HubSpotin työkalut markkinoinnin automaatioon ­– tehokkuutta toimiin, enemmän aikaa suunnitteluun ja kehittämiseen

Artikkelin sisällysluettelo:

Markkinoinnin parissa työskentelevät tietävät, miten tuskastuttavaa välillä on, kun markkinoinnin työkaluja ja järjestelmiä on useita. Harvemmin järjestelmät keskustelevat keskenään ja datakin on hajautettuna useampaan eri paikkaan, mikä tekee raporttien koostamisesta useamman tunnin rupeaman – hankalaa, eikö?

HubSpot on onnistunut luomaan alustan, joka helpottaa markkinoinnin, sisältöjen ja viestinnän parissa työskentelevien päivittäistä arkea. Marketing Hub -työkalun avulla pystytään hallinnoimaan laajasti markkinoinnin palettia sosiaalisen median kanavista, sisältömarkkinointiin ja Google-mainontaan.

HubSpotin Marketing Hub -kokonaisuus tarjoaa käyttäjille mittavan kattauksen työkaluja, joita esitellään tässä artikkelissa tarkemmin:

• Ads – maksetun mainonnan toteuttamiseen ja seurantaan
• Email – sähköpostimarkkinoinnin ja automaattisten viestien hallintaan
• Landing Pages ja Website – helppokäyttöiset verkkosivusisällöt ja laskeutumissivut
• Social – sosiaalisen median kanavien hallinnointiin ja mittaamiseen
• Campaigns – kampanjoiden suunnitteluun, hallinnointiin ja kattavaan raportointiin
• Lead Capture – lomakkeet ja painikkeet liidinkeruuseen

Tarkkaan kohdennettua mainontaa todellisiin tuloksiin peilaten Ads-työkalua hyödyntäen

HubSpotin Ads-työkalu on jokaisen maksetun mainonnan parissa työskentelevän apuri. Työkalun avulla pystytään keskitetysti luomaan, hallitsemaan ja optimoimaan maksetun mainonnan kanavia. Myös mainonnan kohdentaminen ja tuloksien seuraaminen on tehty käyttäjälle hyvin helpoksi ja vaivattomaksi. HubSpotin avulla on mahdollista esimerkiksi luoda CRM:n datan pohjalta kohdennuslistoja markkinointia varten. Näin pystytään yhä tehokkaammin tarjoamaan ostopolun vaiheen mukaista sisältöä, parantamaan asiakaskokemusta ja samalla saamaan käytetylle mainontabudjetille parempaa vastinetta.

Työkalun avulla on mahdollista toteuttaa maksettua mainontaa Googleen, Facebookiin, Instagramiin ja LinkedIniin. Jos HubSpotiin on yhdistetty myös myyntityökalut, on mahdollista päästä seuraamaan hyvinkin tarkkaan ROI:ta (return on invesment) mainonnan panostukselle. Tällöin päästään pelkkiä klikkejä syvemmälle – nähdään, miten paljon liidejä mainonnan kautta syntyy ja kuinka suuri osuus niistä päätyy lopulta maksaviksi asiakkaiksi.

Mainonnasta kertyneitä liidejä pystytään Ads-työkalun avulla myös automatisoidusti siirtämään myynnille. Manuaalista työtä tai listauksia ei siis vaadita. Myös mainonnan kohdennus on helppoa eri ostopolun vaiheisiin – mainossekvenssien avulla on mahdollista luoda mainoskampanjoita Facebookiin, jolloin näytetty mainos perustuu käyttäjän ostopolun vaiheen mukaan. Näin pystytään hankkimaan mainonnalle lisää relevantteja klikkauksia ja sitoutunutta yleisöä.

Isommat kokonaisuudet helposti hallittavaksi kampanjatyökalulla

Kampanjatyökalu on erinomainen työväline tiimeille, jotka tavoittelevat kohderyhmiään useita eri kanavia pitkin. Campaigns-nimellä toimiva ominaisuus kokoaa fiksusti yhteen hyödynnettyjen markkinointi- ja viestintätoimien datan. Työkalu on alun perin suunniteltu juuri kampanjoiden mittaamiseen, mutta se toimii erinomaisesti esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnin tai tietylle ostajapersoonalle tuotetun markkinointiviestinnän seurannassa.

