman erillistä ja tunkeilevaa lukukuittausta vastaanottajalta.  

Etenkin pidemmissä myyntiprosesseissa myynninseuranta ja ennustettavuus tuottavat haasteita useille organisaatioille. HubSpotin Sales Hubin avulla voi rakentaa myyntiprosessin vaihe kerrallaan aina tunnistetusta potentiaalista voitettuun kauppaan saakka. Myynnin seuranta auttaa myyjiä sekä myynninjohtoa pysymään kartalla olemassa olevista mahdollisuuksista ja auttaa ennustamaan myynninkehitystä. Samalla myynninjohto pystyy myös helpommin tunnistamaan pullonkaulat, joissa olisi vielä varaa kehittyä.  

Kuvakaappaus HubSpotin Sales Pipeline -näkymästä.
HubSpotin Sales Pipeline mahdollistaa myyntiprosessin rakentamisen vaihe kerrallaan aina tunnistetusta potentiaalista voitettuun kauppaan saakka.

Miltä muuten kuulostaisi, jos kontakti voisi itse varata myyjän kalenterista sopivan ajan tapaamiselle ilman pitkää ja puuduttavaa sähköpostikeskustelua kalenteriaikojen yhteensopivuudesta? Sales Tools mahdollistaa tämän täysin automaattisesti. Kalenteri-integraation jälkeen myyjän tehtäväksi jää ainoastaan asettaa itselleen sopivat asetukset ja lisätä kalenterilinkin esim. sähköpostin allekirjoitukseen tai verkkosivuille. 

Me Myynninmaailmalla hyödynnämme myös tätä ominaisuutta päivittäin. Kiinnostaisiko sinua kuulla HubSpotin ominaisuuksista vielä tarkemmin? Alta voit varata kalenterista sopivan ajan veloituksettomalle esittelylle.  

Service Hub – asiakaspalvelu on tärkeä osa kokemusta 

Toimiva ja tehokas asiakaspalvelu on tärkeä osa asiakaskokemusta, joka jää edelleen monessa organisaatiossa usein aivan liian vähälle huomiolle tai huomioimatta kokonaan.  

Tänä päivänä asiakaspalvelun hoitaminen ansiokkaasti on kuitenkin vielä entistäkin tärkeämpää, sillä emme ole enää niin kärsivällisiä, että jaksaisimme odottaa vastausta sähköpostiin seuraavaan arkipäivään saakka tai jonottaa puhelimessa pitkiä aikoja.  

Hoitamalla myös asiakkuuden aikana asiat perusteellisesti voi samalla saada myös asiakkaasta suosittelijan, joka tuo myöhemmin lisää asiakkaita taloon. Uusasiakashankinnan lisäksi on siis tärkeää pitää olemassa olevista asiakassuhteista huolta. 

Toimiva ja tehokas asiakaspalvelu on tosin paljon muutakin kuin ainoastaan asiakkaiden ongelmien selvittelyä sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tiketöinti, palautekyselyt, usein kysytyt kysymykset, live chat ja raportointi ovat osa Service Hubin työkaluja, joilla asiakaspalvelusta pystytään rakentamaan entistäkin tehokkaampi ja toimivampi kokonaisuus. 

Kuten myyntiäkin, niin myös asiakaspalvelua täytyy osata ajatella omana prosessina, jossa ensin tunnistetaan ongelma, sitten ratkaistaan se ennalta määritetyin vaihein ja lopuksi se voidaan merkata ratkaistuksi. Tähän avuksi on Service Hubin tikettityökalu, joka antaa asiakkaille mahdollisuuden avata tikettejä, joita asiakaspalvelutiimi pystyy liikuttamaan vaihe kerrallaan läpi aina asian ratkaisuun saakka. Näin koko asiakaspalvelutiimi pysyy kartalla olemassa olevista asiakaspalvelupyynnöistä ja kaikki pysyy organisoituna aina ongelman havaitsemisesta raportointiin saakka. Pidemmälle vietynä prosessia voi myös automatisoida ja vapauttaa lisää aikaa asiakaspalvelutiimin hektisistä työpäivistä. 

Kuvakaappaus HubSpotin tikettihallinnasta.
Service Hubin tikettityökalu tarjoaa mahdollisuuden avata tikettejä, joita asiakaspalvelutiimi pystyy liikuttamaan vaihe kerrallaan läpi aina asian ratkaisuun saakka.

