Hakukonemarkkinointi – SEM = SEO & SEA

Hakukonemarkkinoinnilla edistetään verkkosivuston löydettävyyttä internetin hakukoneissa. Mitä paremmalla paikalla yrityksesi verkkosivu näkyy hakukoneen hakutulossivulla, sitä enemmän sivustolle tulee kävijöitä. Näkyvyyttä voi parantaa maksullisella mainonnalla tai optimoimalla verkkosivuston hakukoneystävällisemmäksi.

Tavoitteena hakukonenäkyvyyden parantaminen

Verkossa tehdään päivittäin valtava määrä erilaisia hakuja hakukoneissa, kuten Googlessa. Ensimmäiseltä hakutulossivulta löytyvät verkkosivut ovat hyvissä asemissa, sillä harva meistä edes klikkaa toisen sivun hakutuloksia näkyviin. Parantamalla yrityksen nettisivujen hakukonenäkyvyyttä eli nostamalla sijoittumista hakutuloksissa, saadaan lisättyä verkkosivujen kävijämäärää. Parhaassa tapauksessa kävijöistä tulee ostavia asiakkaita.

Hakukonemarkkinointi muodostuu kahdesta osa-alueesta ja keinovalikoima sisältää sekä maksuttomia että maksullisia toimenpiteitä hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Hakukoneoptimointi (SEO Search Engine Optimization) ja hakusanamainonta (SEA Search Engine Advertising) kulkevat yhtä matkaa samaa päämäärää kohti.

Hakukonemarkkinoinnin osa-alueet

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivuston tekniikkaan, rakenteeseen ja sisältöön tehtäviä muutoksia, jotka tehdään hakukonelöydettävyyden näkökulmasta. Näiden muutosten avulla hakukoneet ymmärtävät entistä paremmin, mihin asioihin kyseinen sivusto liittyy. Silloin hakukoneet myös osaavat tarjota sivustoa relevanttina hakutuloksena, kun aiheeseen liittyviä hakuja tehdään. Onnistuneen optimoinnin tuloksena sivuston sijoitus nousee niin sanotuissa orgaanisissa eli luonnollisissa hakutuloksissa. Orgaanisesta näkyvyydestä ei tarvitse maksaa hakukoneelle. Lue lisää hakukoneoptimoinnista.

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta tarkoittaa mainostilan ostamista hakukoneiden hakutulossivuilta. Mainonnasta maksetaan hakukoneelle mainoksen klikkausmääriin perustuen. Parhaat maksulliset mainokset sijoittuvat orgaanisten hakutulosten yläpuolelle. Hakusanamainonnasta käytetään usein muitakin termejä, kuten pay-per-click -mainonta (PPC) tai avainsanamainonta. Joskus myös hieman virheellisesti käytetään termiä hakukonemarkkinointi, kun tarkoitetaan maksullista hakusanamainontaa. Hakusanamainonnan ehdottomia etuja ovat sen kustannustehokkuus ja mainosten hyvät kohdentamismahdollisuudet. Lue lisää hakusanamainonnasta.

Hakukonemarkkinointi tuottaa tulosta

Sekä hakukoneoptimointi että hakusanamainonta parantavat onnistuessaan yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Niillä on vaikutusta myös toisiinsa. Maksetulla hakusanamainonnalla voidaan vaikuttaa sivuston sijoitukseen myös orgaanisissa hakutuloksissa muun muassa siksi, että hakukone tulkitsee mainostenkin kautta saatavan kävijämäärän kasvun merkiksi siitä, että sivustolla on relevanttia sisältöä. Hakukoneoptimoinnin toimenpiteillä parannellut sivut ovat käyttäjäystävällisemmät ja se puolestaan nostaa maksullisen mainoksen sijoitusta mainospaikkojen huutokaupassa. Panostamalla sekä hakukoneoptimointiin että hakusanamainontaan, päästään parhaisiin tuloksiin.

SEM mukaan digitaalisen markkinoinnin keinovalikoimaan

Hakukonemarkkinointi kannattaa ottaa osaksi yrityksen digitaalisen markkinoinnin vuosirytmiä. Hakukoneoptimoinnissa jatkuvalla verkkosivujen kehittämisellä on merkittävä rooli, sillä hakukoneet arvostavat korkeammalle sellaisia sivustoja, joita päivitetään aktiivisesti. Hakukonemainonnalla on helppo panostaa esimerkiksi vuoden aikana vaihtuviin sesonkeihin ja hankkia lisänäkyvyyttä niille palveluille tai tuotteille, mikä kulloinkin on tarpeen. Markkinoinnin eri toimenpiteet ja painotukset on hyvä suunnitella etukäteen. Markkinoinnin vuosikello on tähän tarkoitukseen oivallinen työkalu. Lataa maksuton markkinoinnin vuosikello tästä.

Miksi hakukonemarkkinointi kannattaa ostaa palveluna Myynninmaailmalta?

  • Saat keskittyä itse oman yritystoiminnan pyörittämiseen, eikä sinun tarvitse perehtyä hakukonemarkkinoinnin koukeroihin.
  • Hakukonenäkyvyyden paraneminen ja verkkosivukävijöiden määrän kasvu ovat elintärkeitä askeleita myynnin kasvattamisessa.
  • SEO ja SEA toimivat hyvin yhteen: Molemmilla on sama tavoite, mutta eri keinot tavoitteen saavuttamiseen. Parhaat tulokset saadaan, kun hyödynnetään molempia.
  • Olemme Google Partner -yritys, joten olemme ajan tasalla mahdollisista Google-haun muutoksista.

Ota yhteyttä Myynninmaailmaan, kun haluat parantaa hakukonenäkyvyyttä ja nostaa sivustosi sijoitusta hakukoneissa.

Ota yhteyttä