Jokaiselle kampanjalle luodaan oma näkymä. Kampanjaa luodessa voidaan asettaa seuraavien mittareiden tavoitteet: verkkosivuistunnot, uudet kontaktit, vaikutetut kontaktit, tehdyt kaupat ja kauppojen tuotto. Nämä ovat myös työkalun päämittarit, joiden reaaliaikainen tilanne näkyy jatkuvasti kampanjan pääsivulla. Lisäksi kampanjalle voi asettaa esimerkiksi budjetin, vastuuhenkilöt ja aikataulun.

Kampanjatyökalun tulosten yleisnäkymä

Kun tavoitteet on asetettu, voidaan kampanjaan yhdistää erilaisia toimia (assets), joiden ajatellaan kuuluvan juuri tämän kampanjan vaikutuspiiriin. Kampanjatyökaluun on mahdollista yhdistää:

  • mainoskampanjoita (Google, some)
  • blogipostauksia (HubSpotin alustalla tehtyjä)
  • CTA-pisteitä
  • sähköposteja
  • lomakkeita
  • laskeutumissivuja
  • sosiaalisen median postauksia
  • staattisia listoja
  • verkkosivuja (HubSpotin alustalla tehtyjä)
  • workflow-työjonoja

Toimia pystyy liittämään kampanjalle niitä luodessa tai myös jälkikäteen, jolloin data näkyy kuitenkin jo toimen syntyhetkestä lähtien. Kampanjatyökalu käytännössä siis kokoaa kaikkien yhdistettyjen toimien luvut samaan paikkaan. Tämä auttaa hahmottamaan kampanjan kokonaiskuvaa ja toimivuutta ilman, että tietoja täytyy käydä etsimässä yksittäisten sisältöjen takaa.

Myös eri tiimien panosta on helpompi seurata kollektiivisesti yhdestä paikasta. Kampanjatyökalu onkin erityisen hyvä väline tiimityön syventämiseen – sen sisällä on mahdollista esimerkiksi kommentoida kampanjaa ja luoda toisille tehtäviä kampanjaan liittyen. Isoimmissa markkinointitiimeissä voidaan hyödyntää myös kalenterinäkymää, jossa näkyy erinomaisesti eri kampanjat, niihin liittyvät toimet ja sisällöt sekä tiimille osoitetut tehtävät ja niiden aikarajat.

Kampanjatyökalu auttaa raportoinnin lisäksi myös seuraavien sisältöjen ja markkinointitoimien suunnittelussa. Kootusta tiedosta on helpompi huomata, millaiset sisällöt todellisuudessa toimivat, millaisissa rajoissa riittävät budjetit liikkuvat ja millaisia tavoitteita on realistista asettaa seuraavaan vastaavanlaiseen kampanjaan.

B2B-puolella perinteisiä markkinointikampanjoita ei välttämättä hyödynnetä jokapäiväisessä tekemisessä, mutta kuten todettu, tätä työkalua voi käyttää muillakin tavoin. Yleinen B2B-yritysten tapa onkin tehdä jokaiselle kvartaalille oma kampanjansa, jolloin pystytään seuraamaan, miten markkinointiviestintä on toiminut viimeisen kolmen kuukauden aikana verrattuna muihin ajanjaksoihin.

Ketterämpää yrityksen sosiaalisen median hallintaa

HubSpot Marketing tarjoaa myös oivan työkalun eri sosiaalisen median kanavien päivittämiseen ja seuraamiseen samalla alustalla. Taas kerran vältytään eri kanavien välillä seilaamiselta, salasanojen muistamiselta ja muilta aikaa vieviltä turhuuksilta.

