Mikä on HubSpot?

HubSpot on suosittu myynnin- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka sisältää tärkeimmät asiakkuudenhallinnan, markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun työkalut. Nämä työkalut on suunniteltu tukemaan toisiaan saumattomasti niin, että käyttäjällä olisi kaikki tarvittava saman katon alla.

HubSpot mahdollistaa organisaation tärkeiden toimintojen jouhevan ja tehokkaan yhteispelin yhden järjestelmän avulla. Vuonna 2006 perustetun HubSpotin pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, Massachusettsin osavaltiossa. Järjestelmä on laajasti käytössä ympäri maailmaa eikä syyttä – se on valittu useampana vuonna esimerkiksi parhaaksi markkinoiden parhaaksi CRM-järjestelmäksi.

Miten HubSpot toimii?

HubSpotin sydän on asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), jonka dataan lähes kaikki muut HubSpotin työkalut vahvasti nojaavat. Mitä enemmän CRM-järjestelmään saadaan kerrytettyä asiakastietoja, sitä paremmin ja tehokkaammin pystytään hyödyntämään HubSpotin monipuolisia työkaluja. Samalla myös esimerkiksi markkinoinnin automaatiokampanjoista pystytään luomaan tarkempia eli saadaan välitettyä oikea viesti, oikealle henkilölle, oikeaan aikaan.

HubSpotilla asiakastietojen keräämisestä onkin yritetty tehdä mahdollisimman automatisoitua ja helppoa, jotta arvokasta työaikaa ei kuluisi tietojen syöttämiseen käsin.

Esimerkiksi sähköpostit, puhelut ja tapaamiset saadaan automaattisesti kirjattua CRM-järjestelmään ja HubSpotilla on myös oma tietokanta, josta esimerkiksi yritysten perustietoja täydentyy järjestelmään automaattisesti.

HubSpotin perusajatukseen kuuluu myös inbound-markkinointi, joka kuvastaa markkinointimallia, jossa aloitteen tekee myyjän sijaan ostaja itse. Aloite ei toki tapahdu tyhjästä tai taikatempuilla, vaan aidosti auttamalla potentiaalista asiakasta ratkaisemaan hänen tunnistamansa ongelman tai tarpeen ja sitä kautta saamalla potentiaalisen asiakkaan olemaan itse yhteydessä myyntiin.

Miksi HubSpot?

HubSpotin idea perustuu siihen, että yrityksellä ei tarvitse olla useita eri järjestelmiä eri toimintoja varten, vaan kaikki työkalut markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun löytyvät saman katon alta. Näin yritykselle ei muodostu useita eri asiakastietoja sisältäviä tietokantoja, ja toisaalta näin saadaan dataa mahdollisimman paljon yhden järjestelmän sisään. Sieltä niitä on mahdollista hyödyntää esim. markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa.

Jos kuitenkin jotain yritykselle tärkeitä toiminnallisuuksia HubSpotista puuttuu, niin usein eri järjestelmissä on valmiita integraatioita HubSpotin kanssa. Jos valmista integraatiota ei ole vielä tehty, niin HubSpotissa on myös avoin API-rajapinta, jonka avulla ulkopuoliset järjestelmät saadaan keskustelemaan HubSpotin kanssa.

Integraatioihin liittyen, Operations Hub on HubSpotin uusin hubi, jonka avulla pystytään tekemään reaaliaikaisia ja kaksisuuntaisia integraatioita HubSpotin ja muiden järjestelmien välillä käytännössä nappia painamalla – ilman erillisiä ja usein kalliita integraatioprojekteja.

Perinteisesti eri järjestelmien välillä olevat integraatiot on toteutettu hieman vajanaisesti. Saattaa olla, että tieto kulkee ainoastaan yhdestä järjestelmästä toiseen, mutta ei enää takaisin päin. Joskus käy niin, että vain integraation jälkeen syötetty data siirtyy toiseen järjestelmään. Samalla tiedonsiirto on harvoin täysin reaaliaikaista, vaan se toimii ennalta asetettujen triggereiden eli laukaisimien perusteella.

Operations Hub hoitaa integraatiot hieman eri tavalla, sillä tieto pysyy jatkuvasti synkronoituna molempien järjestelmien välillä. Synkronointi tapahtuu täysin reaaliaikaisesti ilman triggereitä, ja myös menneisyydessä kerätty data pystytään integroimaan järjestelmiin helposti.

Tällä hetkellä HubSpotin Operations Hubiin on rakennettu jo 25 kaksisuuntaista integraatiota suosittujen järjestelmien kanssa kuten Google Contacts, Mailchimp, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Netsuite, Outlook 365 ja Zendesk. Lisää valmiita integraatioita on tulossa tulevaisuudessa sitä mukaa kun HubSpotin asiantuntijat tai kolmannet osapuolet ehtivät niitä tekemään.

Miten löydän oikean HubSpot-ratkaisun?

HubSpotissa on valtava määrä eri työkaluja, toiminnallisuuksia ja asetuksia yrityksen toimintoihin, joten oikean HubSpot-ratkaisun löytäminen ja prosessien sekä asetuksien määrittäminen saattaa joskus olla haastavaa ilman tukea.

Kokeneen HubSpot-kumppanin avulla järjestelmän käyttöönotosta ja prosessien määrittelystä tulee kuitenkin valtavan paljon helpompaa. Samalla saadaan varmistettua, että CRM-järjestelmä tukee oikeasti niitä tarpeita, joita yrityksellä on.

