Digitaalinen markkinointi

Sähköisissä kanavissa toteutettava markkinointi mahdollistaa laajan valikoiman keinoja ja alustoja, jonka vahvuuksia ovat tavoittavuus ja mitattavuus. Digitaalisesta markkinoinnista on tullut olennainen osa kaikkien modernien yritysten markkinointistrategiaa, sillä se mahdollistaa markkinoinnin tehokkaan kohdentamisen juuri oikealle kohdeyleisölle. Hyödyntämällä mainonnassa erilaisia digitaalisia kanavia yritykset voivat luoda kohdeyleisöönsä yhteyden henkilökohtaisemmalla ja kiinnostavammalla tavalla kuin koskaan aiemmin.

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalisen markkinoinnin muotoja ovat esimerkiksi yrityksen omat verkkosivut sekä erilaisilla sivuilla ja alustoilla tapahtuva digitaalinen mainonta. Tarkoituksena onkin tavoittaa kohdeyleisö mahdollisimman kustannustehokkaasti erilaisten digitaalisten kanavien kautta ja edistää sen avulla markkinoinnin ja myynnin prosessia.

Kohdeyleisölle voidaan suunnata personoituja mainoksia, jotka edistävät tehokkaasti eri ostopolun vaiheissa olevien kohderyhmäläisten etenemistä kohti asiakkuutta ja vahvempaa asiakasuskollisuutta. Digitaalinen mainonta tarjoaa mainostajille enemmän valtaa sen suhteen, missä ja kenelle mainokset näkyvät. Mainoksia voidaan kohdentaa demografisten tekijöiden, kuten iän, sukupuolen tai sijainnin mukaan tai esimerkiksi tiettyihin mielenkiinnonkohteisiin perustuen.

Verkkosivuston evästeiden avulla tuotteita ja palveluita voidaan markkinoida uudelleen juuri niille henkilöille, jotka ovat aikaisemmin osoittaneet kiinnostusta niitä kohtaan.

Digitaalisen markkinoinnin merkittävä etu kohdennettavuuden lisäksi on sen tarkka mitattavuus. Analytiikan avulla voidaan mitata ja analysoida esimerkiksi verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä, mikä mahdollistaa digitaalisen markkinoinnin jatkuvan kehittämisen kohti parempia tuloksia. Digitaalisen mainonnan tarjoaman reaaliaikaisen raportoinnin avulla mainostajat voivat seurata kampanjoidensa suorituskykyä ja tehdä tarvittavia mukautuksia lennosta.

Digitaalisen markkinoinnin kanavat

Digitaalinen markkinointia on mahdollista toteuttaa lukuisin eri keinoin ja alustoin. Digitaalisten alustojen ja sosiaalisen median kanavien lukumäärä kasvaa jatkuvasti, minkä ansiosta myös yritysten mahdollisuudet olla näkyvillä kehittyvät ja monipuolistuvat. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yrityksen ei tarvitse olla läsnä jokaisessa mahdollisessa kanavassa. Järkevintä on kartoittaa oman liiketoiminnan kannalta tärkeimmät kanavat etukäteen markkinointistrategiaa suunniteltaessa.

Kun tiedetään, millä kanavilla juuri oman yrityksen on kannattavaa olla näkyvillä, helpottuu myös koko markkinoinnin suunnittelu ja budjetointi. Omien kohdeyleisöjen kartoittaminen ja tunteminen on niin ikään erityisen tärkeää – jos et tiedä kenelle yrität markkinointia kohdistaa, et voi myöskään selvittää, missä ja miten heidät tavoittaa.

Verkkosivut

Toimivat verkkosivut ovat digitaalisen markkinoinnin perusta, joista usein johdetaan strategiat muihin kanaviin, kuten hakukone- ja sähköpostimarkkinointiin sekä sosiaaliseen mediaan. Siksi on tärkeää, että yrityksen verkkosivusto on suunniteltu ja optimoitu helposti löydettäväksi.