HubSpotin Social Media Management Softwaren kautta voi kuka tahansa oikeudet omaava julkaista ja ajastaa postauksia niin Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin kuin LinkedIniin. Ja mikä parasta, kuten muutkin markkinointiviestinnän sisällöt, ne pystytään kytkemään kampanjoihin. Lisäksi HubSpotin kautta pystyt seuraamaan keskustelua yrityksestäsi tai alan tärkeistä aiheista käyttämällä tallennettujen avainsanojen ominaisuutta, jonka avulla on helppo pysyä mukana yritystänne koskevissa keskusteluissa. HubSpot mahdollistaa sosiaalisessa mediassa tapahtuneen vuorovaikutuksen linkittymisen suoraan CRM:ään. Näin pystytään seuraamaan esimerkiksi sosiaalisen median ROI:ta, kun pystytään seuraamaan, miten sen kautta tulleet prospektit siirtyvät vähitellen asiakkaiksi.

Kun julkaisut toteutetaan samassa paikassa, myös data kertyy samaan paikkaan. HubSpot kokoaa tärkeimmät tiedot seuraajien määrästä, klikkauksista ja jaoista aina näkyvyyteen, julkaisujen määrään ja sosiaalisen median kautta syntyneisiin uusiin kontakteihin. Näin pystyt vertailemaan helposti, miten organisaatiosi sisällöt toimivat eri kanavissa ja mitkä kampanjat saavat yleisöä sosiaalisen median puolella. HubSpot tarjoaa myös arvokasta tietoa esimerkiksi yleisöllesi sopivista julkaisuajankohdista perustuen aikaisempien julkaisujen menestykseen.

Ohjaa prospektit ostopolulla eteenpäin CTA-painikkeilla

Mikä verkkosivujen perimmäinen tarkoitus on nykypäivänä? Ainakin B2B-yrityksille vastaus on selkeä: laadukkaiden liidien kerääminen. Jotta verkkosivut toisivat yrityksellesi potentiaalisia asiakkaita, täytyy verkkosivujen olla helposti käytettävät ja selkeät sekä tarjota heitä kiinnostavaa informaatiota tarjoamistasi palveluistasi ja tuotteistasi.

Entä sitten, kun yllä mainitut asiat ovat kunnossa? Tärkeää olisi napata kiinnostuneiden kontaktien tiedot talteen, jotta pääset paremmin esittelemään heille toimintaamme ja antamaan lisäarvoa esimerkiksi kohdennettujen sähköpostisisältöjen avulla. Tässä asiassa auttavat Marketing Hubin työkaluista erityisesti Call to action -pisteet (tuttavallisemmin CTA-pisteet) sekä selkeät ja helposti täytettävät lomakkeet, joista kerromme tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

CTA-pisteet ovat tärkeässä roolissa, kun halutaan ohjata potentiaalista asiakasta konvertoitumaan verkkosivuilla tai esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnissa. Tärkeintä on, että painikkeet ovat visuaalisesti miellyttävän näköisiä, nimensä mukaisesti ohjaavat toimintaan ja että ne on oikein sijoiteltu niiden käyttöympäristöön.

HubSpot tarjoaakin hyvät mahdollisuudet erilaisten kustomoitujen CTA-painikkeiden toteuttamiseen. Painikkeita voi rakentaa erilaisilla yhdistelmillä muovaamalla painikkeen sisältöä, väriä ja tyyliä. Jos haluat vielä erottuvamman painikkeen, voi siihen lisätä myös sopivan kuvan. Esimerkiksi ladattavaan opassisältöön johtavaa painiketta voi elävöittää oppaan kansikuvalla ¬– tämä toimii ikään kuin esikatseluna siitä, mitä klikkaajalle on tiedossa. HubSpotin Marketing-puolen CTA-painiketyökalulla voit määrittää, mihin klikkaus ohjaa: verkkosivulle URL:n mukaan, kalenteriin tapaamisen varaamista varten, tiedoston lataamiseen, sähköpostin lähettämiseen tai jopa puheluun. Käyttötarkoituksia on siis runsaasti ja koko kirjoa kannattaa ainakin jossain vaiheessa testata! Tämänkin ominaisuuden pystyy kytkemään kampanjakohtaiseen seurantaan. Näin pysyt perillä siitä, miten tehokkaasti kampanjaan liittyviä CTA-pisteisiin on reagoitu.