Toinen erittäin kätevä työkalu asiakaspalvelua ajatellen on luoda ja yhdistää chat bot ja live chat kokonaisuudeksi, jossa ehtolausekkeita hyödyntämällä pystytään vastaamaan yksinkertaisimpiin kysymyksiin automaattisesti ja kellon ympäri. Asiakkaan kohdatessa monimutkaisemman ongelman keskustelu voidaan siirtää automaattisesti botilta ihmisille, joka pystyy auttamaan ongelman ratkaisussa bottia paremmin. Näin säästetään asiakaspalvelutiimiltä kallisarvoista aikaa, ja he pystyvät keskittymään monimutkaisempien ongelmien ratkaisuun ja prosessien kehittämiseen.  

Samalla verkkosivuille pystytään rakentamaan myös ”usein kysyttyä” -osio, johon voidaan koota oppaita ja vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Näin asiakas voi auttaa itse itseään ilman yhteydenottoa asiakaspalveluun. Samalla osio luo uskottavuutta vielä harkintatasolla oleviin liideihin, kun verkkosivustolla on kattavasti tietoa palvelusta/tuotteesta. 

Asiakaspalautetta keräämällä pystytään välittämään asiakkaille, että heidän mielipiteillään on väliä ja he ovat tärkeitä palvelun kehityksen kannalta. Kuuntelemalla ja kysymällä asiakkaiden mielipiteitä voidaan samalla myös kehittää palveluita yhä pidemmälle sekä rakentamaan parempia ja pidempään kestäviä asiakassuhteita. Tästä syystä hyvin suunniteltu ja jatkuva asiakaspalautteen kerääminen on tärkeää. 

Kuvakaappaus HubSpotin NPS-työkalun raportoinnista.
HubSpotin Service Hub mahdollistaa esim. NPS-kyselyjen luonnin, lähetyksen ja raportoinnin esimerkiksi kvartaaleittain.

HubSpotin Service Hub mahdollistaa perinteisten ja standardoitujen NPS- ja CSAT-kyselyiden lisäksi myös täysin kustomoitujen kyselyiden luonnin ja samalla niiden lähetys pystytään automatisoimaan ennalta asetettujen parametrien perusteella. Kyselyt voidaan esimerkiksi automatisoida lähtemään silloin, kun projekti on viety päätökseen tai jokin osa isommasta projektista on saatu valmiiksi. Näin kaikki tapahtuu automaattisesti ja raportoinnin avulla pystytään puuttumaan ongelmakohtiin tarpeen mukaan. 

CMS Hub – verkkosivujen hallinta saman järjestelmän takaa 

Verkkosivujen asianmukainen ja huolellinen ylläpito ei ole niin helppoa kuin usein saatetaan olettaa. Vaikka uuden materiaalin lisääminen sivuille voisi onnistua maallikoltakin ohjeiden avulla, niin isompien muutosten teko saattaa olla hankalaa ja jopa vaarallista ilman teknistä ymmärrystä ja ohjelmoijan apua.  

Samalla sivujen toiminnallisuutta lisätessä lukuisat lisäosat ja niiden jatkuva päivittäminen tuo haasteita välillä jopa alan ammattilaisille, sillä lisäosien takana on usein yksityishenkilö tai yritys, joka ei todennäköisesti ole kytköksissä millään tavalla itse järjestelmän kanssa tai sen koommin vastuussa luomastaan lisäosasta. Päivitysten huomiotta jättäminen taas tuo tulevaisuudessa isoja tietoturva- ja yhteensopivuusongelmia, joiden keskelle kukaan ei halua joutua. 

Vaikka avoimen lähdekoodin CMS-järjestelmät kuten WordPress ovat myös näppäriä osaavien koodareiden ylläpitämänä, niin hyvänä vaihtoehtona verkkosivujen hallintajärjestelmäksi on HubSpotin CMS Hub. Kyseessä on helppokäyttöinen ja SaaS-pohjainen verkkosivujen hallintajärjestelmä, jolla myös markkinoinnin ammattilaiset voivat itse luoda uusia sivuja ja lisätä materiaalia – täysin ilman koodarin apua. Samalla voi myös luottaa siihen, että tietoturvaongelmia ei pääse syntymään, sillä HubSpot itse huolehtii oman järjestelmänsä tietoturvasta lukuisten alan ammattilaisten toimesta. Olemme myös vertailleet HubSpot CMS ja WordPress CMS -järjestelmiä keskenään, joten kannattaa tuo artikkeli lukaista, jos aihe kiinnostaa enemmän.

Kuten muutkin tässä jutussa aiemmin esitellyt Hubit, niin myös CMS Hub on natiivisti yhteydessä CRM-järjestelmään ja siihen kerättyä tietoja pääsee hyödyntämään myös verkkosivuilla esimerkiksi personoitua materiaalia lisäämällä tai vaikka luomalla listan kaikista kontakteista, jotka ovat vierailleet tietyllä sivulla. Samalla onnistuu helposti myös esimerkiksi uusien liidien generointi ja verkkosivujen analytiikka – täysin ilman erillisiä lisäosia tai ulkoisia palveluntarjoajia. 