Faktahan on se, että vaikka järjestelmä olisi kuinka hyvä, niin sitä täytyy myös oppia käyttämään hyvin, jotta siitä saa maksimaalisen hyödyn irti.

Verkkosivuillamme on myös valtava määrä tietoa HubSpotista artikkeleiden ja ladattavien oppaiden muodossa. Jos HubSpot järjestelmänä kiinnostaa, niin suosittelen ensimmäiseksi kurkkaamaan kattavan artikkelimme: Mikä on HubSpot – Opas HubSpotin maailmaan.

HubSpot Suomi – Mitä tarkoittaa HubSpot-kumppanuus?

Me Myynninmaailmalla olemme toteuttaneet menestyksekkäästi useita kymmeniä HubSpot-projekteja ja olemmekin saavuttaneet HubSpot Platinum Partner -statuksen. Olemme samalla myös paljon enemmän kuin pelkkä kumppani, joka auttaa asiakasta HubSpotin käyttöönotossa. Vahvuutemme ja ydinosaamistamme on kaikki se, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen itse teknisen työn: tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan ja strategian. Lisäksi tiedämme, mitä HubSpotille täytyy tehdä, jotta se tukee pitkäjänteisesti asiakkaidemme tavoitteita ja kasvua.

Meillä on vankka kokemus niin pienistä kuin isommistakin projekteista, ja meidän osaamisellamme organisaationne saa parhaat mahdolliset eväät suunnitteluvaiheesta aina käyttöönottoon sekä seurantaan saakka. Haluamme olla asiakkaidemme tukena myös projektin jälkeen kehittämässä liiketoimintaa ja prosesseja. Järjestelmät kehittyvät jatkuvasti, mutta me kehitymme samanaikaisesti ja olemme aina perille uusimmista mahdollisuuksista.

HubSpotin hinta

HubSpot koostuu käytännössä kuudesta eri Hubista (CRM, Marketing, Sales, Service, CMS ja Operations) ja neljästä eri lisenssitasosta (Free, Starter, Professional ja Enterprise). Jokainen lisenssitaso tuo lisää ominaisuuksia aina siihen Hubiin, johon lisenssin ostaa, mutta samalla myös muista Hubeista avautuu lisäominaisuuksia.

Isolle osalle organisaatioita yhden Hubin Professional-tason lisenssi vapauttaa niin paljon lisäominaisuuksia myös muista Hubeista, että loppujen kohdalla voidaan usein mennä Free- tai Starter-lisensseillä – etenkin PK-organisaatioiden kohdalla.

HubSpotin hinnoittelussa positiivista on myös se, että käytännössä lähes kaikkia työkaluja pääsee kokeilemaan ihan ilmaiseksikin – tosin rajatuilla ominaisuuksilla ja osittain HubSpotin oman brändäyksen kera.

Esimerkiksi HubSpotin CRM on täysin ilmainen ja käyttäjiä sekä kontakteja voi olla järjestelmässä käytännössä loputon määrä. Ilmaisversion raja kontaktien suhteen tulee täyteen vasta miljoonan kontaktin jälkeen, joten sen täyttymisestä ei tarvitse ihan heti huolehtia edes ilmaisversiossa.

HubSpot-lisenssien hinta esitettynä taulukossa. Myynninmaailman asiantuntijat osaavat kartoittaa juuri teidän organisaatiollenne sopivan lisenssitason, jotta teille tärkeimmät ominaisuudet saadaan otettua käyttöön parhaaseen mahdolliseen hintatasoon.


 

Ilmainen lisenssi voi aluksi jopa riittää pienille organisaatioille, mutta usein organisaation kasvaessa ja kun huomataan tiettyjen toiminnallisuuksien puutteellisuus, päädytään ostamaan vähintään Starter-tason lisenssit tarvitsemistaan Hubeista. Professional-lisenssit vastaavasti tulevat ajankohtaiseksi silloin, kun halutaan lähteä toteuttamaan automaatioita sisäisiin tai ulkoisiin tehtäviin.

HubSpotin hinnoittelussa on hyvää myös se, että käyttäjiä voi lisenssistä riippumatta olla rajaton määrä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko organisaatio pystyy käyttämään CRM-järjestelmää ilman erillisiä käyttäjälisenssejä. Ainoastaan Sales ja Service Hubeissa on rajattu tiettyjä lisäominaisuuksia käyttäjälisenssin taakse. Starter-lisensseissä käyttäjälisenssejä tulee vakiona 2 kpl ja Professional-lisensseissä 5 kpl.

HubSpotin eri lisenssivaihtoehdot saattavat herättää paljon kysymyksiä, jos järjestelmä ei ole jo ennestään tuttu. Myynninmaailman asiantuntijat osaavat kartoittaa juuri teidän organisaatiollenne sopivan lisenssitason, jotta teille tärkeimmät ominaisuudet saadaan otettua käyttöön järkevimpään hintaan. Jos haluat itse tutustua tarkemmin eri lisenssien hinnoitteluun ja ominaisuuksiin, niin kannattaa tutustua niihin HubSpotin verkkosivuilta.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää HubSpotista, sen käyttöönotosta ja/tai hinnoittelusta? Voit varata tapaamisen suoraan johtavan myynnin ja markkinoinnin automaaton asiantuntijan Teemun kalenterista tästä alapuolelta.

   
     

Ota yhteyttä