CTA-painikkeissa voi hyödyntää myös kuvia

Jos CTA-pisteistä halutaan oikein tehokkaat, on yksittäisestä CTA:sta mahdollista tehdä toinen versio ja näin toteuttaa A/B-testausta. Tämän avulla saat arvokasta oppia esimerkiksi siitä, millaiset kehotukset toimivat juuri yrityksesi kohdeyleisölle. Toinen ominaisuus, joka vie call to action -tekemisen seuraavalle tasolle on HubSpotin Smart-työkalu. Sen avulla CTA voidaan määritellä näkymään erilaisena riippuen esimerkiksi käyttäjän sijainnista, laitteesta, elinkaarivaiheesta tai sivustolle saapumistavasta. Jälleen kerran variaatiomadollisuudet melkein loputtomat.

Lomakkeilla tärkeät tiedot liideistä talteen

Lomakkeet ovat edelleen yksi tärkeimmistä tavoista kerätä kontaktien tietoja talteen CRM:ään. HubSpot Marketing tarjoaa erinomaiset työvälineet erilaisten lomakkeiden tekoon perinteisestä upotetusta lomakkeesta pop up -lomakkeisiin. Lomakkeiden avulla pystytään keräämään niin vähän tai niin paljon tietoja kuin tarpeellista.

Ja tuttuun HubSpotin tapaan tämäkin ominaisuus on helposti kustomoitavissa. Voit valikoida melkeinpä kaiken värimaailmasta, fonteista ja lomakkeen leveydestä lähtien. Luonnollisesti pääset myös vaikuttamaan esimerkiksi kentän nimeen, ohjetekstiin, oletusarvoon ja kiitosviestiin. HubSpotissa on aina mahdollisuus luoda uusi kontakti CRM:ään, kun lomakkeeseen syötetään uusi sähköpostiosoite.

HubSpotin kautta on myös mahdollista aloittaa lomakkeen täytön jälkeen automaatioketju. Tämän avulla voidaan muun muassa lähettää sisäinen ilmoitussähköposti tai aloittaa ulkoisten sähköpostien ketju, johon pystytään määrittelemään esimerkiksi sopivat aikavälit viesteille. Viesteistä pystytään tekemään Email-työkalun avulla monipuolisia kokonaisuuksia, joihin saadaan sisällytettyä niin tekstiä, kuvia, CTA-pisteitä kuin vaikka tiedostojakin.

Sähköpostimarkkinoinnin ylivoimainen työväline

HubSpot Marketing tarjoaa yhden joustavimmista ja helppokäyttöisimmistä sähköpostityökaluista, jolla saat kätevästi loihdittua yrityksesi brändiin sopivat markkinointiviestit. Drag and drop -tyyppinen työkalu ei vaadi suurempia koodaustaitoja, vaan elementit pystytään helposti luonnostelemaan uutiskirjepohjalle. Uutiskirjeeseen on mahdollista lisätä kuvia, tekstiä painikkeita, videoita, sosiaalisen median kanavia ja nykyään jopa yrityksesi tuotteita tai palveluita.

Elementit on helppo valita ja siirtää uutiskirjepohjaan.

Myös elementtien asetteluun löytyy runsaasti variaatioita, joten on helppo saada vaihtelua omaan sähköpostimarkkinointiin ilman suurempia kikkailuja. Luonnollisesti myös fonttien, elementtien värien ja tekstin muotoilujen muokkaaminen onnistuu käden käänteessä.