Sivuston selkeällä rakenteella ja helpolla navigoinnilla on digitaalisen markkinoinnin kannalta tärkeä rooli, sillä verkkosivut toimivat usein erilaisten kampanjoiden määränpäänä. Jotta kävijät saadaan ohjattua suorittamaan haluttuja toimintoja verkkosivuilla, tulee sivuston näyttäytyä laadukkaana ja luotettavana.

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointia (SEM = Search Engine Marketing) on kahdenlaista. Maksullinen hakusanamainonta tarkoittaa sitä, että maksat hakukoneille sivustosi näyttämisestä hakutuloksissa haluttujen hakutermien kohdalla. Maksetut mainokset sijoittuvat hakutulossivuilla yleensä orgaanisten tulosten yläpuolelle, sivulle tai alapuolelle. Hakusanamainonta on nopea ja helppo tapa saada sivustolle enemmän näkyvyyttä ja liikennettä, ja sen toteutus on mahdollista pienemmälläkin budjetilla. Pay-per-click-maksujen ansiosta hakusanamainonnasta maksetaan vain silloin, kun joku siirtyy verkkosivuille mainoksen kautta.

Toinen hakukonemarkkinoinnin muoto on hakukoneoptimointi (SEO = Search Engine Optimization), jonka tavoitteena on parantaa verkkosivujen näkyvyyttä orgaanisissa hakutuloksissa. SEO-prosessiin sisältyy erilaisia verkkosivuston sisäisiä ja ulkopuolisia toimenpiteitä, joiden avulla sivusto pyritään optimoimaan hakukoneiden algoritmien kannalta mahdollisimman laadukkaaksi. Syy tähän on se, että hakukoneiden algoritmit järjestävät verkkosivuja niiden sisällön perusteella voidakseen tarjota käyttäjän hakutermin mukaan mahdollisimman olennaista ja hyödyllistä sisältöä.

Sekä maksettujen hakusanamainosten että SEO:n kannalta on tärkeää opetella tuntemaan omat kohdeyleisöt, jotta hakukonemarkkinoinnissa käytetään oikeita avainsanoja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi.

Display- eli bannerimainonta

Display- eli bannerimainonta on digimarkkinoinnin muoto, jossa digitaalisia mainoksia sijoitetaan erilaisille verkkosivuille. Display-mainonta mahdollistaa perinteisten mainoskampanjoiden toteuttamisen digitaalisilla alustoilla. Bannerimainokset voivat sisältää logoja, tekstiä, kuvia tai jopa videoita, joiden avulla on mahdollista kiinnittää tehokkaasti katsojan huomio heidän selatessaan nettiä.

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteena on olla näkyvillä ja tavoitettavissa juuri siellä, missä kohdeyleisö viettää aikaa. Kyseessä on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa hyödynnetään sosiaalisen median kanavia ja niiden tarjoamia työkaluja, jotka mahdollistavat monipuolisen vuorovaikutuksen kohdeyleisön kanssa lisäten samalla oman brändin näkyvyyttä.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on suoramarkkinoinnin muoto, jonka avulla voidaan tavoitella sekä tulevia että nykyisiä asiakkaita. Oikein optimoidut ja kohdennetut sähköpostit ovat yksi parhaista tavoista toteuttaa tuloksellista markkinointia.

Sähköpostimarkkinointi voidaan mukauttaa helposti yhteensopivaksi muiden digitaalisten markkinointikanavien kanssa, jolloin se vahvistaa entisestään markkinointikampanjoiden tehokkuutta. Sähköpostimarkkinointi mahdollistaa myös hyvin erilaisten sisältöjen lähettämisen, jolloin sähköpostit saadaan räätälöityä tehokkaasti ostopolun eri vaiheissa olevien potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen

Digitaalista markkinointia voidaan mitata monin eri tavoin. Mahdollisia tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi liidit, asiakkaat, myynti sekä tulot. Lisäksi markkinointia voidaan mitata tarkastelemalla, kuinka paljon uuden asiakkaan tai liidin tuottaminen maksaa tai mikä on keskimääräinen myynnin tuottamisen hinta. Yksi yleisimmin käytettyjä työkaluja digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen on sijoitetun pääoman tuotto eli ROI (Return on Investment). ROI ottaa huomioon kaikki markkinointikampanjaan liittyvät kulut, joten se kertoo suoraan, kuinka kannattava kampanja on viimekädessä ollut.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että digitaalisessa markkinoinnissa ei ole olemassa vain yhtä ainoaa tapaa mitata markkinointia. Tehokkain tapa vaihtelee yrityksen tavoitteiden ja päämäärien mukaan. Markkinoilta löytyy useita maksullisia sekä maksuttomia analytiikkatyökaluja, joita voi hyödyntää markkinoinnin mittaamisessa. Googlen tarjoama Google Analytics on ilmainen ja laajimmin käytetty web-analyysityökalu, josta on hiljattain tullut markkinoille uusi versio, Google Analytics 4. Jokaisen yrityksen on suositeltavaa käyttää edes jonkinlaista digitaalisen markkinoinnin seurantaa. Pelkästään verkkosivujen avainlukujenkin seuraaminen on tärkeää, vaikka muihin digimarkkinoinnin keinoihin ei haluaisikaan vielä panostaa.

Seuraavassa vinkkejä, jotka auttavat alkuun digitaalisen markkinoinnin mittaamisessa:

  1. Määrittele liiketoimintasi päämäärät ja tavoitteet. Tämä auttaa sinua määrittämään myös sen, mitä mittareita sinun tulisi käyttää markkinoinnin tulosten mittaamisessa.
  2. Määrittele mihin asiakkaan ostopolun vaiheeseen toimintasi keskittyy. Yritätkö luoda tietoisuutta? Lisätä liikennettä? Muuntaa liidit asiakkaiksi? Eri asiakaspolun vaiheet vaativat erilaisia mittareita.
  3. Käytä sekä määrällisiä että laadullisia tietoja mitatessasi markkinoinnin onnistumista. Määrälliset luvut (esim. kerättyjen liidien määrä) kertovat mitä markkinoinnissa tapahtuu, kun taas laadulliset tiedot (esim. asiakaspalaute) auttavat ymmärtämään, miksi näin tapahtuu.
  1. Tarkastele mittareitasi säännöllisesti ja tee tarvittaessa muutoksia. Kun liiketoimintasi päämäärät ja tavoitteet muuttuvat, myös mittariesi pitäisi muuttua. Prosessin edetessä opit lisää siitä, mikä toimii ja mikä puolestaan ei, jolloin voit mukauttaa mittausstrategiaasi yhä parempien tulosten saavuttamiseksi.

 

Lue digitaalisesta markkinoinnista lisää artikkelistamme Mitä on digitaalinen markkinointi parhaimmillaan?

Miksi digitaalinen markkinointi kannattaa ostaa palveluna Myynninmaailmalta?

  • Asiantuntijamme hyödyntävät tehokkaasti erilaisia digitaalisen markkinoinnin kanavia ja niissä toimivia taktiikoita.
  • Digitaalinen markkinointi muuttuu jatkuvasti. Asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti muuttuvaa digitaalisen markkinoinnin maailmaa ja ylläpitävät tietotaitoaan aktiivisesti.
  • Luomme yrityksesi käyttöön selkeän mittariston, jonka pohjalta markkinoinnin toimenpiteitä voidaan seurata ja kehittää.
  • Säännöllisissä palavereissa käymme kanssasi läpi tuloksia, kehitysehdotuksia ja sovitaan tulevista toimenpiteistä.
  • Kuukausimaksullinen digitaalisen markkinoinnin palvelu tulee yrityksellesi yleensä edullisemmaksi kuin oman asiantuntijan palkkaaminen.

Ota yhteyttä Myynninmaailmaan, kun haluat nostaa yrityksesi digitaalisen markkinoinnin tasoa.

Ota yhteyttä