Teknisiltä ominaisuuksiltaan CMS Hub on myös huippuluokkaa. Esimerkiksi SSL-sertifikaatti, web application firewall (WAF) ja 24/7 turvallisuusmonitorointi ovat mukana palvelussa. Ja vaikka CMS-Hubissa ei olekaan ihan yhtä kattavaa kirjastoa lisäosia kuin esimerkiksi WordPressissä, niin kaikki oleellisimmat ja tärkeimmät lisäosat ovat valmiiksi sisäänrakennettu järjestelmään. Lähes 80 % kaikista lisäosista, jotka on listattuna tärkeimmiksi lisäosiksi WordPresiin, ovat valmiina integroituna CMS-hubiin. 

Operations Hub – reaaliaikaiset ja kaksisuuntaiset integraatiot nappia painamalla 

Vaikka HubSpotissa onkin iso nippu työkaluja organisaatioiden eri tarpeisiin, niin siitä huolimatta vastaan saattaa tulla tilanteita, joissa täytyy saada tueksi Hubspotin ulkopuolisia järjestelmiä. 

Organisaation kasvaessa näiden järjestelmien väliset integraatiot tulevat elintärkeiksi, mutta mitään valmista on harvoin tarjolla. Tästä syystä integraatiot vaativatkin usein alan asiantuntijoiden pakeille menemistä. Usein nämä integraatiot eivät kuitenkaan toimi täysin toivotulla tavalla ja kompromisseja toiminnallisuuksista joudutaan tekemään, jotta kustannukset pysyvät maltillisina. 

Operations Hub on HubSpotin uusin työkalu, jonka avulla pystytään tekemään reaaliaikaisia ja kaksisuuntaisia integraatioita HubSpotin ja muiden järjestelmien välillä käytännössä nappia painamalla – ilman erillisiä ja usein kalliita integraatioprojekteja.  

Perinteisesti eri järjestelmien välillä olevat integraatiot on toteutettu hieman vajanaisesti. Saattaa olla, että tieto kulkee ainoastaan yhdestä järjestelmästä toiseen, mutta ei enää takaisin päin. Joskus käy niin, että vain integraation jälkeen syötetty data siirtyy toiseen järjestelmään. Samalla tiedonsiirto on harvoin täysin reaaliaikaista, vaan se toimii ennalta asetettujen triggereiden eli laukaisimien perusteella. 

Operations Hub hoitaa integraatiot hieman eri tavalla, sillä tieto pysyy jatkuvasti synkronoituna molempien järjestelmien välillä. Synkronointi tapahtuu täysin reaaliaikaisesti ilman triggereitä, ja myös menneisyydessä kerätty data pystytään integroimaan järjestelmiin helposti. 

Kuvakaappaus joka todentaa kaksisuuntaiset integraatiot HubSpotissa.
HubSpotin Operations Hub mahdollistaa valmiit kaksisuuntaiset integraatiot suosittujen järjestelmien kanssa kuten Google Contacts, Mailchimp, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Netsuite, Outlook 365 ja Zendesk.

Tällä hetkellä Operations Hubiin on rakennettu jo 25 kaksisuuntaista integraatiota suosittujen järjestelmien kanssa kuten Google Contacts, Mailchimp, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Netsuite, Outlook 365 ja Zendesk. Lisää valmiita integraatioita on tulossa tulevaisuudessa sitä mukaa kun HubSpotin asiantuntijat ehtivät niitä tekemään. 

Vaikka kaksisuuntaiset integraatiot ovatkin se tärkein Operations Hubin ominaisuus, niin mukana tulee myös mahdollisuus itse ohjelmoida automaatioita. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun organisaation automaatiotarpeet ovat todella monimutkaisia ja niitä ei pysty ratkaisemaan HubSpotin valmiiksi koodatuilla toiminnoilla. 

Samalla organisaation kasvaessa, yleensä myös CRM-järjestelmässä alkaa olemaan kymmeniätuhansia kontakteja ja kymmeniä käyttäjiä, joilla kaikilla ei ole täsmälleen sama ajatus datan siisteyden tärkeydestä. Tällöin tietojen manuaalinen tarkistaminen ja putsaaminen ei ole enää mahdollista tai ainakaan järkevää. Onneksi Operations Hub mahdollistaa datan laatuautomaatiot, jotka pitävät kaiken tiedon puhtaana ja johdonmukaisena. Esimerkiksi kontaktien nimitiedot saadaan kaikki alkamaan isolla alkukirjaimella ja puhelinnumerot noudattamaan täsmälleen samaa rakennetta. 