Kun viesti on muovattu brändin mukaiseksi ja sisältöön ollaan tyytyväisiä, on aika siirtyä pohtimaan lähetysasetuksia. HubSpotin työkalun avulla on mahdollista määritellä sähköpostin lähetyssähköposti sekä lähettäjän nimi ja osoite, johon mahdolliset vastaukset halutaan – tämä voi siis olla eri kuin lähettäjän sähköposti. Myös eri subscription-lajit ovat määriteltävissä, jolloin viesti lähtee pelkästään sellaisille henkilöille, jotka ovat tämän tyylisiä viestejä tilanneet esimerkiksi postituslistalle liittyessä.

Sähköpostit pystytään myös liittämään kampanjoihin, jolloin taas kerran kokonaiskuvan ja erilaisten markkinointityökalujen vaikuttavuus on helposti tarkasteltavissa samasta paikasta. Mukava lisä on myös HubSpotin tarjoama personointimahdollisuus otsikoinnissa ja esikatselutekstissä. Teksteihin voidaan esimerkiksi liittää vastaanottajan etunimi ja näin saada yhä personoidumpi ote sähköpostiviestintään.

Kevyitä, visuaalisia ja puhuttelevia verkkosivustoja

HubSpot tarjoaa verkkosivupuolelle käytännössä neljä erilaista työkalua: verkkosivut (website pages), blogi (blog posts), laskeutumissivut (landing pages) ja SEO-työkalu.

1. HubSpot-verkkosivut

HubSpot mahdollistaa monipuolisten ja helppokäyttöisten verkkosivustojen toteuttamisen. Verkkosivustojen toteuttamiseen ei tarvita erityistä koodaustaitoa, vaan näyttäviä verkkosivustoja on mahdollista toteuttaa drag and drop -tyylillä. Valittavissa on laaja kattaus valmiita teemoja, joita voi vaivattomasti muokata omaan brändiin sopivaksi. HubSpotin kautta toteutettuna verkkosivulle on helppo yhdistää myös HubSpotilla tehdyt lomakkeet ja CTA-pisteet. Luonnollisesti näiden kaikkien ominaisuuksien mittaaminen ja raportointi myös helpottuu, kun kaikki elementit on toteutettu samalla alustalla.

Yksi HubSpot Marketing -verkkosivutyökalun hienoimmista ominaisuuksista on dynaamisen sisällön hyödyntämismahdollisuus. Tämä mahdollistaa koko sivuston rakenteen suunnittelun ostajapersoonat huomioiden. Näin pystytään tarjoamaan kohdennettu ja paranneltu ostokokemus riippuen siitä, kuka sivustoa käyttää. HubSpotin verkkosivustotyökalun avulla voidaan esimerkiksi toteuttaa huomiolaatikoita ja sisältöjä ostopersoonittain, tarjota personoituja kokemuksia keskustelualustoilla (esim. Chatbot) ja suunnitella konversiopisteet puhuttelemaan tiettyjä kohderyhmiä. Hyödyntämällä näitä ominaisuuksia saadaan verkkosivustoista tehokkaampia ja kohdennetuille käyttäjille miellyttävämpiä käyttää.

Verkkosivujen kehittämisessä kannattaa myös hyödyntää HubSpotin A/B-testausmahdollisuutta. Sen avulla pystytään tekemään samasta URL:sta kaksi versioita, joita kumpaakin näytetään kävijöille. Versiosta voidaan tehdä tarkkaa vertailua, jonka jälkeen parempi versio voidaan ottaa pysyvästi käyttöön.

2. Laskeutumissivut

Laskeutumissivut ovat yksittäisiä sivuja, joille lähtökohtaisesti ohjataan kävijöitä verkkosivuston ulkopuolelta, kuten mainonnasta, sosiaalisesta mediasta tai vaikka uutiskirjeestä. Laskeutumissivujen ajatellaan perinteisesti olevan johonkin tiettyyn kampanjaan tai sisältöön sidottuja ja toteutukseltaan melko simppeleitä. Sivujen perimmäinen tarkoitus on saada kävijöitä konvertoitumaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

HubSpot tarjoaa tähän oivallisen työkalun, jonka avulla on helppo rakentaa laskeutumissivuja omaan käyttöön ilman varsinaista koodausosaamista. Laskeutumissivut on helppo muovata oman brändin mukaiseksi muun muassa valitsemalla logon ja sivulla käytetyt värit. Sivun elementtejä on helppo valita pohjaan drag and drop –menetelmällä. Valmiiden elementtien kirjo on kattava – sivulle saa helposti osiot muun muassa teksteille, kuville, CTA-pisteille, lomakkeille, kuvagallerioille ja videoille.

Laskeutumissivuja kannattaa hyödyntää esimerkiksi ladattavien materiaalien lataussivuina tai kampanjasivuina, johon on koottu kaikki kampanjaan viittaava tieto.

3. HubSpot-blogi

HubSpotin blogialusta toimii samalla, käyttäjäystävällisellä periaatteella kuin Landing page -työkalukin. Etuna on ehdottomasti se, että artikkelit, tiedotteet ja uutiset saadaan kaikki samaan paikkaan muun verkkosivusisällön kanssa. Tämä helpottaa niin niiden toteuttamista kuin erityisesti raportointia ja seurantaa.

Blogityökalun avulla pystyy helposti tuottamaan relevanttia, sitouttavaa ja konversoivaa sisältöä. Erityistä koodaamistaitoa tässäkään ei tarvita, vaan sisältöjä pystyy tuottamaan nopeasti ja johdonmukaisesti yrityksen brändiä mukaillen. SEO-työkalu tukee blogitekstien hakukonelöydettävyyttä reaaliaikaisesti.

4. SEO-työkalu

HubSpotin SEO-työkalu auttaa luomaan hakukoneystävällistä sisältöä ja korjaamaan jo olemassa olevaa sisältöä niin, että sen löydettävyys paranisi. Työkaluun syötetään sivun URL-osoite, johon skannaus suoritetaan. Tämän jälkeen työkalu ehdottaa selkeästi, millaisia korjauspiteitä sivustolle tulisi suorittaa ja ohjaa suoraan niille alasivuille, joissa kyseistä ongelmaa ilmenee.

Työkalun avulla voit myös etsiä yrityksesi sisällöllesi sopivia aiheita ja avainsanoja. Pääset seuraamaan, miten paljon kunkin aiheen sisällöt tuottavat istuntoja sivullesi ja rakentamaan helposti hahmotettavia sisältökokonaisuuksia, jotka pohjautuvat juuri hakukonelöydettävyyteen.

SEO-työkalu auttaa myös tuottamaan hyvää sisältöä. Luodessasi HubSpot-alustalle, kuten verkkosivu- tai blogityökaluun, sisältöä antaa SEO-työkalu jatkuvasti kirjoittajalle vinkkejä, miten sisältöä voitaisiin kehittää yhä hakukonelähtöisemmäksi.

SEO-työkalu kertoo, millaisia muutoksia sivuun tulisi tehdä

Markkinointityökalut ja CRM saumattomasti samassa paketissa

Erityisen tehokas HubSpotin Marketing Hub on yhdistettynä HubSpotin CRM-järjestelmään. Tämä avaa täysin uusia hyödyntämistapoja eri työkaluille ilman ylimääräisiä integraatioita, Excel-listojen latailua tai manuaalista näpyttelyä. CRM:n avulla kontakteja pysytään segmentoimaan useilla tavoilla, mikä tekee markkinointiviestinnän kohdentamisesta entistä toimivampaa ja tehokkaampaa.

Hyvä esimerkki CRM:n ja Marketing Hubin yhteispelin toimivuudesta on sähköpostimarkkinointi. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat sen mukaan, millaisia segmenttejä organisaatio on omaan järjestelmäänsä määritellyt ja kuinka hyvin niitä on pidetty ajan tasalla. Sähköpostimarkkinointia pystyy kohdentamaan esimerkiksi kontaktin elinkaaren, maantieteellisen sijainnin, työnimikkeen tai alan mukaan. Sähköpostimarkkinointia voi näin ollen helposti kohdentaa esimerkiksi seuraavin kriteerein: asiakas, Tampere, toimitusjohtaja, teollisuus.