Inbound-markkinointi – siihen koko HubSpotin idea perustuu 

Mitä jos potentiaaliset asiakkaasi löytäisivät tiensä asiakkaiksi vapaaehtoisesti ilman aggressiivista liidin kosiskelua? Mitä jos ei tarvitsi taistella potentiaalisten asiakkaiden huomiosta maksetuin mainoksin ja kylmäsoitoin? 

Inbound-markkinointi on HubSpotin perustajan lanseeraama termi kuvastamaan markkinointimallia, jossa aloitteen tekee myyjän sijaan ostaja itse. Aloite ei toki tapahdu tyhjästä tai taikatempuilla, vaan aidosti auttamalla potentiaalista asiakasta ratkaisemaan hänen tunnistamansa ongelman tai tarpeen.  

Jotta inboundin maailmaan pääsee kunnolla kiinni, niin käydään läpi hypoteettinen tilanne: kuvitellaan, että Matilla on ongelma. Matti on perustanut verkkokaupan, mutta hänellä ei ole yhtään kokemusta verkkokaupan logistiikasta. Mattia kiinnostaa erityisesti tuotteiden paketointi, joten hän avaa selaimen ja kirjoittaa hakukoneeseen ”tuotteiden paketointi”. 

Matti löytää verkkokaupan logistiikkapalveluita tarjoavan yrityksen verkkosivuilta blogikirjoituksen, jossa kerrotaan paljon hyödyllistä tietoa tuotteiden paketointiin liittyen. Tämän jälkeen hän löytää vielä sivuston alalaidasta lomakkeen, jonka täyttämällä hän saa sähköpostiinsa oppaan verkkokaupan logistiikasta, täysin ilmaiseksi. 

Matti täyttää lomakkeen, perehtyy oppaaseen ja huomaa siitä olevan paljon hyötyä. Muutaman päivän päästä Matin sähköpostiin kolahtaa vielä uusi viesti. Viestissä kerrotaan lisää hyödyllisiä vinkkejä verkkokaupan logistiikkaan liittyen. Lopussa on linkki myyjän kalenteriin, josta Matti voi varata ajan, jos kaipailee lisäapua. Matille oli jäänyt hyvä fiilis, sillä oli saanut yritykseltä vastauksen ongelmaansa, mutta hänellä itsellään ei olekaan resursseja hoitaa verkkokauppansa logistiikkaa hyvin.  

Vakuuttuneena kyseisen logistiikkapalveluita tarjoavan yrityksen osaamisesta, Matti varaa myyjän kalenterista ajan ja loppu onkin historiaa. Matti on nyt saanut osaavat kädet hoitamaan hänen verkkokauppansa logistiikan ja logistiikkapalveluita tarjoava yritys uuden asiakkaan. Myyjän ei käytännössä tarvinnut kuin kätellä kaupat, sillä Matti oli jo kokemuksensa perusteella vakuuttunut yrityksen osaamisesta. Hyvän asiakaskokemuksen vuoksi Matti voi myöhemmin suositella yritystä myös muille saman ongelman kanssa painiville ja näin saadaan pyörimään vauhtipyörä, jossa myös jo olemassa olevat asiakkaat tuovat lisää asiakkaita taloon. 

Tämä on vain yksi hyvin yksinkertaistettu esimerkki siitä, miten inbound-markkinointi voi käytännössä toimia. Parempia liidejä, relevanttia materiaalia ja juuri oikeaan aikaan – aina potentiaalisen asiakkaan ehdoilla. 

HubSpot tarjoaa työkalut, jolla myös yllä olevakin esimerkki voidaan toteuttaa täysin automaattisesti ilman ihmisen tekemää työtä aina sähköpostien lähetyksestä kalenterivaraukseen asti. 

HubSpot-lisenssien hinta – mitä tämä kaikki maksaa? 

Nyt kun olet saanut kevyen pintaraapaisun HubSpotin työkaluista, inbound-markkinoinnista ja niiden tuomista mahdollisuuksista, niin haluat varmasti tietää myös sen kustannuksista. 

HubSpot koostuu käytännössä kuudesta eri Hubista (CRM, Marketing, Sales, Service, CMS ja Operations) ja neljästä eri lisenssitasosta (Free, Starter, Professional ja Enterprise). Jokainen lisenssitaso tuo lisää ominaisuuksia aina siihen Hubiin, johon lisenssin ostaa, mutta samalla myös muista Hubeista avautuu lisäominaisuuksia.  

HubSpot-lisenssien hinta esitettynä taulukossa
HubSpot-lisenssien hinta esitettynä taulukossa. Myynninmaailman asiantuntijat osaavat kartoittaa juuri teidän organisaatiollenne sopivan lisenssitason, jotta teille tärkeimmät ominaisuudet saadaan otettua käyttöön kohtuulliseen hintaan.

Isolle osalle organisaatioita yhden Hubin professional-tason lisenssi vapauttaakin niin paljon lisäominaisuuksia myös muista Hubeista, että loppujen kohdalla voidaan usein mennä free- tai starter-lisensseillä – etenkin PK-organisaatioiden kohdalla. 

HubSpotin hinnoittelussa positiivista on myös se, että käytännössä lähes kaikkia työkaluja pääsee kokeilemaan ihan ilmaiseksikin – tosin rajatuilla ominaisuuksilla ja osittain HubSpotin oman brändäyksen kera.  

Esimerkiksi HubSpotin CRM on täysin ilmainen ja käyttäjiä sekä kontakteja voi olla järjestelmässä käytännössä loputon määrä. Ilmaisversion raja kontaktien suhteen tulee täyteen vasta miljoonan kontaktin jälkeen, joten sen täyttymisestä ei tarvitse ihan heti huolehtia edes ilmaisversiossa. 

Ilmainen lisenssi voi aluksi jopa riittää pienille organisaatioille, mutta usein organisaation kasvaessa ja tiettyjen toiminnallisuuksien puutteen vuoksi päädytään ostamaan vähintään starter-tason lisenssit tarvitsemistaan Hubeista. Professional-lisenssit sitten vastaavasti tulevat ajankohtaiseksi silloin, kun halutaan lähteä toteuttamaan automaatioita sisäisiin tai ulkoisiin tehtäviin. 

HubSpotin hinnoittelussa on hyvää myös se, että käyttäjiä voi lisenssistä riippumatta olla rajaton määrä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko organisaatio pystyy käyttämään CRM-järjestelmää ilman erillisiä käyttäjälisenssejä. Ainoastaan Sales ja Service Hubeissa on rajattu tiettyjä ominaisuuksia käyttäjälisenssin taakse. Starter-lisensseissä käyttäjälisenssejä tulee vakiona 2 kpl ja professional-lisensseissä 5 kpl. 

HubSpotin eri lisenssivaihtoehdot saattavat herättää paljon kysymyksiä, jos järjestelmä ei ole jo ennestään tuttu. Myynninmaailman asiantuntijat osaavat kartoittaa juuri teidän organisaatiollenne sopivan lisenssitason, jotta teille tärkeimmät ominaisuudet saadaan otettua käyttöön kohtuulliseen hintaan. Jos haluat itse tutustua tarkemmin eri lisenssien hinnoitteluun ja ominaisuuksiin, niin kannattaa tutustua niihin HubSpotin verkkosivuilta

HubSpotin käyttöönotto – käyttöönottoon kannattaa panostaa 

Kuten alussa mainittiinkin, niin asiakkuuksienhallinta ei ole enää ainoastaan myynnin tehtävä, vaan osa koko organisaation päivittäistä toimintaa. Tästä syystä on järkevää panostaa uuden järjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottovaiheisiin. Työkalu on kuitenkin lopulta vain työkalu, joka ei itsekseen pysty luomaan ihmeitä ilman asiantuntevaa suunnittelua ja käyttöä. 

Me Myynninmaailmalla olemme toteuttaneet menestyksekkäästi useita kymmeniä HubSpot-projekteja ja olemmekin saavuttaneet HubSpot Platinum Partner -statuksen. Olemme samalla myös paljon enemmän kuin pelkkä kumppani, joka auttaa asiakasta HubSpotin käyttöönotossa. Vahvuutemme ja ydinosaamistamme on kaikki se, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen itse teknisen työn: tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan ja strategian. Lisäksi tiedämme, mitä HubSpotille täytyy tehdä, jotta se tukee asiakkaidemme tavoitteita ja kasvua. 

Meillä on vankka kokemus niin pienistä kuin isommistakin projekteista, ja meidän osaamisellamme organisaationne saa parhaat mahdolliset eväät suunnitteluvaiheesta aina käyttöönottoon sekä seurantaan saakka. Haluamme olla asiakkaidemme tukena myös projektin jälkeen kehittämässä liiketoimintaa ja prosesseja. Järjestelmät kehittyvät jatkuvasti, mutta me kehitymme samanaikaisesti ja olemme aina perille uusimmista mahdollisuuksista.  

Ota yhteyttä