CRM ja segmentointi auttavat toki myös muissa työkaluissa. Esimerkiksi digimarkkinointityökalu luo tehokkaan parin CRM:n kanssa. Sosiaalisen median ja Googlen mainontaa pystytään kohdentamaan todella tarkasti segmenttien ja kontaktin aktiviteettien mukaan. Esimerkiksi CRM:stä löytyvistä liideistä pystytään kätevästi kokoamaan lista digikampanjaa varten. Näin taataan se, että markkinointi varmasti tavoittaa juuri toivomamme kohderyhmät. Myös ROI (return on invesment) on todennäköisesti korkeampi, kun kohdennus on pystytty viemään näinkin pitkälle.

HubSpotin Marketing Hubin käyttöönotto ja hinta

HubSpot Marketing Hub on markkinoinnin ja markkinointiautomaation järjestelmäkokonaisuus, joka löytyy suoraan omana kokonaisuutena HubSpot CRM -järjestelmän sisältä. HubSpot tarjoaa aidosti monipuolisia ja hyödyllisiä työkaluja niin modernin markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen kuin mittaamiseen.

HubSpot CRM -järjestelmän etu on se, että kaikki yleiset CRM- ja markkinoinnin hallinnan työkalut on mahdollista saada käyttöön ilman kuukausittaista lisenssikustannusta. Jos organisaatio tarvitsee käyttöönsä lisätyökaluja, seuraavan tason investoinnit ovat alkaen 46 €/kk. Järeämmät työkalut löytyvät Marketing Hub Professional -tasolta, joka tarjoaa erittäin monipuoliset työkalut markkinoinnin automaatioihin. Marketing Hub Professionalin hinta on alkaen 414 €/kk. Marketing Hubista löytyy myös Enterprise-versio, joka on ominaisuuksiltaan ja kontaktimääriltään isojen markkinointikokonaisuuksien työkalu. Tämän lisenssin lähtöhinta on hieman yli 3000 € kuukaudessa.  Lisätietoja HubSpotin lisensseistä pääset lukemaan täältä.

On hyvä muistaa, että HubSpot Marketing -järjestelmä on kuitenkin vain työkalu. Jos järjestelmää ei ole otettu kunnolla käyttöön tai jos sitä ei ole rakennettu sopimaan organisaation tarpeisiin, sen tarjoama lisäarvo katoaa ja järjestelmän käyttö jää helposti suppeaksi. On siis tärkeää panostaa HubSpot-järjestelmän käyttöönottoon heti alusta alkaen, jotta siitä saadaan rakennettua toimiva työkalu juuri teidän tarpeisiinne. 

Myynninmaailma on sertifioitu HubSpot Platinum Partner ja olemme toteuttaneet asiakkaillemme useita kymmeniä erilaisia HubSpot-järjestelmän käyttöönottoja. Toteutamme projektit aina räätälöidysti ja suunnitelmallisesti, jolloin HubSpotin järjestelmä saadaan rakennettua asiakkaan tarpeisiin sopivaksi työkaluksi. HubSpot-järjestelmän käyttö on kuitenkin aina jatkuvaa tekemistä ja olemmekin asiakkaidemme kumppanina myös käyttöönoton jälkeen kehittämässä työkalua ja prosesseja eteenpäin sekä tarjoamassa käyttötukea! Jatkuvassa yhteistyössä asiantuntijamme pääsevät yrityksenne liiketoimintaan sisälle, jolloin voimme ehdottaa konkreettisia kehitysehdotuksia järjestelmän toiminnallisuuksien avulla.

Mitä muuta HubSpot mahdollistaa esimerkiksi myyntiin ja asiakaspalveluun? Tutustu kattavaan artikkeliimme “Mikä on HubSpot? – Opas HubSpotin maailmaan“ tai ota meihin yhteyttä, niin autamme teitä eteenpäin!

Ota yhteyttä